Gå direkt till innehållet

Tillväxt 10 Normal

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 06.04.2011
Förfallodag 13.04.2016