Gå direkt till innehållet

Skandinaviska Banker Avkastningslås

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Produktuppföljning

Emissionsdag 18.4.2018
Förfallodag 20.4.2023
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Swedish']

Historisk avkastning 23.03.2023

Värdering 99,47 %
Förändring 1 mån. -12,08 %
Värdeutveckling från början* -0,53 %