Gå direkt till innehållet

Företagslånekorg Europa 2021

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 26.09.2014
Förfallodag 15.07.2021
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Swedish']

Historisk avkastning 08.07.2021

Löptidsvärde 89,998000 %