Gå direkt till innehållet

Företagslånekorg Nordamerika USD 2022 II

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

Företagslånekorg Nordamerika USD 2022 II är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på cirka fem år vars avkastning och återbetalningsbelopp är exponerade mot kreditrisken i 100 nordamerikanska high yield-bolag.

Placeraren får kupongavkastning årligen under lånetiden och hela det nominella beloppet återbetalas på förfallodagen förutsatt att högst 15 referensbolag drabbas av en kredithändelse under kreditansvarstiden. Från och med det 16:e kredithändelse drabbade referensbolaget, minskar varje följande referensbolag som drabbats av en kredithändelse det återstående nominella beloppet på vilket avkastningen betalas på och det nominella beloppet som återbetalas på förfallodagen med 5,0 procentenhet (1/20). Hävstångseffekten som ingår i lånet innebär att vikten för varje referensbolag är ca fem gånger större än normalt i indexet. Med kredithändelse avses konkurs och allvarlig betalningsinställelse.

Emissionsdag 30.6.2017
Förfallodag 15.7.2022
Emittent Danske Bank A/S
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Swedish']

Uppföljning

100 nordamerikanska high yield-bolag som ingår i serien 28 av Markit CDX North America High Yield-index.

Kapitalskydd

En årlig fast kupongavkastning om 7,0 % på det återstående nominella beloppet.

Möjlighet till avkastning

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat. Om 35 eller fler av referensbolagen drabbas av en kredithändelse under kreditansvarstiden, går hela det placerade kapitalet förlorat. Kreditansvarstid: 30.6.2017–20.6.2022.