Gå direkt till innehållet

Yrityslainakori Pohjois-Amerikka 2015

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

För placeringsobligationen publicerar FIM en månatlig värdering, som baserar sig på marknadsomständigheterna och teoretiska kalkyler som har utförts av placeringsobligationens kalkyleringsagent.

 

Vid behov ger FIM för placeringsobligationen även en köpnotering som baserar sig på det rådande marknadspriset. Den månatliga värderingen är indikativ och kan under olika omständigheter avvika från den marknadsbetingade köpnoteringen. Ni får köpnoteringen för handel per telefon tfn 09-6134 6530 eller per e-post sijoitusobligaatiot@fim.com.

Emissionsdag 08.06.2012
Förfallodag 09.07.2015