Gå direkt till innehållet

Framtidens Bilar USD

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Produktuppföljning

Emissionsdag 18.4.2018
Förfallodag 18.4.2024
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)