Gå direkt till innehållet

Framtidens Bilar USD

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Produktuppföljning

Emissionsdag 18.4.2018
Förfallodag 18.4.2024
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Swedish']

Historisk avkastning 29.02.2024

Värdering 135,95 %
Förändring 1 mån. 1,24 %
Värdeutveckling från början* 35,95 %