Gå direkt till innehållet

S-Pankki Vaikuttavuus – spridda påverkansinvesteringar

Nu och inom den närmaste framtiden står Finland inför stora sociala utmaningar och miljöutmaningar som berör oss alla, förr eller senare. Ofta skulle det bli förmånligare att förebygga problem än att lösa problem. En lösning på detta är påverkansinvesteringar som är en effektiv metod för att smidigt och med resultatansvar rikta privata resurser till de stora utmaningar som Finland och hela världen har drabbats av.

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky är en fond-i-fond som investerar i impact investing-fonder förvaltade av S-Banken och andra fondförvaltare. Genom fonden kan institutionella investerare och erfarna privata investerare göra spridda påverkansinvesteringar.

Fonden S-Pankki Vaikuttavuus främjar tre viktiga påverkansteman

Miljön i näromgivningen

 

Exempel på mottagarfond:

  • Fond som investerar i regenerativt jordbruk (regenerative farming)
  • Fond som investerar i tillväxtföretag som är verksamma i matproduktions- och matleveranskedjor (foodtech)

Finländarnas hälsa och välfärd

 

Exempel på mottagarfond:

  • Fond som investerar i sociala utfallskontrakt med syftet att förebygga typ 2-diabetes (SIB)
  • Fond som investerar för att främja ett gott åldrande
  • Fond som investerar i sociala utfallskontrakt med syftet att främja arbetshälsa

Hållbarhetsunderskott

 

Exempel på mottagarfond:

Två sätt att investera

Du kan investera i S-Pankki Vaikuttavuus I Ky på två sätt, antingen direkt eller via en så kallad matarfond. S-Pankki Vaikuttavuus I Holding Ky är en matarfond avsedd för erfarna icke-professionella investerare som investerar sina tillgångar i mottagarfonden S-Pankki Vaikuttavuus I Ky. Den första stängningen av mottagarfonden äger rum den 19 november 2021 och den sista den 20 maj 2022. Mer information om fonderna, villkoren för fonderna och riskerna får du av din personliga kontaktperson eller via vår kundtjänst.

  • Är i första hand avsedd för icke-professionella investerare.
  • Du gör investeringar genom att ge Matarfonden ett vinstutdelningslån som Matarfonden sedan investerar i S-Pankki Vaikuttavuus I Ky.
  • Minimiinvestering på 50 000 euro.
  • Hela vinstutdelningslånet ska betalas på en gång.
  • Matarfonden är lämplig för erfarna investerare som investerar på lång sikt och förstår och kan bära riskerna med investeringen.
  • Verksamhetsperioden är 12 år plus möjlighet till en förlängning av perioden med 2 år.
  • Utdelningen betalas inte ut förrän det är säkert att några återkallelser inte sker.
  • Är i första hand avsedd för professionella investerare.
  • Investeringar görs i andelar som ägs av Fondens tysta bolagsmän.
  • Fonden är lämplig för erfarna investerare som investerar på lång sikt och förstår och kan bära riskerna med investeringen.
  • Minimiinvestering på 500 000 euro.
  • Investeringsåtaganden inkallas efter fondens behov under en investeringsperiod på 5 år plus 1 år.
  • Verksamhetsperioden är 12 år plus möjlighet till en förlängning av perioden med 2 år.
  • Utdelning genom att optimera IRR, återkallelser är möjliga.

Hållbara investeringar som mål

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky har som mål att göra hållbara investeringar i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Fonden investerar endast i hållbara objekt och dess investeringar syftar bland annat till att minska utsläppen av investeringsobjekten.

Läs mer om fondens hållbara investeringar

Rapportering om påverkan

Mottagarfondernas påverkan och projektens utveckling rapporteras till investerarna per kvartal. När det gäller de fonder som förvaltas av S-Banken-koncernen kompletteras rapporteringen med mottagarfondernas egen information, till exempel Integrations-SIB:s och Barn-SIB:s webbplatser.

Till Integrations-SIB:s webbplats

Till Barn-SIB:s webbplats

Vad är påverkansinvesteringar?

Impact investing, det vill säga påverkansinvestering, är ett investeringssätt som kombinerar avkastning med samhällsnytta. S-Banken är ledande aktör i Norden inom påverkansinvesteringar och sociala utfallskontrakt (SIB).

Läs mer om påverkansinvesteringar

Hur kan jag investera?

Våra experter ger dig gärna mer information om S-Pankki Vaikuttavuus I Ky och hjälper dig att hitta en lämplig investeringshelhet. I investeringsärenden kan du även alltid kontakta din personliga kontaktperson eller vår kundtjänst.

Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Kontaktuppgifter till kundtjänsten

Jani Kempas
direktör,
Impact investeringar
jani.kempas@s-pankki.fi

  

Samir Omar
head of interventions
samir.omar@s-pankki.fi
040 077 6608

  

 

Jussi Nykänen
direktör,
Impact investeringar