Gå direkt till innehållet

Saminvesteringar och fastighetsinvesteringsportföljer

Saminvesteringar (joint ventures) erbjuder institutionella investerare möjlighet till alternativa fastighetsinvesteringar. Saminvesteringar förvaltas av S-Banken Fastigheter Ab, som ingår i S-Banken-koncernen. För närvarande förvaltar vi fem saminvesteringar, vars sammanlagda värde uppgår till cirka 270 miljoner €. Saminvesteringar riktas i regel till professionella investerare.

Utöver saminvesteringar erbjuder S-Banken Fastigheter en helhetstjänst för professionell förvaltning av fastighetsinvesteringsportföljer. Våra tjänster omfattar bland annat utveckling av en fastighetsportföljstrategi tillsammans med kunden, hantering av fastighetsköp och försäljning av fastigheter, hantering av uthyrning och underhåll, hyres- och fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och förvaltning av byggprojekt.

Avsnitt med titel Saminvesteringar

Förvaltade saminvesteringar

Investeringsbolag med sex fastigheter, som investerare Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Som investerare Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Rundradions Pensionsstiftelse och Aktia Livförsäkring Ab.

Som investerare A. Ahlström Fastigheter Ab och Terrieri Kiinteistöt Kb.

Som investerare Aktia Livförsäkring Ab och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Bild: Vahanen-yhtiöt

Som investerare Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Avsnitt med titel Fastighetsinvesteringsportföljer

Förvaltning av fastighetsinvesteringsportföljer

S-Banken Fastigheter ansvarar för förvaltningen av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs fastighetsinvesteringsportföljer som helhetstjänst. Investeringsportföljerna omfattar både direkta och indirekta fastighetsinnehav.

Avsnitt med titel Affärslokaler och bostäder för uthyrning

Affärslokaler och bostäder för uthyrning

Vi förvaltar, leder och utvecklar med gedigen yrkesskicklighet en avsevärd fastighetsförmögenhet i Finland. Fastigheterna omfattar kontors-, lager-, produktions- och affärslokaler samt bostäder. Läs mer nedan och ta del av våra hyreslokaler för boende och företag.

Avsnitt med titel Risker

Lär dig även om risker

Investeringsprodukter innebär risker som investeraren bör ta hänsyn till när hen bedömer investeringsprodukternas lämplighet.

Läs om olika riskfaktorer

Avsnitt med titel Experter

Experter på saminvesteringar och fastighetsportföljer

Våra experter hjälper dig gärna i frågor kring kollektiva investeringar, fastighetsportföljförvaltning, uthyrning av affärslokaler eller fastighetsutvecklingsprojekt. I investeringsärenden kan du även alltid kontakta din personliga kontaktperson eller kundtjänst.

Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Aarne Markkula
verkställande direktör,
S-Bank Fastigheter Ab
aarne.markkula@s-pankki.fi

  

Leo Nilsson
fastighetinvesteringsdirektör
leo.nilsson@s-pankki.fi

  

Harri Oravainen
fastighetinvesteringsdirektör
harri.oravainen@s-pankki.fi
041 5393985

  

 

Jari Heinonen
fastighetsutvecklingschef
jari.t.heinonen@s-pankki.fi

  

Timo Vasa
byggherrechef
timo.vasa@s-pankki.fi

  

Miia Kaarakainen
fastighetschef
miia.kaarakainen@s-pankki.fi

  

Aki Paavola
underhållschef
aki.paavola@s-pankki.fi

  

Hannis Raitanen
asset manager
hannis.raitanen@s-pankki.fi

  

Ari Lang
asset manager
ari.lang@s-pankki.fi

  

 

Aija Kosonen
asset manager
aija.kosonen@s-pankki.fi