Gå direkt till innehållet

Olja Autocall USD 2021

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 27.4.2016
Förfallodag 27.10.2016
Emittent Commerzbank AG
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Swedish']

Historisk avkastning 09.11.2017

Löptidsvärde 105,50 %