Gå direkt till innehållet

Påverkansinvestering

Påverkansinvesteringar är ett investeringssätt som kombinerar avkastning och samhällsnytta. Som investeringssätt kan det sägas vara mest ansvarsfullt och effektivt, då det är inriktat på aktiviteter som aktivt eftersträvar samhällsnytta.

Vi är Nordens ledande aktör inom påverkansinvestering och speciellt inom investeringar i fonder med samhällseffekt (SIB). För närvarande finns det tre SIB-fonder och S-Pankki Vaikuttavuus -fondernas fond och specialplaceringsfonden S-Banken Regenerativt Jordbruk. Påverkansinvesteringsprodukterna riktar sig främst till institutionella kunder.

S-Banken Regenerativt Jordbruk

Specialplaceringsfonden S-Banken Regenerativt Jordbruk finansierar skalning av verksamheten för jordbruksföretagare som följer principerna för regenerativt jordbruk med sikte på positiva förändringar i miljö- och klimatpåverkan. Teckningen sker kvartalsvis och inlösen var sjätte månad.

S-Banken Regenerativt Jordbruk A (minimiplacering 200 €)

S-Banken Regenerativt Jordbruk B (minimiplacering 50 000 €)

S-Banken Regenerativt Jordbruk C (minimiplacering 500 000 €)

S-Pankki Vaikuttavuus

S-Pankki Vaikuttavuus -fondernas fond investerar i påverkansinvesteringsfonder förvaltade av S-Banken och andra fondförvaltare. Genom fonden kan både institutionella och erfarna icke-professionella investerare investera diversifierat och påverka. Den första stängningen av fonden äger rum den 19 november 2021 och den sista den 20 maj 2022.

Läs mer om S-Pankki Vaikuttavuus -fondernas fond

Fonden Sysselsättnings-SIB

Fonden har som mål att sysselsätta 1 800 långtidsarbetslösa under fyra års tid. Arbets- och näringsministeriet är uppdragsgivare för fonden. Fonden inledde operativ verksam i november 2019 och dess verksamhet fortsätter till slutet av 2025. Fondens finansieringsomgångar har avslutats. Mer än 7 miljoner euro har samlats in i fonden.

Läs mer om Fonden Sysselsättnings-SIB

Fonden Barn och ungdomar-SIB

Fonden syftar till att genom att investera i förutseende och förebyggande stöd i ett tidigt skede minska kostnaderna och inkomstbortfallet till följd av marginalisering av barn och unga. Kommuner och städer är uppdragsgivare för fonden. Den första finansieringsomgången avslutades i december 2019, men insamlingen pågår fortfarande. Professionella investerare kan investera i fonden.

Läs mer om Fonden Barn och ungdomar-SIB

Fonden Integrations-SIB

Fonden fokuserar på att sysselsätta invandrare och personer med uppehållstillstånd som flykting i Finland. Arbets- och näringsministeriet är uppdragsgivare. Fonden har varit verksam sedan 2017 och dess verksamhet fortsätter till slutet av 2022. Fondens resultat har varit goda och mer än 1 000 personer har fått jobb via fonden. Fondens finansieringsomgångar har avslutats.

Läs mer om Fonden Integrations-SIB

Fonder som upphört

Fonden Välbefinnande i arbetet-SIB

Fonden Välbefinnande i arbetet-SIB (TyHy-SIB) fokuserade på att förbättra välbefinnandet på arbetsplatser och inledde sin verksamhet som Finlands första SIB-fond år 2015. Fonden betalade för åtgärder från tredje part för att förbättra kundorganisationens välbefinnande i arbetet. Positiv feedback mottogs från kunderna, fyra kommunala eller statliga aktörer, och interventionerna konstaterades ha förbättrat välbefinnandet i arbetet.

Avsnitt med titel Om påverkansinvesteringar

Påverkansinvesteringar: samhällsnytta och ekonomisk avkastning

Påverkansinvestering kommer från begreppet Impact Investing, som kom till i Rockefellerstiftelsens konferenscenter Bellagio 2007. Syftet var att hitta ett lämpligt namn på investeringar som vid sidan av finansiell avkastning i traditionell bemärkelse även strävar efter att skapa tydlig och mätbar samhällsnytta.

Läs mer om påverkansinvestering

Avsnitt med titel Risker

Lär dig även om risker

Investeringsprodukter innebär risker som investeraren bör ta hänsyn till när hen bedömer investeringsprodukternas lämplighet.

Läs om olika riskfaktorer

Avsnitt med titel Experter

Experter på påverkansinvesteringar

Våra experter berättar gärna mer om påverkansinvesteringsprodukter och hjälper dig att hitta en lämplig investeringshelhet i S-Banken Påverkan I Ky-fonden. I investeringsärenden kan du även alltid kontakta din personliga kontaktperson eller kundtjänst.

Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Jani Kempas
direktör,
Impact investeringar
jani.kempas@s-pankki.fi

  

Jussi Nykänen
direktör,
Impact investeringar

  

Jussi Savukoski
chief investment officer
jussi.savukoski@s-pankki.fi
050 476 2069

  

 

Juha Kuisma
head of operations,
portföljförvaltare
juha.kuisma@s-pankki.fi
040 251 7735

  

 

Samir Omar
head of interventions
samir.omar@s-pankki.fi
040 077 6608

  

 

Sirkku Lepistö
client manager
sirkku.lepisto@s-pankki.fi
050 587 6118

  

 

Reetta Lindgren
business controller
reetta.lindgren@s-pankki.fi
050 352 9429

    

Yasmin Toubji
expert,
Projektledning
yasmin.toubji@s-pankki.fi