Gå direkt till innehållet

Nordiska Banker Kupong

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 23.9.2016
Förfallodag 23.3.2017
Emittent Commerzbank AG
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Swedish']

Historisk avkastning 09.11.2017

Löptidsvärde 104,60 %