Gå direkt till innehållet

Diskretionär kapitalförvaltning

Din personliga privatbankir kartlägger tillsammans med dig hela din situation och gör upp en plan för att förvalta dina tillgångar med beaktande av dina intressen och mål. Lösningen genomförs tillsammans med våra portföljförvaltare, som aktivt söker avkastningskällor för att uppnå målen och ser till att helheten följer din personliga riskprofil. Vi skräddarsyr lösningar i enlighet med dina investeringsmål och -behov. Inom kapitalförvaltningen strävar vi efter att beakta dina familjemedlemmars personliga behov från generation till generation. Vår diskretionära kapitalförvaltning erbjuds alla Private Banking-kunder i enlighet med ett separat avtal.

Avsnitt med titel Tjänstens innehåll

För investerare som uppskattar effektivitet och smidighet

Förståelse för dina behov

 • Vi går tillsammans igenom dina investeringsmål och kartlägger din övergripande situation.
 • Vi hittar skräddarsydda investeringslösningar för dig.
 • Vi uppdaterar din situation regelbundet.
 • Vi gör ändringar i förvaltningen av dina tillgångar, om dina mål eller din situation förändras.

Lätt att investera

 • Du behöver inte bekymra dig för investeringsbeslut.
 • Dina tillgångar förvaltas av toppexperter.
 • Du har en personlig privatbankir som hjälper dig med ekonomiska frågor.

Strävan efter avkastning och riskhantering

 • Du har tillgång till gedigen investerings- och riskhanteringskompetens.
 • Förutom vår egen analys får vi bra idéer via vårt partnerskapsnätverk.
 • Vi följer upp och kontrollerar din portföljs exponering med tekniska hjälpmedel – men besluten fattas av människor.
 • Vi förvaltar dina tillgångar enligt överenskomna regler.

Över förväntningarna

Kärnan i mitt arbete är att förstå dina individuella behov, erbjuda dig unik, personlig service och överträffa dina förväntningar. Tillsammans med ett erfaret och mångsidigt expertteam utformar vi den bästa möjliga lösningen för dina behov inom förmögenhetsförvaltningen. Skräddarsydd och personligen.

Christian Wahlstein
senior privatbankir

Plan för förvaltning och uppföljning av kundrelationen

Möte och investeringsplan

Allting börjar med ett möte och en genomgång av din situation. Vi tar fram en skräddarsydd plan utifrån din avkastnings- och riskprofil.

Kapitalförvaltning

Dina intressen och mål styr vårt agerande. Våra portföljförvaltare söker aktivt efter avkastningskällor på marknaden och ser till att din portföljs riskprofil är i linje med dina mål.

Rapportering

Du får en månatlig sammanfattning av läget för din portfölj och årliga rapporter för beskattningen. Rapporterna är också tillgängliga via vår webbtjänst.

Regelbunden kontakt

Din personliga privatbankir ansvarar för en regelbunden kontakt under hela kundrelationstiden. Din privatbankir är lättillgänglig och reagerar snabbt på din kontakt.

Avsnitt med titel Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Private Banking-kundrelationen?

Vi berättar gärna mer om våra Private Banking-tjänster för dig personligen. Oavsett om du är vår befintliga kund eller intresserad av en kundrelation, kan våra erfarna och sakkunniga privatbankirer hjälpa dig med dina frågor. Du kan kontakta oss per telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter till privatbankirerna och experterna

Dokument