Gå direkt till innehållet

Europeiska Banker Autocall II

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

Europeiska Banker Autocall II är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på max 5 år vars avkastning och återbetalning av det nominella beloppet är exponerade mot utvecklingen för indexet EURO STOXX® Banks EUR (Price).

Om indexvärdet på någon av de halvårsvisa observationsdagarna minst ligger på sin startnivå, sker en förtidsinlösen och placeraren får utöver det nominella beloppet en fast kupong vars storlek är 5,5 % gånger antalet förgångna halvårsvisa observationsperioder. Kupongen är villkorlig och betalas ut endast om indexvärdet minst ligger på sin startnivå på någon av observationsdagarna. 

Ifall lånet inte har lösts in i förtid och indexvärdet på den sista observationsdagen år 5 ligger under startnivån, men är minst 70 % av startkursen, återbetalas det placerade nominella beloppet till placeraren på förfallodagen. Om indexvärdet på den sista observationsdagen är under 70 % av startvärdet (dvs. indexet har sjunkit med mer än 30 %), går en del eller hela det placerade kapitalet förlorat och det belopp som utbetalas till placeraren på förfallodagen fastställs utgående från indexutvecklingen.

Emissionsdag 13.4.2016
Förfallodag 13.4.2017
Emittent UBS AG, London Branch

Kapitalskydd

Om indexvärdet på någon av de halvårsvisa observationsdagarna minst ligger på sin startnivå, sker en förtidsinlösen och placeraren får utöver det nominella beloppet en fast kupong för förgångna halvårsvisa observationsperioder. Kupongen är 5,5 % gånger antalet förgångna halvårsvisa observationsperioder och den motsvarar en årlig avkastning på ca 11,0 %.

Möjlighet till avkastning

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat.