Gå direkt till innehållet

Företagslånekorg Nordamerika USD 2022

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

Företagslånekorg Nordamerika USD 2022 är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på cirka fem år vars avkastning och återbetalningsbelopp är exponerade mot kreditrisken i 99 nordamerikanska high yield-bolag.

Placeraren får kupongavkastning kvartalsvis under lånetiden och hela det nominella beloppet återbetalas på förfallodagen förutsatt att högst 14 referensbolag drabbas av en kredithändelse under kreditansvarstiden. Från och med den 15:e referensbolag som drabbats av en eventuell kredithändelse, minskar varje följande referensbolag som drabbats av en kredithändelse det återstående nominella beloppet på vilket kupongen betalas på och det nominella beloppet som återbetalas på förfallodagen med 5,0 procentenhet (1/20). Hävstångseffekten som ingår i lånet innebär att vikten för varje referensbolag är ca fem gånger större än normalt i indexet. Med kredithändelse avses konkurs och allvarlig betalningsinställelse.

Emissionsdag 21.4.2017
Förfallodag 10.1.2022
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Swedish']

Uppföljning

99 nordamerikanska high yield-bolag som ingår i serien 27 av Markit CDX North America High Yield-index.

Kapitalskydd

En kvartalsvis fast kupong om preliminärt 6,5 % p.a. på det återstående nominella beloppet. Kupongen fastställs senast på emissionsdagen till minst 5,5 % p.a.

Möjlighet till avkastning

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat. Om 34 eller fler av referensbolagen drabbas av en kredithändelse under kreditansvarstiden, går hela det placerade kapitalet förlorat. Kreditansvarstid: 21.4.2017–20.12.2021.