Gå direkt till innehållet

Företagslånekorg Europa 2018 III

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 10.01.2013
Förfallodag 15.01.2018