Gå direkt till innehållet

Företagslånekorg Nordamerika USD 6,5 %

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

S-Banken återköper lånet i rater på 150 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 14.6.2017
Förfallodag 11.7.2022
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB