Gå direkt till innehållet

Yrityslainakori Suomi 2016

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 20.09.2011
Förfallodag 17.10.2016