Gå direkt till innehållet
Specialplaceringsfond som investerar globalt i onoterade bolag.

S-Banken Global Private Assets B

Faktablad (PDF, 241 kB)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Global Private Assets investerar globalt i onoterade bolag. Fonden är en matarfond, vars mottagarfond är Hamilton Lane Global Private Assets. Mottagarfondens investeringar är i huvudsak saminvesteringar med riskkapitalfonder i onoterade bolags aktier och lån. En del av mottagarfondens tillgångar investeras i andelar i riskkapitalfonder som köpts på andrahandsmarknaden. S-Banken Global Private Assets lämpar sig för långsiktiga och avkastningsorienterade investerare som strävar efter en jämnare avkastning än av noterade aktier. Fonden riktar sig till professionella och icke-professionella investerare, som har den investeringserfarenhet, risktagningsförmåga och förståelse för fondens investeringsverksamhet som behövs.

Risker
Avkastning 12 mån.* 12,19 %
Avkastning sedan start* 12,60 %
Minsta insättning, engångsinsättning 125 000 €

Fondens teckningsdagar 

Fondens tecknings- och inlösendagar är den 15:e i varje månad. Fonden kan tecknas och lösas in via din personlig kontaktperson hos oss eller förmögenhetsförvaltningens kundtjänst.

Varför investera i fonden S-Banken Global Private Assets? 

S-Banken Global Private Assets gör fördelarna med kapitalinvesteringar tillgängliga för allt fler investerare och kombinerar de bästa egenskaperna hos kapital- och specialplaceringsfonder. 

  • Du får effektiv diversifiering med en enda investering. Fonden är lämpligt diversifierad och kan vara investerarens enda kapitalinvestering eller en extra investering av en institution
  • Du kan uppnå önskad allokering med en enda investering. Under investeringens livstid är det möjligt att justera investeringens storlek enligt allokeringsmålet.
  • Mindre administrativt arbete i fonden. Specialplaceringsfonden har mindre avtalsbyråkrati och saknar helt kapitalfordringar och -återbetalningar. Mottagarfonden är en fond med tillväxtandelar som ökar i värde och återinvesterar avkastningen.
  • Möjlighet att kontinuerligt teckna och lösa in fondandelar varje månad. Fonden är en så kallad evergreen-fond, det vill säga en permanent fond vars andelar kan tecknas och lösas in varje månad.

 

Mottagarfondens senaste kvartalsuppdatering

 

Mer information om S-Banken Global Private Assets mottagarfond finns på webbplatsen för Hamilton Lane Global Private Assets. På webbplatsen finns bland annat aktuell information om mottagarfondens tio största investeringsobjekt. 

Mer information om mottagarfonden 

Hamilton Lanes Mike Ryan på besök

 


I maj besökte S-Banken Global Private Assets mottagarfondens portföljförvaltare Mike Ryan i Finland. I videon går han igenom de senaste nyheter om mottagarfonden och Private Equity marknaden tillsammans med S-Bankens direktör Pasi Poikkeus.

31.3.2023

Portföljförvaltarens kommentar

I mars uppgick nettoteckningarna i fonden till 0,25 miljoner euro, som fonden S-Banken Global Private Assets investerade i en mottagarfond. I mars utvecklades mottagarfondens värde med 0,19 procent och mellan ingången av 2023 och utgången av mars uppgick fondens avkastning till 3,87 procent. Eurons stärkning mot dollarn påverkade i mars avkastningen på andelsserien i euro en aning negativt. Mars var en positiv månad för mottagarfonden och framför allt steg värdena på fondandelar som köpts på andrahandsmarknaden. Bland enskilda investeringsobjekt som påverkade mottagarfondens avkastning i mars var Project Waterford mest betydande. Denna nya fondandelsinvestering som fonden köpt på andrahandsmarknaden omfattar sju högkvalitativa, effektivt diversifierade mottagarfonder. Efter förhandlingar blev inköpspriset på Project Waterford gott, och dessutom förväntas investeringen ge fonden kassaflödesavkastning inom den närmaste framtiden. I mars realiserade mottagarfonden också ett investeringsobjekt. Det gällde en investering i företaget Monday.com, som noterades 2021. Fonden lyckades realisera investeringen till ett belopp som var tre gånger högre än inköpspriset. Under mars gjorde mottagarfonden sammanlagt fem nya investeringar. Fondens anskaffningsflöde är fortfarande starkt och avsikten är att använda mottagarfondens 5,1 procents nettokassa för att finansiera nya investeringsobjekt under de närmaste månaderna. Mottagarfondens portföljförvaltningsteam är mycket selektivt när det väljer nya investeringsobjekt.

Annika Vaara

Fonden sköts av

Annika Vaara
portföljförvaltare,
kapitalfonder
09 6134 671309 6134 6713
annika.vaara@s-pankki.fi

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 3,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 0,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Avgiften för teckning betalas till fondbolaget. Avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fonden för inlösen som görs under tiden 15.7.2021 – 15.6.2022, varefter avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fondbolaget.  

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifter samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.