Gå direkt till innehållet

Finländska jordbrukare till en del av klimatlösningen – investeringar i regenerativt jordbruk nu möjliga genom en fond

2021-11-23

Genom den nya fonden på S-Banken kan vem som helst delta i talkoarbetet och hjälpa finländska jordbrukare att nå framgång i kolbindande jordbruk och andra nya snabbväxande former av jordbruk. Kolbindande jordbruk är ett sätt att begränsa klimatförändringen som utgår från naturen.

Åkrar och odlingsmarker i Finland kan under de närmaste åren spela en viktig roll i att begränsa klimatförändringen och skapa ekonomiskt välstånd runtom sig. Så är fallet åtminstone om nya tekniker inom jordbruk, som kolbindande jordbruk, blir vanligare och finländska jordbrukare lyckas öka sin affärsverksamhet inom dessa former av så kallat regenerativt jordbruk.

Jordbruksföretagaren Jari Eerola ser stora möjligheter i fonden.

”Med hjälp av åtgärder inom regenerativt jordbruk kan koldioxidavtrycket och miljökonsekvenserna från jordbruket minskas avsevärt. De nödvändiga åtgärderna är nog kända, men omfattande utnyttjande av dem förutsätter nya verksamhetsmodeller”, förklarar Eerola.

S-Banken lanserar nu Nordens första fond som placerar i regenerativt jordbruk. Enligt ProAgria, rådgivningsorganisationen för jordbruket, medför fonden för jordbrukare ett nytt alternativ vid utveckling av affärsverksamheten inom jordbruket och lönsam koldioxidneutralitet.

”Vi beräknar och bedömer tillsammans med jordbrukaren det alternativ som är mest lönsamt, vettigt och smartast för jordbrukaren i respektive situation. Potentialen inom regenerativt jordbruk beror mycket på gårdens utgångsläge och till exempel på i hurdant skick åkrarna är. Lösningarna är ofta gårdsspecifika och vi har expertis för att fatta lönsamma beslut om kolbindande jordbruk: för minskande av koldioxidavtrycket och ökande av bindningen”, säger Harri Mäkivuokko, verkställande direktör för ProAgria Keskusten Liitto.

S-Banken Regenerativt Jordbruk är en specialplaceringsfond som främst investerar sina tillgångar i jordbruksfastigheter och åkerområden som finns i Finland och där man utövar regenerativt jordbruk. Investeringarna riktas till objekt som jordbruksföretagaren på förhand förhandlat om och företagaren har förköpsrätt till den åkermark som skaffas. Den minsta investeringen i fonden är 200 euro och fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

S-Banken är en del av S-gruppen, som syftar till att gruppens verksamhet ska vara koldioxidnegativ 2025, dvs. avlägsnar en större mängd koldioxid från atmosfären än vad den släpper ut.

”Som den största försäljaren av inhemska livsmedel i Finland är det viktigt för oss att vara med och säkerställa odlingen på våra åkrar också om hundra år. Jordbrukssektorn står just nu inför en stor omvälvning. För att säkerställa en mer hållbar och klimatsmart morgondag måste hela värdekedjan samarbeta, producenterna ska inte tvingas att ensamma ansvara för den. Nu är det viktigt att i synnerhet uppmuntra unga producenter, som för närvarande överväger sina alternativ”, säger Hannu Krook, SOK:s koncernchef.

Enligt Hanna Porkka, verkställande direktörens ställföreträdare och ledare för förmögenhetsförvaltningen vid S-Banken, är det möjligt att med den nya fonden samtidigt eftersträva både effekt och avkastning.

”Fonden syftar till att främja jordbrukets positiva klimatkonsekvenser och verksamhetens miljömässiga hållbarhet samt förbättra lönsamheten inom det inhemska jordbruket och självförsörjningen inom livsmedelsförsörjningen. Jag tror att många små och stora investerare är intresserade av att investera i stabila realtillgångar i synnerhet då det är möjligt att samtidigt delta i kampen mot klimatförändringen och i att hålla den finländska landsbygden livskraftig”, säger Porkka.

Mer information:
Jussi Nykänen, portföljförvaltare, tfn 044 2310 579, jussi.nykanen@s-pankki.fi

Läs Nina Elomaas blogginlägg med rubriken Ny finansieringsform bidrar till att svara på omvälvningen av livsmedelsproduktionen (på finska). Nina Elomaa är chef för samhällsansvar i S-gruppen.

S-Banken Regenerativt Jordbruk

Specialplaceringsfonden S-Banken Regenerativt Jordbruk finansierar skalning av affärsverksamhet för jordbruksföretag som följer principerna för regenerativt jordbruk.

S-Banken Regenerativt Jordbruk A (minimiplacering 200 €)

S-Banken Regenerativt Jordbruk B (minimiplacering 50 000 €)

S-Banken Regenerativt Jordbruk C (minimiplacering 500 000 €)