Gå direkt till innehållet

Regler för utlottningen, Lämna en S-Banken Private-kontaktbegäran och vinn en rallyupplevelse

 

 1. Utlottningen ordnas av
  S-Banken Abp, PB 77, 00088 S-GRUPPEN
 2. Tidsperiod för utlottningen
  I utlottningen kan personer som deltagit i ett S-Banken Private Banking-möte under perioden 16.10–29.12.2023 delta. Tiden att delta går ut 29.12.2023 kl. 17.00.
 3. Deltagande i utlottningen
  I utlottningen deltar alla personer som deltagit i ett S-Banken Private Banking-möte under perioden 16.10–29.12.2023 och som är intresserade av evenemanget Rally Experience by Marcus Grönholm och utlottningen av en rallyupplevelse. Personer under 18 år och de personer som har deltagit i arrangemangen av denna utlottning eller deras familjemedlemmar har inte rätt att delta.
 4. Dragning och offentliggörande av vinnare
  Vinnaren dras senast 19.1.2024 bland alla kunder som uppfyller kampanjvillkoren. Vinnaren kontaktas personligen.
 5. Pris
  Vi lottar ut ett (1) pris. Priset i utlottningen är en plats till evenemanget Rally Experience by Marcus Grönholm som ordnas av S-Banken Private. På evenemanget får deltagarna följa med i Grönholms rallybil och efter det är Marcus museiguide i sitt privata rallymuseum. På evenemanget deltar S-Banken Private Banking-personal och medlemmar av intressentgrupper. Evenemanget ordnas på våren 2024 och datumet för evenemanget meddelas genast när det är bekräftat. Priset kan inte bytas mot pengar. Vi ber dig meddela i din kontaktbegäran om du inte vill delta i utlottningen, utan enbart är intresserad av en Private Banking-kundrelation.
 6. Arrangörens ansvar
  S-Banken Abp begränsar sitt totala ersättningsansvar till värdet av priserna i utlottningen.
 7. Ändring av regler samt skatter i anslutning till utlottningen
  Arrangören har rätt att ändra dessa regler under utlottningens giltighetstid. Deltagarna i utlottningen förbinder sig att följa de beslut eller regeländringar som arrangören fattat/gjort med stöd av reglerna.
 8. Behandling av personuppgifter
  Mer information om behandlingen av dina personuppgifter finns i S-Banken Abp:s utlottnings-, tävlings- och evenemangskommunikationsregister.