Gå direkt till innehållet

FIM Private är nu S-Banken Private. 

Vi har redan i över 30 års tid varit en föregångare inom personlig, skräddarsydd service och i den finländska investeringsvärlden, och vår avsikt är att fortsätta vara det även de kommande årtiondena.  

I fortsättningen är Finlands mest hållbara bank, S-Banken, din samarbetspartner även inom förmögenhetsförvaltning.  

Erfarenhet som du inte får någon annanstans.

Vi vill erbjuda dig endast det bästa – vår gedigna erfarenhet, vår kompetens och vårt unika servicekoncept är alltid tillgängliga för dig. Personligt och skräddarsytt.

”S-Banken och FIM har hört till samma koncern i hela åtta år, och S-Banken har expanderat till en bank med komplett service för kunder. I fortsättningen tillhandahåller vi alla kapitalförvaltningstjänster, allt från service för institutionella kunder till hantering av förmögna privat- och företagskunder, under ett och samma varumärke”.

Hanna Porkka, direktör för S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. 

Läs mer om S-Bankens varumärkesförnyelse

Privatbanken vid Finlands mest hållbara bank till din tjänst

Detta lovar vi dig: 

    • För oss är det en hederssak att tillhandahålla våra kunder vår breda expertis.
    • Personlig service är en stolthet för oss. 
    • Det är enkelt att uträtta ärenden hos oss och vår verksamhet är i Finland, nära dig.

Vårt servicekoncept Private Banking med dess mångsidiga förmåner och tjänster är riktat till kunder med ett förvaltat kapital på över 300 000 euro.

Ta del av våra tjänster

Med tjänsten Wealth Planning får du individuell förmögenhets- och arvsplanering samt tillhörande juridiska tjänster. Tjänsten är avsedd för kunder med ett förvaltat kapital på minst 500 000 euro.

Läs mer om tjänsten Wealth Planning

I vår privatbank förenas hundratals år av gedigen erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, som alltid finns till din tjänst.

Läs om våra experter

Finlands mest hållbara bank

Finländarna har för nionde året i rad utsett S-Banken till den mest hållbara banken i Finland i i undersökningen Sustainable Brand Index, som är Nordens största varumärkesstudie om hållbar utveckling. Hållbara investeringar är inte en separat fråga för oss, utan en fast del av alla våra investeringsbeslut.

Hållbarhet i investeringar

Hållbarhet i S-Bankens verksamhet (på finska)