Siirry suoraan sisältöön

Sijoittajan vastuu

Rahastosijoittaja voi omilla valinnoillaan tehdä maailmasta entistä paremman.

”Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa sijoittaa vastuullisesti.”

Rahastosijoittaja hakee muiden sijoittajien lailla mahdollisimman hyvää tuottoa sijoituksilleen. Mutta pitäisikö hänen olla kiinnostunut siitä, miten tuotto saadaan aikaan? Missä määrin ja miten sijoittaja voi toimia vastuullisesti?

Tätä on pohdittu ainakin 1700-luvun puolivälistä asti. Yhdysvaltojen Philadelphiassa vaikuttaneet kveekarit esimerkiksi tuomitsivat orjakaupan. Metodisti-liikkeen perustaja John Wesley taas saarnasi työntekijöiden tai muiden ihmisten terveyttä vaarantavaa liiketoimintaa vastaan.

Sittemmin vastuullisen sijoittamisen aatteita ja menetelmiä on kehitelty edelleen. Useita FIMin rahastoja hoitava Mikko Linnanvuori toimii FIMissä myös vastuullisen sijoittamisen vastuuhenkilönä.

”Suomessa kiinnostus vastuulliseen sijoittamiseen heräsi kymmenisen vuotta sitten”, hän kertoo. ”Aluksi aiheesta innostuivat institutionaaliset sijoittajat. Vähän myöhemmin myös yksityissijoittajat alkoivat kiinnostua siitä.”

 

Aktiivinen omistaja voi vaikuttaa

”Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa sijoittaa vastuullisesti. Erilaisilla sijoittajilla on erilaiset lähtökohdat ja arvomaailmat”, Linnanvuori toteaa.

Yksi tapa on se, että ei sijoita arveluttaviin kohteisiin, kuten tupakka- ja pornografiateollisuuteen tai tietyillä aseteknologiatoimialoilla toimiviin yrityksiin. Sijoittaja voi myös sijoittaa toimialoille tai yrityksiin, jotka toimivat erityisen vastuullisesti. Kohteina voivat olla vaikkapa terveydenhuolto, lääketeollisuus tai vihreää energiaa tuottavat yritykset.

”Vastuullisia yrityksiä johdetaan usein keskimääräistä paremmin, mikä heijastuu niiden tuloksiin”, Linnanvuori huomauttaa.

Sijoittaja voi myös omistajana pyrkiä vaikuttamaan yrityksiin, jotta ne toimisivat vastuullisesti. FIMin rahastoilla on omistuksia noin 700 yrityksessä. Rahastonhoitajat ja analyytikot tekevät vuosittain noin 1 500 yritysvierailua.

”Päätarkoitus on arvioida yhtiöiden taloudellista ja toiminnallista kehitystä, mutta käymme myös läpi vastuullisuusteemoja”, Linnanvuori kertoo. ”Osallistumme myös yhtiökokouksiin, kun uskomme voivamme vaikuttaa tärkeinä pitämiimme asioihin.” 

 

Vastuuttomat firmat ruotuun

Omistajan vastuu korostuu, kun omistettava yhtiö rikkoo toiminnalta edellytettyjä normeja. Yritysten seurannassa FIM hyödyntää GES Investment Services -yhtiön asiantuntijapalveluita.

”GES tarkastaa kaikkien rahastojemme omistukset kahdesti vuodessa”, Linnanvuori kertoo. ”Jos rikkomuksia on tapahtunut, yrityksen kanssa aloitetaan tarvittaessa keskustelut ja vaikuttamisprosessi, jotta tilanne saadaan korjattua. Mukana on tyypillisesti myös muita omistajatahoja meidän lisäksemme. Mikäli vaikuttamisyritykset eivät johda tulokseen, myymme omistuksemme.”

Yksittäinen rahastosijoittaja voi edistää vastuullisuutta omilla valinnoillaan.

”Ensiksi kannattaa pohtia, millainen vastuullinen sijoittaja itse haluaa olla. Sitten kannattaa verrata tarjolla olevia vaihtoehtoja. Me hyödynnämme rahastoissamme koko vastuullisen sijoittamisen keinokirjoa. Pääpaino on aktiiviseen omistajuuteen perustuvassa vaikuttamisessa.”

 

 

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo, joka tarjoaa yli 20 vuoden kokemuksella yksilöllisiä ja monipuolisia sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Elokuusta 2013 lähtien FIM on ollut osa S-Pankkia. S-Pankin välittämiä rahastoja hallinnoi ja varainhoitopalveluja tarjoaa FIM Varainhoito Oy.

.

Ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Päivitä yhteystietosi S-mobiilissa tai osoitteessa s-käyttäjätili.fi. Samalla voit antaa sähköisen markkinointiluvan ja pysyt ajan tasalla palveluistamme ja asiakasomistajaeduistamme.

Kirjaudu S-käyttäjätilille ja päivitä yhteystiedot: 

Päivitä tiedot


Asiakasomistajuus-osiossa voit päivittää markkinointiluvat: 

Päivitä markkinointiluvat