Siirry suoraan sisältöön

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n merkintäoikeusanti 26.11.2018 – 12.12.2018

28.11.2018

Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Yhtiö”) on päättänyt merkintäoikeusannista, jossa se tarjoaa merkittäväksi enintään 19.214.742 uutta osaketta. 

Osakeannin ehtojen mukaisesti viidellä (5) merkintäoikeudella voi merkitä yhden (1) uuden Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Yhtiö”) osakkeen merkintähintaan 7,81 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika alkaa 26.11.2018 ja päättyy 12.12.2018. klo 16.30.
Pyydämme tutustumaan huolellisesti Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Yhtiö”) merkintäoikeusannin esitteeseen ja ehtoihin. Lisätietoja annista ja sen ehdoista on saatavilla Ahlstrom-Munksjö Oyj:n verkkosivuilla.

TOIMEKSIANNON TEKEMINEN

Merkintä merkintäoikeuksilla
Halutessasi merkitä osakkeita osakeannissa, palauta toimeksiantolomake täydennettynä ja allekirjoitettuna Fim Arvopaperipalvelut, Fleminginkatu 34, 00510 Hki. Merkintä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Merkintämaksu veloitetaan merkinnän yhteydessä arvo-osuustiliin liitetyltä FIM Sijoitustililtä. Pyydämme huolehtimaan, että tilillä on riittävä kate merkinnän toteuttamiseksi.

Merkintä ilman merkintäoikeuksia
Jos haluat merkitä osakkeita ilman merkintäoikeuksia, anna merkittävien osakkeiden kpl-määrä merkintälomakkeella. Osakkeet tulee maksaa kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon yhteydessä.
Mikäli sijoittaja ei saa merkitsemäänsä määrää osakkeita merkinnässä ilman merkintäoikeutta, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta arvo-osuustilin hoitotilille. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Merkintätoimeksiannon ja merkintämaksun tulee olla perillä FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään 10.12.2018.

Toimeksiannon peruuttaminen
Merkintätoimeksianto on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti poikkeustapauksissa. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti. Peruuttamisesta peritään käsittelykulua 10 euroa/peruutettava toimeksianto.


MERKINTÄOIKEUKSIEN MYYNTI
Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 26.11.2018 – 05.12.2018 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien myynti- tai ostotoimeksiannon voi antaa verkkopalvelussamme, www.fim.com tai www.s-pankki.fi, tai puhelimitse arkisin klo 9.00–18.30, puh. (09) 6134 6450.

KAUPANKÄYNTI UUSILLA OSAKKEILLA
Merkintäoikeuksilla merkityt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina, ISIN-koodi FI4000354295, kaupankäyntitunnus AM1N0118, Nasdaq Helsingissä arviolta 26.11.2018

Uudet osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 20.12.2018

KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MERKINTÄOIKEUDET
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintään tai myyty, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä 12.12.2018. Pankki ei ryhdy toimenpiteisiin ilman asiakkaan antamaa toimeksiantoa.

HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE
Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia merkintäoikeusannille ja siihen liittyvän materiaalin jakelulle. Merkintäoikeusantia koskevaa materiaalia ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Merkintäoikeusantiin osallistuvien tulee hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.
Tämän tiedotteen sisältämät toimintaohjeet eivät ole S-Pankki Oy:n antama yksilöllinen sijoitusneuvo tai suositus eikä kehotus antaa tai olla antamatta toimeksiantoa.

Toimeksiantolomake

LISÄTIETOJA
Antiin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee S-Pankin Asiakaspalvelu, puh. 010 76 5800 (ma-pe 9.00 - 20.00, 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min). FIM Direct Pro- ja FIM Meklaripalvelun asiakkaita palvelevat omat yhteyshenkilöt. Lisätietoja annista ja sen ehdoista on saatavilla Ahlstrom-Munksjö Oyj:n verkkosivuilla.