Gå direkt till innehållet
Banktjänsterna i S-mobil, webbanken och identifieringen i S-mobil är tillfälligt ur bruk natten mellan onsdag och torsdag kl. 23–7. Vi beklagar avbrottet i tjänsterna.

Bostadslån: Ansök om bostadslån

Funderar du på att köpa en bostad? Eller drömmer du kanske om att bygga hus? Det är bäst att be om en låneoffert redan när du söker en lämplig bostad. Då du har en offert kan du slå till direkt när du hittar ditt drömhem. Ett lånelöfte från banken förpliktar dig inte till någonting.

S-Banken erbjuder nya bostadslån tills vidare utan uppläggningsavgift. Ändringen gäller dem som tar ett nytt bostadslån, både vid byte av bostad och köp av första bostad. Erbjudandet gäller även nya bostadslån för vilka erhållits låneoffert tidigare, men som ännu inte genomförts.

 

 

Bostadslånekalkylatorn

Jag vill veta

Delbetalningen / mån

Lånebelopp

Lånetid


Kalkyl Uppgifter om lånet
Kreditbelopp
Låne-period
Avbetalning
Amorteringssätt
Räntan på krediten
Räntan
*Kredit och totalkostnaden för krediten

* I den effektiva räntan beaktas utöver räntan även en uppläggningsavgift på 500 euro och en kreditkontoavgift på 2,50 euro per faktura.

Denna kalkyl är ungefärlig. Det egna kapital som förutsätts av kunden, räntan på lånet, uppläggningsavgiften för lånet och de övriga lånevillkoren preciseras utifrån de uppgifter som du anger i låneansökan.

# År/mån. Avbetalning Ränta Rat Belopp som återstår av lånet
>

Aktuellt

Nya bostadslån utan uppläggningsavgift

S-Banken erbjuder nya bostadslån tills vidare utan uppläggningsavgift. Ändringen gäller dem som tar ett nytt bostadslån, både vid byte av bostad och köp av första bostad. Erbjudandet gäller även nya bostadslån för vilka erhållits låneoffert tidigare, men som ännu inte genomförts.

Läs mer om digital bostadsaffär

DIAS – digital bostadshandel är ett mer flexibelt, säkrare och snabbare sätt att köpa eller sälja bostäder. Via S-Banken kan du köpa en bostad på helt elektronisk väg.

Läs mer om digital bostadsaffär

Varför stiger räntorna och hur påverkar det mina amorteringar på lån?

Oroar du dig för inflation, fortsatt ränteuppgång eller ökade lånekostnader? Vår expert berättar vad som ligger bakom ränteuppgången och vad du kan göra om du grubblar över hur du ska klara av amorteringar på lån.

Läs artikel

Det positiva kreditupplysningsregistret införs den 1 april 2024

Det positiva kreditupplysningsregistret innehåller uppgifter om privatpersoners krediter på ett och samma ställe. Kreditgivarna, såsom bankerna, lämnar uppgifter om de krediter som de har beviljat och om de förändringar som har skett i krediterna till registret. När en person ansöker om kredit, begär kreditgivaren aktuella uppgifter om sökandens krediter och inkomster av det positiva kreditupplysningsregistret. Uppgifterna används som stöd för ett slutligt kreditbeslut. När vi på S-Banken fattar ett kreditbeslut, granskar vi alltid även sökandens ekonomi ur ett helhetsperspektiv och bedömer den i relation till återbetalningstiden och det lånebelopp som sökanden har ansökt om.

Läs meddelande

Läs mer om det positiva kreditupplysningsregistret på Skatteförvaltningens webbplats

Så här pågår låneansökningen

Börja med att fylla i en ansökan om bostadslån. Du ansöker om ett nytt bostadslån och överföring av ditt befintliga lån till S-Banken med en och samma ansökan. I samband med att du fyller i ansökan kan du boka tid för låneförhandlingar. Låneförhandlingarna förs på distans med en av S-Bankens låneexperter, dvs. S-Bankir. Om du inte bokar tid kommer vi att kontakta dig.

 

Förutsättningar för att ansöka om bostadslån:

 • Du har skött din ekonomi klanderfritt och har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Du har regelbundna inkomster.
 • Du har en finsk personbeteckning, talar svenska eller finska och är fast bosatt i Finland.

Fördelar med S-Bankens bostadslån

 • Konkurrenskraftigt pris
 • Lånetid upp till 30 år
 • Många olika tilläggstjänster, bland annat S-Bankens låneskydd
 • Möjlighet till amorteringsfrihet vid behov
 • Som S-Bankens kund har du mer pengar över att röra dig med. Räkna ut hur mycket du skulle vinna på en kundrelation i S-Banken
 • Be enkelt om en offert på bostadslån på internet med bankkoder från vilken bank som helst eller med mobilcertifikat. Ett lånelöfte från banken förpliktar dig inte till någonting.

Det lönar sig att överföra bostadslån till S-Banken

Även om du redan har hittat ditt drömhem och har ett bostadslån i en annan bank, kan du ändå byta bank för bostadslånet. Genom att överföra bostadslånet till S-Banken kan du få betydande årliga besparingar. Vid jämförelsen lönar det sig att även beakta kostnaderna för bankkontakter och fördelarna med att koncentrera bankärendena. När du är kund hos S-Banken får du konto, kort och webbank avgiftsfritt. Med S-Förmånskort Visa kan du betala och göra kontantuttag över hela världen samt samla Bonus och betalningssättsförmån på köp inom S-gruppen. Det är överraskande enkelt att överföra bostadslån via våra elektroniska kanaler!

Läs mer

Tilläggstjänster för bostadslån – extra skydd för ditt lån

Läs mer om tilläggstjänster för bostadslån

 

Har du redan ansökt om ett lån med säkerhet?

Om du redan har ansökt om ett lån med säkerhet, kan du

 • bekräfta en gemensam låneansökan som den andra sökanden har påbörjat
 • göra ändringar i en låneansökan som den andra sökanden har returnerat
 • fortsätt med en ansökan du påbörjade tidigare

Prissättning av bostadslån

Den totala räntan på S-Bankens bostadslån utgörs av en referensränta och en kundspecifik marginal. Som referensränta använder vi 12 mån. Euribor. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer räntan som ska betalas på det sätt som överenskommits i kreditavtalet. Alternativt kan du välja fast ränta för fem år eller tio år. Den effektiva räntan beräknas i låneofferten.

När du jämför bostadslån ska du granska lånelösningen som en helhet. Utöver räntan ska du även beakta de totala kostnaderna under hela lånetiden, vilka tilläggstjänster det finns att tillgå och hur flexibla lånevillkoren är om din livssituation eventuellt förändras.

Hur stor månadsrat passar dig?

Lånebelopp Lånetid 15 år Lånetid 20 år Lånetid 25 år Lånetid 30 år
100 000 €  768 €/mån 636 €/mån 559 €/mån 510 €/mån
150 000 € 1 152 €/mån 954 €/mån 839 €/mån 765 €/mån
200 000 € 1 536 €/mån 1 272 €/mån 1 118 €/mån 1 020 €/mån
250 000 € 1 920 €/mån 1 590 €/mån 1 398 €/mån 1 276 €/mån
300 000 € 2 305 €/mån 1 908 €/mån 1 678 €/mån 1 531 €/mån

 

Exempelkalkyl

Då lånebeloppet är 150 000 euro, lånetiden 15 år och den kalkylmässiga räntan på bostadslånet 4,5 % (marginal + 12 mån. Euribor) är den effektiva räntan 4,75 %. Totalt 180 avbetalningar à 1 153 euro/månad, kredit inkl. kostnader totalt 206 786,17 euro. I kreditkostnaderna i kalkylen har beaktats uppläggningsavgiften för lånet på 500 euro* och 2,50 euro/faktura som avgift för automatisk debitering. 

*S-Banken erbjuder nya bostadslån tills vidare utan uppläggningsavgift. Ändringen gäller dem som tar ett nytt bostadslån, både vid byte av bostad och köp av första bostad. Erbjudandet gäller även nya bostadslån för vilka erhållits låneoffert tidigare, men som ännu inte genomförts. Ändringen gäller inte fritidsbostäder, renoveringslån eller lån för investeringsbostad.

Vanliga frågor

Mer information om bostadslån

S-Banken kan bevilja bostadslån för förvärv av bostadsegendom eller för bevarande av äganderätten till sådan. Med bostadsegendom avses bostadsfastigheter, sådana andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet samt bostadshus som är belägna på ett område som besitts med stöd av nyttjanderätt. För att fullgöra låneavtalet ska kunden ställa som säkerhet till exempel sådana andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet, en bostadsfastighet, nyttjanderätt till en fastighet eller någon annan egendom.

Utöver banklånet ska bostadsägaren även betala eventuella bolagsvederlag och amorteringar på bolagslån. Kreditavtalet gäller i högst 30 år. Konsumenten har rätt att återbetala hela konsumentkrediten för bostadsegendomen eller delar därav före förfallodagen. Om konsumenten återbetalar krediten eller delar därav i förtid ska från kreditgivarens återstående fordran avdras den del av kreditkostnaderna som hänför sig till den kredittid som inte kommer att nyttjas. Kreditgivaren får emellertid i sin helhet ta ut de kostnader för uppläggningen av den aktuella krediten och för säkerhetsarrangemangen som specificeras i kreditavtalet. Om konsumenten återbetalar bostadskrediten eller delar därav i förtid får kreditgivaren uppbära som ersättning för förlust som beror på att räntenivån sjunkit om det beviljade kreditbeloppet överstiger 20 000 euro och räntan på krediten är fast eller räntebindningsperioden för referensräntan är minst tre år. Förändringar i valutakurserna kan påverka det belopp som låntagaren ska betala. S-Banken beviljar endast krediter i euro.

Krediten beviljas av S-Banken Abp, Flemingsgatan 34, 00500 Helsingfors. 

Har du frågor?

 

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Välkommen in!

Vi har närmare 100 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och veckoslut.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

S-Banken är en ansvarsfull långivare

Det är viktigt att du efter att du betalat kredit- eller låneamorteringarna även har pengar över för annat. S-Banken är en ansvarsfull långivare – när vi beviljar kredit vill vi vara säkra på att våra kunders ekonomi är i balans.

Läs mer om ansvarsfull utlåning

Säkerställ att vi kan nå dig

När dina kontaktuppgifter är uppdaterade hör du till de första som per e-post får information om S-Bankens och hela S-gruppens nya tjänster och aktuella ägarkundsförmåner.

Uppdatera dina kontaktuppgifter