Gå direkt till innehållet

S-Banken har utrett: Finländarnas vilja att köpa sommarstuga har ökat – att vara på sommarstugan är inte längre ett självklart sätt att tillbringa semestern

2024-06-10

S-Bankens Stora enkät om livet på sommarstugan avslöjar att finländarnas vilja att köpa sommarstuga har ökat. På samma gång genomgår sätten att tillbringa fritiden en omvälvning: Oftast går folk inte till sommarstugan för att tillbringa hela semestern där, utan kan eventuellt tillbringa korta tidsperioder på sommarstugan vid sidan av andra sätt att semestra.

S-Bankens Stora enkät om livet på sommarstugan genomfördes nu för fjärde gången. Av enkäten framgår att fler finländare än tidigare är intresserade av att köpa sommarstuga. Enligt enkäten utgår intresset främst från att priserna på sommarstugor har sjunkit och den personliga ekonomin förbättrats. Personer under fyrtio år är mer intresserade av att köpa sommarstuga än de övriga åldersgrupperna.

 

Folk är klart berett att betala mindre för sommarstugan än under tidigare år. Medan sommarstugor som till exempel för två år sedan kostade 40 000–80 000 euro och sommarstugor som kostade 80 001–150 000 euro var lika populära alternativ, är sommarstugor som kostar 40 000–80 000 euro nu det mest efterfrågade alternativet.

 

”De som under coronatidens stugboom absolut ville köpa sommarstuga var fortfarande för två år sedan beredda att betala till och med stora summor för sommarstuga utan att ha sett stugan före köpet. Nu när läget har stabiliserats, är folk beredda att använda mer tid för att söka efter en lämplig sommarstuga och vill betala ett lämpligt pris för den”, säger Annemari Airaksinen, chef för utveckling av S-Bankens lån.

 

Enkäten avslöjar att det har skett en klar förändring i hur finländarna tillbringar fritiden. Stuglivet konkurrerar med andra sätt att tillbringa semestern och oftast går folk inte till stugan för att tillbringa hela semestern där. Mest tillbringar folk 1–3 dagar på en gång på sommarstugan (57 % av deltagarna) och näst mest 4–6 dagar på en gång (23 %). Nästan tre femtedelar vistas på sommarstugan mindre än 20 dagar per år och 45 procent tio dagar eller färre per år. Egen maka eller make (60 %) är det vanligaste sällskapet på sommarstugan och vänner det näst vanligaste (30 %).

 

Bekvämligheterna på sommarstugan är viktigast för personer som fyllt 70 år. På samma sätt som under tidigare år är bastu och kylskåp de viktigaste bekvämligheterna (minst ganska viktig för 92 % respektive 91 % av deltagarna). Strand och el (båda 82 %) var på tredje plats.

 

”Yngre nöjer sig med lite mer asketiska sommarstugor, eftersom den tid som på en gång tillbringas på stugan är kortare än bland äldre. När tiden på sommarstugan blir längre vill man också ha bättre utrustning”, säger Annemari Airaksinen, chef för utveckling av S-Bankens lån.

 

Trots att intresset för att köpa sommarstuga har ökat, framgår det av S-Bankens statistik att antalet lån som har tagits för fritidsbostad har minskat jämfört med året innan på samma sätt som den övriga marknaden.

”Om du vill köpa sommarstuga, är det nu möjligt att ingå bra affärer. Utbudet är stort och priserna rimliga. Därför finns det bra möjligheter att hitta en tilltalande sommarstuga”, säger Annemari Airaksinen, chef för utveckling av lån.

Mer information: 

S-Bankens kommunikation, +358 10 767 9300, viestinta@s-pankki.fi

Resultat av S-Bankens Stora enkät om livet på sommarstugan (PDF på finska)

Undersökningen genomfördes av Kantar Insights på uppdrag av S-Banken. Enkätmaterialet samlades in i Kantars internetpanel 10–15.5.2024. Enkäten besvarades av 1 024 finländare över 15 år. Deltagargruppen representerar finländare i åldern 15–79 år.