Gå direkt till innehållet

Janne Ronkanen blir ekonom på S-Banken

2024-06-18

EM Janne Ronkanen började som ekonom på S-Banken i början av maj. Ronkanen övergick till S-Banken från Handelsbanken där han arbetat som seniorekonom sedan 2015.

Som ekonom kommer Janne Ronkanen att analysera i synnerhet Finlands ekonomi, bostadsmarknad och ränteutsikter. Utöver stora ekonomiska drag kommer fokus att ligga på faktorer som påverkar det ekonomiska läget för hushåll.

“Det är viktigt att hushållens ekonomiska läge, utmaningar och möjligheter behandlas i den offentliga debatten på ett lättförståeligt och begripligt sätt. Det är fint att finländarna är medvetna och att många av dem följer inte bara sin egen ekonomi utan också utvecklingen av hela landets ekonomi mycket noga”, säger Ronkanen. 

Framöver kommer S-Banken att under ledning av Ronkanen publicera regelbundna översikter av Finlands ekonomi och bostadsmarknad. Ronkanen kommenterar också ny publicerad statistik och andra frågor kring ekonomi på den sociala medieplattformen X.

“S-gruppen känner till kundernas vardag när det gäller köpbeteende. S-Banken har i sin tur en helhetsbild av konsumenternas ekonomiska läge till exempel genom betalningsbeteende, investeringar, lån och insättningar. Syftet är att utnyttja denna omfattande insikt också i mitt arbete som ekonom”, berättar Ronkanen. 

Det finska ekonomiska läget är fortsatt osäkert och konsumenternas förtroende är fortfarande lågt. Enligt Ronkanen var den snabba inflationsuppgången och de kraftigt stigande räntorna en väckarklocka för många hushåll och överraskade även erfarna ekonomer. De besparingar som ackumulerats under coronatiden har under de senaste två åren dock jämnat ut hushållens ekonomiska läge.

“Året innan uppstod inga besparingar för hushållen under en längre tid, med andra ord var hushållens utgifter större än de disponibla inkomsterna. När skulderna samtidigt minskat beror det troligtvis på att hushållen i stor utsträckning använt sina besparingar för att klara av vardagens snabba prisökning. Å andra sidan har många även gjort extra avbetalningar på sina lån. Det är viktigt också i fortsättningen att inte låta buffertarna för den personliga ekonomin ta slut, utan att komma ihåg att i mån av möjlighet bevara flexibiliteten i ekonomin genom att spara”, påminner Ronkanen. 

Enligt Ronkanen är det positivt att inflationen nu avtar och att räntorna börjar sjunka måttligt. “Den här återhämtningen av köpkraften kommer så småningom att medföra en lättnad i hushållens ekonomiska läge”, säger Ronkanen.