Gå direkt till innehållet

Så här identifierar du dig i telefontjänsten

Vi hjälper dig gärna i vår telefontjänst. För att du ska kunna sköta dina ärenden smidigt och vi ska kunna handleda dig i dina egna bankärenden, måste du identifiera dig med S-mobil eller kodtabellen genast i början av samtalet när du ringer vår kundtjänst. Identifiering på förhand försnabbar ärendehanteringen, eftersom våra kundrådgivare kan fokusera mer på att hjälpa kunderna med deras personliga bankärenden. Enklast identifierar du dig med appen S-mobil. På denna sida får du mer information om hur identifieringen går till.

Så här identifierar du dig med S-mobil

För identifieringen behöver du användarkoden till webbanken och du bör ha laddat ner appen S-mobil i din telefon. Så här börjar du använda S-mobil

 1. I början av samtalet välj siffran 1, det vill säga identifiering med S-mobil.
 2. Ange din användarkod till webbanken (6–8 siffror) i sin helhet och tryck fyrkant (#). Vad är en användarkod?
 3. Vi skickar identifieringsbegäran till S-mobil, där du kan godkänna den med din egen kod i S-mobil, ditt fingeravtryck eller Face ID. Öppna S-mobil utan att bryta samtalet. I S-mobil välj avsnittet Jag och klicka på Godkänn transaktionen. Du kan godkänna identifieringsbegäran vars avsändare är S-Bankens kundtjänst. I begäran om identifiering visas också den identifieringskod för begäran om identifiering som du har hört under samtalet.
 4. Efter detta får du i samtalet information om huruvida identifieringen har lyckats. Välj därefter orsaken till ditt samtal och vänta i lugn och ro på en ledig kundtjänstmedarbetare. Vi strävar efter att svara på ditt samtal så snabbt som möjligt.

Observera att identifieringen inte lyckas, om dina webbankskoder är spärrade. Du kan få nya koder på vårt kundtjänstställe, förutsatt att du har med dig ett pass eller ID-kort.

Så här identifierar du dig med kodtabellen

För identifieringen behöver du webbankskoder, det vill säga användarkod till webbanken, lösenord och kodtabell. Dessutom skickar vi en bekräftelsekod per sms till det telefonnummer vi känner till.

Hur kan jag registrera eller ändra mitt telefonnummer för sms-bekräftelser?
Så här får du webbankskoder till S-Banken

 1. I början av samtalet välj siffran 2, det vill säga identifiering med kodtabell.
 2. Ange din användarkod till webbanken (6–8 siffror) i sin helhet och tryck fyrkant (#). Vad är en användarkod?
 3. Ange därefter ditt lösenord till webbanken och tryck fyrkant (#). Vad är ett lösenord?
 4. Ange sedan den kod som efterfrågas på kodtabellen och tryck fyrkant (#). Vad är en kodtabell?
 5. Efter detta skickar vi en bekräftelsekod per sms till din telefon. Öppna sms:et utan att bryta samtalet. Ange den bekräftelsekod du fick per sms och tryck fyrkant (#). Vad är en sms-bekräftelse?
 6. Efter detta får du i samtalet information om huruvida identifieringen har lyckats. Välj därefter orsaken till ditt samtal och vänta i lugn och ro på en ledig kundtjänstmedarbetare. Vi strävar efter att svara på ditt samtal så snabbt som möjligt.

Observera att identifieringen inte lyckas, om dina webbankskoder är spärrade. Du kan få nya koder på vårt kundtjänstställe, förutsatt att du har med dig ett pass eller ID-kort.

Kom ihåg en säker hantering av bankärenden

Identifieringen i telefontjänsten är säker och linjen är skyddad. Identifiering innan du uträttar bankärenden förbättrar säkerheten i ärendehanteringen och på så sätt kan vi vara säkra på att vi alltid diskuterar bankärenden med rätt person.

Du kommer väl ihåg att webbankskoderna är personliga. Du ska inte låta någon annan använda dem, inte ens din make/maka eller en familjemedlem. Av säkerhetsskäl ska du förvara koderna omsorgsfullt och alltid separat från varandra. Spara inte webbankskoderna på den enhet du använder, utan lär dig dem utantill. På detta sätt förhindrar du att koderna hamnar i fel händer.

Se också upp för bedrägerier som förekommer i bankernas namn, till exempel i sms och e-postmeddelanden, på bluffwebbplatser och per telefon. Mata aldrig in dina bankkoder eller kortuppgifter på en webbplats till vilken du fått en länk som ett meddelande i din telefon eller per e-post. S-Banken ber dig aldrig någonsin uppge webbankskoder, kortuppgifter eller annan känslig information per sms, i snabbmeddelandetjänster, i e-postmeddelanden eller genom att ringa och fråga om dina webbankskoder. Om du misstänker att du har fått ett bluffmeddelande, ska du ta bort meddelandet utan att öppna meddelandet eller länkar i det.

Läs mer om säker bankärendehantering

Vanliga frågor

Ja. Du kan sätta på högtalaren på telefonen, så är det enklare att använda telefonen under samtalet. Telefoner fungerar på lite olika sätt, men i alla telefoner är det möjligt att öppna inkomna sms och identifieringsbegäran i S-mobil samtidigt som du talar i telefon. Vanligen lyckas detta genom att klicka på telefonens menyknapp, varefter du får fram telefonens meny. I menyn kan du öppna sms eller S-mobil.

Vi skickar identifieringsbegäran till S-mobil, när du väljer S-mobil som identifieringssätt i telefontjänsten. S-Bankens kundtjänst visas som avsändare till identifieringsbegäran. I begäran om identifiering visas också den identifieringskod för begäran om identifiering som du har hört under samtalet.

Om ditt samtal bryts av någon anledning kan du ringa igen. Du måste identifiera dig på nytt i det nya samtalet.

Ja. Identifieringen i telefontjänsten är säker och linjen är skyddad. Identifiering innan du uträttar bankärenden förbättrar säkerheten i ärendehanteringen och på så sätt kan vi vara säkra på att vi alltid diskuterar bankärenden med rätt person.

Du kommer väl ändå ihåg att S-Banken aldrig någonsin ber dig uppge webbankskoder, kortuppgifter eller annan känslig information per sms, i snabbmeddelandetjänster, i e-postmeddelanden eller genom att ringa och fråga om dina webbankskoder. Om du misstänker att du har fått ett bluffmeddelande, ska du ta bort meddelandet utan att öppna meddelandet eller länkar i det.

Om du ännu inte är vår kund, kan du självklart kontakta oss per telefon. Vi kan berätta om våra banktjänster på en allmän nivå. Kunder som identifierat sig kan vi betjäna mer mångsidigt med deras personliga bankärenden. I början av samtalet välj siffran 5, det vill säga oidentifierade kunder. Vänta i lugn och ro på en ledig kundtjänstmedarbetare. Vi strävar efter att svara på ditt samtal så snabbt som möjligt.

Du kan också besöka ett av våra kundtjänstställen. Vi rekommenderar att du på förhand bokar en tid som passar dig på vår webbplats. Du kommer väl ihåg att ta med dig ett identitetskort eller pass för identifiering.

Användarkoden anges i ditt avtal om bankkoder eller i ett separat brev som du fick i samband med att du ingick avtalet. Användarkoden består av 6–8 siffror.

 • Lösenordet till webbanken är en serie bestående av 4–6 siffror som du själv väljer.
 • Vid den första inloggningen är ditt lösenord ditt födelsedatum i formatet ddmmåå (dd betyder dag, mm månad och åå de två sista siffrorna i årtalet). Om ditt födelsedatum är till exempel 12.5.1960, är ditt lösenord vid den första inloggningen 120560.
 • Vid den första inloggningen ber systemet dig byta lösenordet till ett som du själv väljer. Om du inte loggar in på webbanken inom 3 månader från aktiveringen av webbankskoderna spärras ditt lösenord automatiskt.
 • Om du har glömt ditt lösenord och därför har beställt ett nytt lösenord per post, ska du logga in med engångslösenordet som du fått per post. I samband med inloggningen kan du byta engångslösenordet till ett lösenord som du själv väljer.
 • Kodtabellen innehåller engångskoder som efterfrågas i slumpmässig ordning. Om webbanken meddelar till exempel ”Ange koden B 10” ska du mata in den kod som finns i kolumn B på rad 10.
 • Spara kodtabellen även om du använder identifiering med S-mobil.

I samband med att du loggar in med kodtabell använder vi sporadiskt sms-bekräftelse. Med hjälp av den bekräftar du inloggningen med en kod som du får som sms till din mobiltelefon. Vi skickar en bekräftelse när du bekräftar betalningar med hjälp av kodtabell samt i anslutning till vissa ändringar som du har gjort på webbanken. Sms-bekräftelse behövs inte nödvändigtvis varje gång. Till exempel när du loggar in på webbanken behövs inte bekräftelsekod vid varje inloggning. Vi använder det angivna telefonnumret endast för att skicka bekräftelsekoder.

Läs mer