Gå direkt till innehållet

Varför stiger räntorna och hur påverkar det mina amorteringar på lån?

Den snabba ränteuppgången ger sig nu till känna i plånboken för varje finländare som amorterar på lån. Vår expert berättar vad detta beror på och vad du kan göra om du har svårigheter med att amortera på lån.

Oroar du dig för inflation, fortsatt ränteuppgång eller ökade lånekostnader? Annemari Airaksinen, utvecklingschef på S-Banken, berättar vad som ligger bakom ränteuppgången och vad du kan göra om du grubblar över hur du ska klara av amorteringar på lån. 

Under de senaste månaderna har räntorna på lån stigit i en relativt rask takt. Vilka lån påverkar de?

Räntorna påverkar alla lån som är bundna till referensräntan euribor. Till sådana lån hör studielån, bostadslån och konsumtionslån, såsom S-Lån.  

Om du bor i ett bostadsaktiebolag där bolagslån tagits för att bygga eller renovera bostäder, kan ränteuppgången öka beloppet för finansieringsvederlaget som betalas varje månad. Det är dock möjligt att bostadsaktiebolaget gjort förberedelser inför situationen eller ordnar finansieringen på något annat sätt. Du kan kontrollera med disponenten om höjningar av finansieringsvederlaget är att vänta, till vilken referensränta bostadsaktiebolagets lån har bundits och när referensräntan kommer att justeras. 

Varför har räntorna stigit och finns något slut i sikte?

Bakom ränteuppgången ligger inflation som beror på många orsaker. Europeiska centralbanken har försökt dämpa inflationen genom att höja styrräntan, enligt vilken den lånar ut pengar till bankerna. Styrräntans storlek påverkar bland annat den allmänna referensräntan euribor som används bland annat vid bostadslån. 

Ingen vet hur länge inflationen kommer att pågå. Nyligen såg vi också en liten nedgång. Inflationen och ränteuppgången avspeglas inte bara i lån, utan priserna på allt annat har också stigit. Priserna på el och bränsle har ändå sjunkit jämfört med i fjol och uppgången i de priserna har varit obetydligare än befarat. 

Hur kan jag beakta ränteuppgången i återbetalningen av mina lån?

Granska din konsumtion och utgifterna i ditt hushåll i god tid före ränteförändringen. Se över inkomsternas storlek i ditt hushåll, vad inkomsterna används för och vilka utgifter du kan minska. Med S-Bankens bostadslånekalkylator kan du kontrollera hur räntan påverkar amorteringen på ditt bostadslån. 

Se även när räntejusteringsdagen för ditt lån infaller. Du kan kontrollera den i uppgifterna om ditt lån på S-Bankens webbank eller i S-mobil. När du känner till räntejusteringsdagen för ditt lån och storleken på förhöjningen, bör du reservera ett tillräckligt stort belopp på låneskötselkontot. 

Det finns många olika sätt att bereda sig på ränteuppgången. Det är viktigt att fundera på olika alternativ redan när du ska ta ett lån. Det är också senare möjligt att ta i bruk en säkring, men då kan kostnaderna vara betydligt högre.

Månadssparande är ett utmärkt sätt att bereda sig på ränteuppgång och även på andra stigande utgifter. En långsiktig investering i fonder ger den största nyttan. Även om fondernas värden tillfälligt fluktuerar, har ett regelbundet månadssparande på lång sikt än så länge alltid varit ett lönsamt beslut.

Vad kan jag göra om jag har svårigheter med att amortera på lån? 

Om du har svårigheter med att amortera på ditt bostadslån eller studielån, kan du komma överens med banken om omstrukturering av ditt lån, till exempel lånetidens längd eller amorteringsfria månader. Omstruktureringen av studielån begränsas av längden på statsborgen: det är inte möjligt att skjuta upp återbetalningstiden till en dag efter utgången av giltighetstiden för borgen. Statsborgen gäller för studielån i högst 30 år från att det första låneuttaget har gjorts. S-Lån är ett konsumtionslån i vilken ändringar inte kan göras. 

Ett sätt är att ändra på hur du återbetalar ditt bostadslån eller studielån. Annuitet är det vanligaste sättet att amortera på lån och då förändras amorteringen enligt räntan, men lånetiden förblir oförändrad. På så sätt vet du när återbetalningen upphör, men du bör vara beredd på ränteförändringar. 

Rak amortering är ett amorteringssätt där amorteringen på lånekapitalet är lika stor varje månad, vilket innebär att lånetiden inte förändras. Därtill betalas ränta som påverkas av det resterande lånebeloppet och räntenivån. De första amorteringarna är därför större i början, och när du betalar av lånet minskar räntans andel. Det är ett bra alternativ, om du i början kan betala större rater och i förväg vill känna till lånetidens längd. Till fördelarna med annuitet och rak amortering hör också att dessa möjliggör en längre lånetid, eftersom lånetiden inte anpassar sig enligt räntenivå. 

Jämna fasta rater är ett amorteringssätt där återbetalningsraterna under lånetiden alltid är lika stora oberoende av räntenivå. Återbetalningsraten är dock alltid minst lika stor som räntan, vilket innebär att raten höjs om den överenskomna raten inte räcker till för att täcka räntorna. Om referensräntan stiger under lånetiden blir den sista raten större. Om du har lån kvar på den sista betalningsdagen förhandlar vi om en längre återbetalningstid.

Finns det andra alternativ för att underlätta min ekonomi?

Om du har ett stort bostadslån, är ett alternativ att dela lånet i två delar. Du kan binda ena hälften av lånet till euribor och den andra delen till fast ränta. Om räntorna sedan stiger, påverkar det endast hälften av ditt lån. Om räntan däremot minskar, gynnar det den till euribor bundna delen av ditt lån. 

Om din ekonomi är ansträngd endast en kort tid, du till exempel är på sjukledighet eller studieledighet, är ett alternativt att utnyttja amorteringsfrihet. Då betalar du varje månad endast räntan, kostnaderna och den eventuella försäkringspremien för låneskydd för ditt lån under en period som du kommer överens om med banken. Närmare anvisningar för ansökan om amorteringsfrihet finns på S-Bankens webbplats. 

När bör jag kontakta banken?

Som kund hos S-Banken behöver du inte bli ensam med dina ekonomiska bekymmer. Om det verkar som om det blir svårt att sköta den egna ekonomin, bör du kontakta banken i god tid – hellre för tidigt än för sent. Snabbast får du kontakt med banken genom att skicka ett meddelande på webbanken eller i S-mobil. På banken kan vi granska din situation och bedöma vad vi rekommenderar att du ska göra. För ändringar i lånevillkoren debiteras en avgift enligt servicetariffen.  

Läs mer om S-Bankens bostadslån

Med S-Bankens lånekalkylator kan du kontrollera hur ränteförändringen påverkar amorteringen på ditt bostadslån