Gå direkt till innehållet

S-Banken är en ansvarsfull långivare

Vi på S-Banken arbetar varje dag för att alla ska ha möjlighet till en lite mer välbärgad morgondag. Vi är en bank med komplett service, och som kund får du konto, S-Förmånskort Visa, webbankskoder och appen S-mobil helt gratis. Vi värdesätter inte individer baserat på plånbokens tjocklek, utan syftar alltid till att behandla alla rättvist. Som erkännande för utfört arbete har finländarna för hela tolfte året i rad utsett S-Banken till det mest hållbara bankvarumärket i Finland i undersökningen Sustainable Brand Index, som är Nordens största varumärkesstudie om hållbarhet.

Vårt mål är enkelt: Vi vill erbjuda dig lite mer än vad du förväntat dig av en bank.

Hur återspeglas ansvarsfullhet i vår verksamhet?

Som en ansvarsfull lånebank ägnar vi särskilt uppmärksamhet åt följande faktorer:

1. Ett kredit- eller lånebelopp som passar just dig

  • Det är viktigt att fastställa ett kredit- eller lånebelopp som är lämpligt för just dig – så att du har pengar över att röra dig med även efter låneamorteringen.
  • När du ansöker om kredit eller lån hos oss, granskar vi noggrant din situation och bedömer din betalningsförmåga, till exempel med det stresstest på återbetalningsförmågan som Finansinspektionen har rekommenderat.
  • När vi på S-Banken beviljar kredit, granskar vi alltid sökandens ekonomi ur ett helhetsperspektiv och bedömer den i relation till återbetalningstiden och det lånebelopp som sökanden har ansökt om. Som stöd för ett slutligt kreditbeslut använder vi också uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret. Läs meddelande
  • En ansvarsfull bank är även tvungen att fatta negativa lånebeslut. Det är inte alltid dags att ta lån eller så kan kundens ekonomi bli för ansträngd till följd av det ansökta lånebeloppet. I sådana situationer berättar vi om vårt beslut och, framför allt i fråga om bostadslån, diskuterar med sökanden hur stort lånebeloppet kan vara för att sökanden ska klara sig i vardagen utan ekonomiska problem.

2. Transparent prissättning och begripligt språk vid skötsel av bankärenden

  • I lånekalkylatorerna och servicetariffen ser du kostnaderna för alla krediter och lån på ett tydligt sätt. Vår webbplats innehåller också exempel på lån av olika storlekar. Lån med säkerhet, såsom bostadslån, prissätts till slut alltid specifikt för varje kund. Läs mer om våra lånekalkylatorer
  • Vi kompletterar kontinuerligt avsnittet Vanliga frågor för att du så enkelt som möjligt ska kunna hitta svar på de vanligaste frågorna om lån. Se vanliga frågor
  • Vi ger information om villkoren för krediter och lån och övrig information på ett begripligt och tydligt sätt.

3. Hjälp och råd om det kniper

  • Vi vill också hjälpa våra kunder i svåra situationer.
  • Ditt låneavtal är flexibelt om din situation plötsligt förändras. Din återbetalningsplan kan ändras, det vill säga att du vid behov till exempel kan ansöka om amorteringsfrihet eller minska månadsamorteringen.
  • Om det sker något överraskande i ditt liv, kontakta oss så snart som möjligt för att vi tillsammans ska kunna se över din återbetalningsplan.

Vår verksamhet bygger på god banksed

Hörnstenen i god banksed är att kunderna betjänas på lika och rättvisa grunder. I all vår verksamhet beaktar vi kundens intressen – detta ålägger oss också skyldighet att känna till sökandens situation tillräckligt bra. Därför är det viktigt för oss att vår kundrelation bygger på en ömsesidig ärlighet. S-Bankens låneexperter är professionella och deras kompetens utvecklas kontinuerligt. Även på vår webbplats ger vi tillräckligt med information om olika lån, och dessutom ger vi råd och tips i fråga om lån och anskaffningar.

Vad kan du som sökande av lån göra? 

Fyll noggrant i låneansökan. Vi ber dig vara ärlig när det gäller din ekonomi, det vill säga dina inkomster, utgifter och skulder. På så sätt kan vi tillsammans säkerställa att låneofferten och lånebeslutet bygger på riktiga uppgifter om dig. Ett lämpligt stort lånebelopp med lämpliga månadsamorteringar ligger i både kundens och bankens intresse. 

Hjälp vid betalningssvårigheter

Om du har svårigheter med återbetalningen av ditt/dina lån, kontakta oss omedelbart. På detta sätt kan vi tillsammans fundera på ett lämpligt arrangemang, till exempel:

• förlänga lånetiden
• avtala om amorteringsfrihet eller
• slå ihop lån.

Om du får betalningssvårigheter är det bäst att genast be om hjälp. På detta sätt undviker du onödiga dröjsmåls- och indrivningskostnader och en anteckning om betalningsstörning. Du kan också gärna anteckna dina inkomster och utgifter och fundera på vad du nödvändigtvis behöver och vad du skulle kunna spara in på.

Tips vid ekonomihantering

Det finns flera instanser som ger tips på hur man hanterar och balanserar den egna ekonomin och tar sig ur skuldsituationer. På Konkurrens- och konsumentverkets webbplats finns kontaktuppgifter till ekonomi- och skuldrådgivaren i din kommun.

Konkurrens- och konsumentverket

Garantistiftelsen (på finska)

Har du frågor?

Boka tid och besök oss

Vi har totalt cirka 80 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och lördagar. Du kan sköta dina ärenden utan att behöva köa om du bokar tid till ett serviceställe.

Boka tid

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). När du ringer ska du alltid ha webbankskoder eller identifiering i S-mobil till hands.

Säkerställ att vi kan nå dig

När dina kontaktuppgifter är uppdaterade hör du till de första som per e-post får information om S-Bankens och hela S-gruppens nya tjänster och aktuella ägarkundsförmåner.

Uppdatera dina kontaktuppgifter