Gå direkt till innehållet

S-Banken – Överlägsen smidighet och nytta

Vi vill vara en rättvis samarbetspartner för våra kunder som enkelt och smidigt kan sköta sin ekonomi hos oss. Vi betjänar våra kunder på internet, per telefon och på sociala medier samt i S-mobil som ger smidig tillgång till både bank- och butikstjänster. Kunderna kan enkelt sköta sina dagliga bankärenden även i samband med shoppingturen, från morgon till kväll. Dessutom går det att göra kontantuttag och -insättningar i kassan på över 1 000 av S-gruppens verksamhetsställen runt om i Finland.

S-Banken är en finländsk bank som ägs av SOK-koncernen (37,5 %) och regionhandelslagen som ingår i S-gruppen (37,5 %), LokalTapiola-gruppen (23,5 %) och Elo (1,5 %). S-Banken har erhållit Nyckelflaggan som symbol för den finländska tillhörigheten. 

Placeringsexperten FIM

De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av vårt dotterbolag FIM.

FIM är en finländsk kapitalförvaltare och privatbank vars erfarna experter tillhandahåller investerings- och kapitalförvaltningstjänster för såväl förmögna privatpersoner och företag som institutioner. FIMs kontor finns i Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Dessutom erbjuder FIM sina kunder heltäckande tjänster på internet.

Mer information om FIM

S-Bankens nyckeltal 

3,1 miljoner kunder

2,4 miljoner internationella betalkort

2,1 miljoner webbankskoder

6,9 miljarder euro i insättningar

5,4 miljarder euro i beviljade krediter

10,8 miljarder euro i förvaltat kapital*

15,7 procent kapitaltäckningsgrad 

21,0 miljoner euro i rörelseresultat

31.12.2020

*FIM Kapitalförvaltning förvaltar S-Banken-, FIM- och LokalTapiola-fonderna

S-Bankens översikter och rapporter

Vi hör till S-gruppen

S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppen och LokalTapiola-gruppen, vi är med andra ord ägarkundernas egen bank. Tillsammans med S-gruppen utvecklar vi tjänster som underlättar våra kunders vardag. Användare av S-Förmånskortet får även bankens bästa kundförmåner – konto, bankkoder och internationellt betalkort – utan månads- och årsavgift.

S-gruppens bank S-Banken inledde inlåningsbankverksamhet 2007. För S-gruppen var bankverksamheten en naturlig fortsättning på sparkasseverksamhetens hundraåriga traditioner: vårt mål är att förnya och fördjupa ägarkundskapet.

Mer information om S-gruppen

S-Banken-koncernbolagen

S-Banken-koncernen utgörs av S-Banken Ab och dess dotterbolag. Till dotterbolagen hör S-Bankens helägda dotterbolag S-Asiakaspalvelu Oy, FIM Kapitalförvaltning Ab och FIM Kapitalfonder Ab samt dess dotterbolag FIM Fastighet Ab, Fennia Kapitalförvaltning Ab samt dess dotterbolag S-Bank Fastigheter Ab.

S-Asiakaspalvelu Oy tillhandahåller databehandlingstjänster och andra tjänster som hänför sig till ett kreditinstituts huvudsakliga verksamhet. Bolaget är ett tjänsteföretag enligt kreditinstitutslagen.

FIM Kapitalförvaltning Ab tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster för institutioner, företag och privatplacerare och bedriver placeringsfondverksamhet i enlighet med lagen om placeringsfonder.

FIM Kapitalfonder Ab förvaltar alternativa investeringsfonder samt erbjuder investerare möjligheten att investera i fastighets-, bostads- och kapitalfonder.

FIM Fastighet Ab är ansvarig bolagsman för alternativa investeringsfonder som placerar i FIM:s fastigheter och bostäder. FIM Fastighet Ab är dotterbolag till FIM Kapitalfonder Ab.

Fennia Kapitalförvaltning Ab förvaltar alternativfonder och tillhandahåller kapitalförvaltning för såväl företag, företagare, institutioner som privatpersoner.

S-Bank Fastigheter Ab är ett företag inom fastighetsledningstjänster, som erbjuder förvaltning av fastighetsportföljer, fastighetsledningstjänster och fastighetsutveckling samt koncentrerar sig på att genomföra och administrera joint venture-projekt. S-Bank Fastigheter Ab är ett dotterbolag till Fennia Kapitalförvaltning Ab.

Kontaktuppgifter

S-Pankki Oy
S-Banken Ab
S-Bank Ltd

FO-nummer: 2557308-3
BIC-kod: SBANFIHH
Postadress: S-Banken Ab, PB 77, 00088 S-GRUPPEN
Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 HELSINGFORS
Telefonväxel: 010 768 011 (0,0835€/samtal+ 0,1209€/min)

För medier

S-Bankens kommunikation betjänar medierna vardagar kl. 9–17.

Medietelefon: 050 573 5855 (lna/mta)
E-post: viestinta@s-pankki.fi
Postadress: PB 77, 00088 S-GRUPPEN

Är du privatperson eller kund hos S-Banken? I så fall ber vi dig kontakta S-Bankens kundtjänst. Kundtjänsten för privatkunder betjänar på 010 76 5810 må–to kl. 9–20, fr 9–18 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.).

Mer information om S-Banken (på finska)