Gå direkt till innehållet

S-Banken – Överlägsen smidighet och nytta

Vi vill vara en rättvis samarbetspartner för våra kunder som enkelt och smidigt kan sköta sin ekonomi hos oss. Vi betjänar våra kunder på internet, per telefon och på sociala medier samt i S-mobil som ger smidig tillgång till både bank- och butikstjänster. Kunderna kan enkelt sköta sina dagliga bankärenden även i samband med shoppingturen, från morgon till kväll. Dessutom går det att göra kontantuttag och -insättningar i kassan på över 1 000 av S-gruppens verksamhetsställen runt om i Finland.

S-Banken är en finländsk bank som ägs av SOK och regionhandelslagen som ingår i S-gruppen. 

Avsnitt med titel Största ägare

Största ägare

 

S-Banken ägs av SOK och regionhandelslager som tillhör i S-gruppen.

Avsnitt med titel S-Bankens nyckeltal 

S-Bankens nyckeltal 

 

3,1 miljoner kunder

2,7 miljoner internationella betalkort

2,2 miljoner webbankskoder

7,8 miljarder euro i insättningar

6,4 miljarder euro i beviljade krediter

7,0 miljarder euro i förvaltat kapital

16,2 procent kapitaltäckningsgrad 

13,3 miljoner euro i rörelseresultat (1-6/2022)

30.6.2022

S-Bankens översikter och rapporter

Avsnitt med titel Vi hör till S-gruppen

Vi hör till S-gruppen

 

S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppen och LokalTapiola-gruppen, vi är med andra ord ägarkundernas egen bank. Tillsammans med S-gruppen utvecklar vi tjänster som underlättar våra kunders vardag. Användare av S-Förmånskortet får även bankens bästa kundförmåner – konto, bankkoder och internationellt betalkort – utan månads- och årsavgift.

S-gruppens bank S-Banken inledde inlåningsbankverksamhet 2007. För S-gruppen var bankverksamheten en naturlig fortsättning på sparkasseverksamhetens hundraåriga traditioner: vårt mål är att förnya och fördjupa ägarkundskapet.

Mer information om S-gruppen

Finlands mest hållbara bank

 

Finländarna har för tionde året i rad utsett S-Banken till den mest hållbara banken i Finland i undersökningen Sustainable Brand Index, som är Nordens största varumärkesstudie om hållbarhet.

Mer information om hållbarhet i S-Banken (på finska)

Avsnitt med titel S-Banken-koncern

S-Banken-koncernbolagen


S-Banken-koncernen utgörs av S-Banken Abp och dess dotterbolag. Till dotterbolagen hör S-Bankens helägda dotterbolag S-Asiakaspalvelu Oy, S-Banken Fondbolag Ab och S-Banken Kapitalfonder Ab samt dessa dotterbolagen S-Pankki Vaikuttavuussijoitukset Oy och S-Bank Fastigheter Ab.


S-Asiakaspalvelu Oy
tillhandahåller databehandlingstjänster och andra tjänster som hänför sig till ett kreditinstituts huvudsakliga verksamhet. Bolaget är ett tjänsteföretag enligt kreditinstitutslagen.

S-Banken Fondbolag Ab bedriver placeringsfondverksamhet i enlighet med lagen om placeringsfonder och förvaltar alternativa investeringsfonder. S-Banken Fondbolag Ab är medlem i Finanssiala ry.

S-Banken Kapitalfonder Ab förvaltar alternativa investeringsfonder samt erbjuder investerare möjligheten att investera i fastighets-, bostads- och kapitalfonder. S-Banken Kapitalfonder Ab är medlem i Finanssiala ry.

S-Pankki Vaikuttavuussijoitukset Oy tillhandahåller tjänster för impact investment (påverkansinvestering) och är ett förvaltningsbolag för två impact investment-fonder samt ansvarig bolagsman. S-Pankki Vaikuttavuussijoitukset Oy är dotterbolag till S-Banken Kapitalfonder Ab.

S-Bank Fastigheter Ab är ett företag inom fastighetsledningstjänster, som erbjuder förvaltning av fastighetsportföljer, fastighetsledningstjänster och fastighetsutveckling samt koncentrerar sig på att genomföra och administrera joint venture-projekt. S-Bank Fastigheter Ab är ett dotterbolag till S-Banken Kapitalfonder Ab.

Kontaktuppgifter

 

S-Pankki Oyj
S-Banken Abp
S-Bank Plc

FO-nummer: 2557308-3
BIC-kod: SBANFIHH
Postadress: S-Banken Abp, PB 77, 00088 S-GRUPPEN
Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 HELSINGFORS
Telefonväxel: 010 768 011 (0,0835€/samtal+ 0,1209€/min)

 

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy
S-Banken Fondbolag Ab
S-Bank Fund Management Ltd

FO-nummer: 0979133-9
Besöksadress: Mikaelsgatan 9, 00100 HELSINGFORS

 

S-Banken Pääomarahastot Oy
S-Banken Kapitalfonder Ab
S-Bank Private Equity Funds Ltd

FO-nummer: 1771007-6
Besöksadress: Mikaelsgatan 9, 00100 HELSINGFORS

För medier

 

S-Bankens kommunikation betjänar medierna vardagar kl. 9–17.

Medietelefon: 050 573 5855 (lna/mta)
E-post: viestinta@s-pankki.fi
Postadress: PB 77, 00088 S-GRUPPEN

Är du privatperson eller kund hos S-Banken? I så fall ber vi dig kontakta S-Bankens kundtjänst. Kundtjänsten för privatkunder betjänar på 010 76 5810 må–to kl. 9–20, fr 9–18 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.).

Mer information om S-Banken (på finska)