Gå direkt till innehållet

Serviceavgifter

S-Kontot, webbanken och S-Förmånskortet Visa är avgiftsfria för alla ägarkunder i handelslag och för personerna som bor i ägarkundernas hushåll.

I servicavgifter kan du se avgifterna och räntorna som tillämpas i våra centrala banktjänster.

Servicetariff för ägarkunder i handelslag

Servicetariff för andra än ägarkunder i handelslag

Krediter och säkerheter, prislista

Notariattjänster, servicetariff

S-Aktiehandel, prislista