Gå direkt till innehållet

Alla produkter och tjänster

 

På denna webbplats finns information om S-Bankens samtliga produkter och tjänster, servicetariff och allmänna villkor samt olika kalkylatorer med vilka du kan beräkna din nytta som S-Bankens kund eller räkna ut ett lämpligt lånebelopp för dig.

Avsnitt med titel Dokument, tidsbokning och kalkylatorer

Dokument, tidsbokning och kalkylatorer

Serviceavgifter

Servicavgifter för ägarkunder respektive andra kunder.

S-Prime (pdf)

Bestämningsgrunderna för S-Prime

Allmänna villkor

Villkor och dokument för produkter och tjänster.

Möte på serviceställe

Boka tid till ett kundtjänstställe. För bostadslåneförhandling ska du boka tid hos S-Bankiren.

Telefonmöte med investeringsexpert

Boka tid för telefonmöte med investeringsexpert.

S-Lånekalkylator

Räkna ut ett lämpligt lån på 5 000–50 000 € för dig.

Billånekalkylator

Räkna ut ett lämpligt lån på 5 000–50 000 € för köp av bil.

Bilfinansieringskalkylator

Räkna med bilfinansieringskalkylatorn ut ett lämpligt lån på 5 000–50 000 € för köp av bil.

Bostadslånekalkylator

Räkna ut ett lämpligt bostadslån och begär en låneoffert.

Renoveringslånekalkylator

Räkna ut ett lämpligt lån på 5 000–50 000 € för en liten eller stor renovering av hemmet.

Nyttokalkylator

Räkna med nyttokalkylatorn ut hur mycket du drar nytta som S-Bankens kund.

Besparingskalkylator

Testa med besparingskalkylatorn hur du skulle kunna vinna genom att spara.

S-Bankens digitala tjänster

Moderna och lättanvända webb- och mobiltjänster för skötsel av den dagliga ekonomin.

Dessa ärenden kan du sköta själv i S-mobil och på webbanken (på finska)

Du kan sköta nästan vilka penningärenden som helst själv i våra digitala tjänster.

Tekniska krav på S-Bankens webbtjänster och webbank (på finska)

Dessa behöver du för att använda S-Bankens webbplats och webbank.

Webbankskoder

Så här får du webbankskoder.

Webbankskoder för barn och unga

Barn över 12 år kan få webbankskoder.

Så här loggar du in på webbanken

Du kan logga in på webbanken med kodtabell eller enkelt med S-mobil.

Banktjänster i S-mobil

I S-mobil har du alltid banken i fickan. Du kan använda S-mobil även med en annan banks koder eller med mobilcertifikat, om du har ett konto och webbankskoder i S-Banken.

Identifiering

Identifiering med S-mobil är ett alternativ till den traditionella kodtabellen.

Spararen i S-mobil

Finlands första tjänst för mikrosparande, där du enkelt kan spara i en fond i samband med dina dagliga köp.

S-Bankens Visakort

Ansök om ett bankkort, ett kreditkort eller ett kombinerat bank- och kreditkort på webbanken.

Mångsidiga S-Förmånskort Visa (på finska)

Se vad allt du kan göra med just ditt kort.

Bankkort för barn och unga

Det går att beställa egna bankkort, S-Förmånskort Visa Debit, till barn som fyllt 7 år.

Bank- och kreditkort för studerande

Kort som är en kombination av bankkort och kreditkort med en kreditgräns på 1 000 euro.

Kontaktlös betalning (på finska)

Kortbetalningen går snabbare och smidigare med kontaktlös betalning.

Betalning med kort i webbutiker (på finska)

Med S-Förmånskort Visa kan du betala dina inköp i webbutiker med debit eller credit, det vill säga från bankkonto eller med kredit.

Ett eget kort (på finska)

Du kan sköta många kortärenden själv på webbanken och i S-mobil.

Höjning av kreditgränsen för kreditkort

En lämplig kreditgräns tillgodoser dina behov och passar in i din ekonomiska situation.

Köpskydd för kreditkort (på finska)

När du betalar inköp med S-Förmånskort Visa-kredit är de automatiskt säkrade från och med köptillfället.

Överför kredit till konto

Det är praktiskt att använda kreditegenskapen på S-Förmånskort Visa, om du till exempel får en oväntad faktura före lönedagen.

Säkerhetsgränser för kort

Tack vare säkerhetsgränserna är det ännu säkrare för dig att använda ditt Visakort.

PIN-kod till kortet

Så här kontrollerar eller förnyar du PIN-koden till kortet.

S-Konto

Konto är ett bankkonto för den dagliga ekonomin.

Bankkonto för barn och unga

Föräldrar kan tillsammans öppna ett konto i S-Banken till sitt barn. Barnet kan själv använda sitt konto, om föräldrarna tillsammans ger tillstånd till detta.

Bonus och betalningssättsförmån

Du kan samla Bonus genom att betala inköp i S-gruppen med S-Förmånskort Visa.

Kontantuttag och kontantinsättningar vid kassan

Som S-Bankens kund kan du ta ut kontanter med bankkort avgiftsfritt i kassorna på närmare 1 000 verksamhetsställen inom S-gruppen.

Kontrollera kontosaldot (på finska)

Du kan kontrollera ditt kontosaldo på många sätt.

Identifiering

Identifiering med S-mobil är ett alternativ till den traditionella kodtabellen.

Betalning med kreditkort på internet (på finska)

När du betalar med kreditkort, får du extra betalningstid för dina inköp. När du betalar inköp med kredit, är inköpen också säkrade från köptillfället till den dag som inköpen anländer.

Kontaktlös betalning (på finska)

Kortbetalningen går snabbare och smidigare med kontaktlös betalning.

E-faktura

E-faktura som skickas till webbanken sparar tid, arbete och miljö.

Girering (på finska)

Genom girering kan du göra betalningar i eurobelopp med IBAN-kontonummer i Finland och till andra länder.

Utlandsgireringar (på finska)

Utlandsgireringar är ett praktiskt sätt att göra betalningar till eller ta emot betalningar från andra länder.

Betalkuvert från våra kundtjänstställen

Du kan skicka räkningarna till betaltjänsten för betalning. Betaltjänstkuvert finns tillgängliga på våra kundtjänstställen.

Direktbetalning (på finska)

Direktbetalning är avsedd för kunder som inte använder webbanken. Vid direktbetalning skickar fakturautställaren fakturauppgifterna i förväg och fakturan betalas automatiskt från ditt konto på förfallodagen.

Barn eller ungdomar som kunder i S-Banken

Avtal om banktjänster för barn och unga ska ingås tillsammans med föräldrarna.

Banktjänster för studerande

Hos oss får du alla banktjänster som passar in i studerandens liv.

Utlänning som kund

Du kan bli kund hos oss på vilket som helst av våra kundtjänstställen.

Avsluta kundrelation (på finska)

Du kan avsluta S-Bankens tjänster genom att besöka vårt kundtjänstställe.

Närståendes död

Så här sköter du ärenden för ett dödsbo.

Så här använder du kortet och sköter ärenden säkert på internet

Det är säkert att använda kort och sköta ärenden på internet så länge du kommer ihåg ett par grundläggande saker.

Låneordbok (på finska)

Låneordboken för bostadsköpare innehåller förklaringar till de mest vanliga termerna som rör bostadslån.

S-Lånekalkylator

Räkna ut ett lämpligt lån för dig.

Bostadslånekalkylator

Räkna ut ett lämpligt bostadslån för dig.

Billånekalkylator

Räkna ut ett lämpligt billån för dig.

Bilfinansieringskalkylator

Räkna ut ett lämpligt lån för köp av bil.

Renoveringslånekalkylator

Räkna ut ett lämpligt lån för renovering av hemmet.

S-Förmånskort Visa Credit/Debit

Ett bankkort och ett förmånligt kreditkort på samma gång

S-Förmånskort Visa Credit

Ett förmånligt kreditkort, kreditgräns 800–10 000 euro.

S-Förmånskort Credit/Debit för studerande

Bank- och kreditkort för studerande

S-Lån

Konsumtionskredit på 5 000–50 000 euro utan säkerhet för större anskaffningar.

Billån

Lån på 5 000–50 000 euro utan säkerhet för att köpa en bil.

Bilfinansiering

Lån på 5 000–50 000 euro utan säkerhet för att köpa en bil.

Renoveringslån

Du kan ansöka om renoveringslån upp till 50 000 euro utan säkerhet.

Konsumtionskredit (på finska)

Du kan ansöka om konsumtionskredit upp till 50 000 euro utan säkerhet.

Bostadslån

Ett konkurrenskraftigt bostadslån för att finansiera ditt drömhem

Lån för investeringsbostad

Bostadslån för att köpa en investeringsbostad.

BSP-lån

Möjlighet till första bostad när du sparar i förväg.

Stuglån

Bostadslån för att köpa en stuga eller fritidsbostad.

Anskaffningslån

Lån med säkerhet för anskaffningar på över 20 000 euro.

Låneskydd

När du har ett låneskydd går det enklare att betala tillbaka bostadslånet.

Studielån

Vårt studielån med statsborgen är avsett för finansiering av studier.

Spararen

Mobiltjänst för mikrosparande.

Köp fonder

Investera i en fond närhelst du vill.

Överför Bonus till fond

Du kan börja spara med enbart Bonus.

Månadssparande

Du kan börja spara regelbundet med endast 10 euro i månaden.

Spara i en fond för ditt barn

Föräldrar kan börja spara till sitt barn på S-Bankens webbank. Spara i en fond för ditt barn varje månad eller med engångsinsättningar.

Alla fonder

Alla fonder och deras värden genom en enda snabbtitt.

S-Banken Kapitalförvaltning-fonderna

Investeringar i sparfonder är en smart sparform som ger bättre avkastning än ett bankkonto.

S-Banken Ansvar Plus-fonder

I fondfamiljen S-Banken Ansvar Plus är ansvarstagandet mer omfattande än vad som krävs enligt våra allmänna principer för ansvarsfulla investeringar.

S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie A

Vid investeringsbeslut beaktar fonden företagens miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed. Dessutom utesluter fonden fossila energikällor.

Fastighetsfonder

S-Bankens urval av fastighetsfonder innehåller sex fastighetsfonder, via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med en mindre summa.

S-Banken Bostad

Det är enkelt att investera i bostäder via en bostadsfond utan att behöva köpa och äga bostäder.

S-Banken Skog

Via en skogsfond är det enkelt att investera i finsk skog.

S-Banken Tomt

Via fonden S-Banken Tomt kan du bli fastighetsinvesterare genom att göra direktinvesteringar i fastigheter i Finland.

S-Banken Fastighet

Fonden S-Banken Fastighet ger stabil hyresavkastning och är ett enkelt sätt att göra direktinvesteringar i fastigheter i Finland.

S-Banken Regenerativt Jordbruk

S-Banken Regenerativt Jordbruk är en impact investing-fond som främst investerar i jordbruksfastigheter och åkerområden som finns i Finland och där man utövar regenerativt jordbruk.

S-Banken Fastighetsförvaltning

Via fonden S-Banken Fastighetsförvaltning sprider du enkelt dina investeringar i våra fonder S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog och S-Banken Tomt med en enda investering.

Översikter över de placeringskorger som ingår i S-Sparförsäkringen

Läs de senaste månadsöversikterna över S-Placeringskorg Försiktig, Måttlig respektive Modig.

Kontosparande

Kontosparande är ett säkert sätt att lägga undan pengar, men ger ingen hög avkastning på lång sikt.

BSP-konto

Köp första bostad genom att spara.

S-Tidsbundet konto

Med tidsbundna insättningar får du en högre ränta även på en mindre summa än vad ett brukskonto ger.

S-Avkastningskonto

Räntan stiger stegvis efter insättningsbelopp.

Uträtta ärenden med fullmakt

I vissa situationer kan du med fullmakt uträtta bankärenden för en annan persons räkning.

Allmän fullmakt (pdf, 47 kB)

Med fullmakt kan du befullmäktiga en annan person att sköta i fullmakten noggrant specificerade ärenden som gäller ditt medlemskap i ett handelslag och/eller din kundrelation med S-Banken.

Fullmakt för uttag från konto (pdf, 616 kB)

Med fullmakt kan en kontoinnehavare befullmäktiga en annan person att ta ut ett på förhand fastställt penningbelopp från kontoinnehavarens konto.

Fullmakt att aktivera banktjänster för barn eller unga (pdf, 53 kB)

Med fullmakt kan en kundrelation med S-Banken och vissa tjänster aktiveras för ett barn. Om vårdnadshavarna har en gemensam dispositionsrätt till barnets konto, kan ingendera vårdnadshavaren göra ändringar angående kontot eller använda kontot ensam. För ändringar angående kontot behövs då alltid samtycke av båda vårdnadshavarna, och kontot kan inte anslutas till någondera vårdnadshavarens webbank.

Fullmakt för att sköta dödsboets ärenden (pdf, 576 kB)

Med fullmakt kan du befullmäktiga en annan person att sköta en avlidnes i fullmakten noggrant specificerade ärenden som gäller medlemskap i ett handelslag och/eller kundrelation med S-Banken.