Gå direkt till innehållet

Reklamationer och kundklagomål

Det är av största vikt för oss att kunderna är nöjda med våra tjänster och produkter. Du kan ge respons direkt till vår kundtjänst, på ett responsformulär eller genom ett meddelande i S-mobil eller på webbanken och hjälpa oss att utveckla våra tjänster.

Om vi inte har lyckats betjäna dig på bästa möjliga sätt och du är missnöjd till exempel med en tjänst, ett beslut eller en produkt, kan du göra en reklamation, det vill säga ett klagomål. Om du vill göra en reklamation, kan du göra detta genom ett meddelande i S-mobil eller på webbanken eller genom att besöka en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt.

När vi behandlar reklamationen undersöker vi alltid alla uppgifter som gäller klagomålet och ber vid behov om tilläggsuppgifter. Behandlingstiden för en reklamation är vanligen cirka två veckor. Om vi inte kan avgöra ärendet inom den tiden, kontaktar vi dig och berättar hur ärendet framskrider.

Reklamation

 

Så här gör du en reklamation om du är missnöjd. Om din reklamation gäller en kort- eller kontotransaktion eller ett bluffmeddelande, se separata anvisningar i punkterna Reklamation om korttransaktion och Reklamation om bluffmeddelande nedan.


Så här lämnar du en reklamation i S-mobil

 1. Välj pratbubblan i det övre hörnet i S-mobil och klicka på Nytt meddelande till S-Banken under punkten S-Bankens personliga meddelanden.
 2. Ge en så exakt beskrivning som möjligt av var ett fel har inträffat, vad detta har lett till och vilka krav du har. Du kan också lägga till bilagor.
 3. Skicka reklamationen.

Du kan också lämna en reklamation på webbanken

 1. Logga in på webbanken.
 2. Gå till fliken Kundtjänst och klicka på Skicka ett meddelande till S-Bankens Kundtjänst.
 3. På webbanken får du hjälp av chattroboten. Berätta för chattroboten att ditt ärende gäller en reklamation. Roboten vägleder dig att skicka meddelandet.
 4. Ge en så exakt beskrivning som möjligt av var ett fel har inträffat, vad detta har lett till och vilka krav du har. Du kan också lägga till bilagor.
 5. Skicka reklamationen.

Vi behandlar reklamationen så snart som möjligt och kontaktar dig därefter per webbmeddelande eller brev. 

 

Om din reklamation gäller till exempel en resa som annullerats eller en produkt som du har beställt på nätet, kontakta först tjänsteleverantören eller försäljaren av produkten. Om du inte når samförstånd om ersättning eller kompensation med det företag som gjort debiteringen, kan du göra en skriftlig reklamation till oss genom att skicka ett meddelande på webbanken eller genom att posta en reklamationsblankett. Kom ihåg att lägga till alla bilagor till din reklamation, såsom din kommunikation med företaget som gjort debiteringen.

Gör en reklamation direkt till oss, om du har upptäckt en konto- eller kredittransaktion som du inte känner igen. Observera att vid vissa kortbetalningar kan företaget som gjort debiteringen se annorlunda ut i kontotransaktionerna. Om du är säker på eller misstänker att du inte har gjort kortbetalningen eller kontotransaktionen i fråga, spärra omedelbart kortet genom att ringa bankernas gemensamma spärrtjänst på 020 333 (lna/msa, 24 h/dygn). När du ringer från utlandet är numret +358 20 333. Ansvaret för eventuell obehörig användning av kortet övergår till oss vid tidpunkten för spärranmälan. Gör i så fall också en brottsanmälan till polisen på www.poliisi.fi/tee-rikosilmoitus. I reklamationen ska du bestrida att du har gjort transaktionerna och ange datum för transaktionerna, namnen på de företag som har gjort debiteringarna och de debiterade beloppen.

Så här skickar du en reklamation

Du kan enklast göra en reklamation genom att skicka ett meddelande på webbanken. Du kan också posta reklamationsblanketten till oss. Kontrollera att du har alla uppgifter du behöver för bilagorna:

 • datum
 • belopp
 • namnet på företaget som har gjort debiteringen
 • en kopia av kontoutdraget eller kreditkortsfakturan
 • alla dokument i anknytning till ärendet, såsom en eventuell e-postdiskussion med företaget som gjort debiteringen eller en kopia av en eventuell brottsanmälan.

På webbanken

 1. Logga in på webbanken.
 2. Gå till fliken Kundtjänst och klicka på Skicka ett meddelande till S-Bankens Kundtjänst.
 3. Fyll i nödvändiga uppgifter och bifoga eventuella bilagor. Du kan kontrollera vilka uppgifter som behövs i meddelandet i den reklamationsblankett som finns på vår webbplats.
 4. Skicka reklamationen.

Vi behandlar reklamationen så snart som möjligt och kontaktar dig därefter på webbanken eller per brev.

 

Om du misstänker att du har blivit utsatt för ett bedrägeri och har lämnat ut dina uppgifter per telefon eller klickat på en länk i ett bluffmeddelande eller på en bluffwebbplats och därefter lämnat ut uppgifter om dina bankkoder eller ditt betalkort, gör på följande sätt:

 1. Anmäl genast händelsen till spärrtjänsten.
  Om du har uppgett dina bankkoder, ska du anmäla detta till spärrtjänsten för bankkoder på 09 6964 6820 (lna/msa). Om du har lämnat ut dina kortuppgifter, ska du anmäla detta även till spärrtjänsten för kort på 020 333 (lna/msa). Båda tjänsterna har öppet dygnet runt varje dag. Observera att du inte kan logga in på webbanken och använda ditt kort, till exempel vid inköp eller uttag av kontanter, när du har spärrat dina bankkoder och/eller ditt kort. Du får nya bankkoder på vårt kundtjänstställe. Ett nytt kort skickas automatiskt hem till dig per post.
 2. Gör en brottsanmälan, om pengar har tagits ut från ditt konto eller ditt kort.
  Du ska göra en brottsanmälan, om pengar har överförts från ditt konto till okända personer eller om transaktioner som du inte har kännedom om har gjorts på ditt kort. Det går snabbast att göra en brottsanmälan på polisens webbplats på www.poliisi.fi/sv/gor-en-brottsanmalan
 3. Öppna nya webbankskoder.
  Du kan öppna nya webbankskoder på vårt kundtjänstställe. Vi rekommenderar att du i förväg bokar tid på vår webbplats så att du kan undvika köer. Du behöver ett giltigt pass eller identitetskort när du ska förnya dina koder. Vid behov kan du också göra en reklamation på vårt kundtjänstställe (mer information finns i punkt 4).
 4. Skicka en reklamation på S-Bankens webbank.
  Lämna in en kopia av brottsanmälan och en så noggrann redogörelse som möjligt för händelsen till oss. Ange på ett tydligt sätt de reklamerade händelserna inklusive datum. Enklast kan du lämna in uppgifterna genom att skicka reklamationen i ett meddelande på webbanken enligt följande anvisning:

Så här skickar du en reklamation på webbanken

 1. Logga in på webbanken.
 2. Gå till fliken Kundtjänst och klicka på Skicka ett meddelande till S-Bankens Kundtjänst.
 3. På webbanken får du hjälp av chattroboten. Berätta för chattroboten att ditt ärende gäller en kortreklamation. Roboten vägleder dig att skicka meddelandet.
 4. Fyll i nödvändiga uppgifter och bifoga eventuella bilagor. Du kan kontrollera vilka uppgifter som behövs i meddelandet på den reklamationsblankett som finns på vår webbplats.
 5. Skicka reklamationen.

Vi behandlar reklamationen så snart som möjligt och kontaktar dig därefter på webbanken eller per brev.

Sökande av ändring efter bankens behandling

 

Om du är missnöjd med avgörandet, kan du också vända dig till utomstående aktörer som är oberoende av banken.

 • FINE, Försäkrings- och finansrådgivningen, ger avgiftsfritt opartiska råd och handledning till kunder. Banknämnden och Investeringsnämnden ger också rekommendationer till avgörande i tvistemål. Mer information finns på: www.fine.fi/sv
 • Konkurrens- och konsumentverkets konsumenträttsrådgivare ger avgiftsfritt handledning vid tvister. Mer information finns på: www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/konsumentradgivning
 • Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer till avgörande i tvister mellan konsumenter och företag. Konsumenttvistenämnden har ingen allmän rådgivningsverksamhet, utan behandlar skriftliga klagomål (förutom ärenden som gäller investeringsprodukter). Mer information finns på: www.kuluttajariita.fi/sv
 • Om du vill kan du hänskjuta ärendet till tingsrätten för avgörande. Mer information finns på: www.oikeus.fi/sv

 

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.