Gå direkt till innehållet

Månadens fond – flest nya teckningar

Vår majfond är S-Banken Bostad Specialplaceringsfond som investerar i hyresbostäder på tillväxtorter och som hade flest nya nettoteckningar 2021. Investera i fonden före kl. 16 den 31 maj, minimiinvesteringen är endast 200 euro!

Månadens fond – flest nya teckningar

Vår majfond är S-Banken Bostad Specialplaceringsfond som investerar i hyresbostäder på tillväxtorter och som hade flest nya nettoteckningar 2021. Investera i fonden före kl. 16 den 31 maj, minimiinvesteringen är endast 200 euro!

Månadens fond – flest nya teckningar

Vår majfond är S-Banken Bostad Specialplaceringsfond som investerar i hyresbostäder på tillväxtorter och som hade flest nya nettoteckningar 2021. Investera i fonden före kl. 16 den 31 maj, minimiinvesteringen är endast 200 euro!

Månadens fond – flest nya teckningar

Vår majfond är S-Banken Bostad Specialplaceringsfond som investerar i hyresbostäder på tillväxtorter och som hade flest nya nettoteckningar 2021. Investera i fonden före kl. 16 den 31 maj, minimiinvesteringen är endast 200 euro!

Alla fonder

Avsnitt med titel A-andelsserier

Fonder (A-andelsserier)

Fond ({{ui.commonDate}}) Typ Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (p.a.*) Sedan start (p.a.*) Risk / Förväntad

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -
Avsnitt med titel Spararen-fonder

Fonder i Spararen-tjänst i S-mobil

Fond ({{ui.commonDate}}) Typ Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (p.a.*) Sedan start (p.a.*) Risk / Förväntad

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -
Avsnitt med titel B-, C- och D-andelsserier

Fonder (B-, C- och D-andelsserier)

Fond ({{ui.commonDate}}) Typ Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (p.a.*) Sedan start (p.a.*) Risk / Förväntad

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -

*Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna för andelserierna S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab