Alla fonder

Spararen-fonder

Fond ({{ui.commonDate}}) Värd € Typ 1 dag 1 mån. Sedan årsskiftet 5 år Sedan start

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.worth}} {{fund.day}} {{fund.month}} {{fund.year}} {{fund.fiveYearsPA}} {{fund.beginning}}

S-Fonder

Fond ({{ui.commonDate}}) Värd € Typ 1 dag 1 mån. Sedan årsskiftet 5 år Sedan start

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.worth}} {{fund.day}} {{fund.month}} {{fund.year}} {{fund.fiveYearsPA}} {{fund.beginning}}

FIM Fonder

Fond ({{ui.commonDate}}) Värd € Typ 1 dag 1 mån. Sedan årsskiftet 5 år Sedan start

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.worth}} {{fund.day}} {{fund.month}} {{fund.year}} {{fund.fiveYearsPA}} {{fund.beginning}}

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.