Gå direkt till innehållet

Månadens fond – den första fonden i Norden som investerar i regenerativt jordbruk

Reklam. Vår augustifond är S-Banken Regenerativt Jordbruk Specialplaceringsfond. Genom att investera i den är du med och bidrar till en ekologiskt mer hållbar odling och till en renare framtid. Investera i fonden före kl. 16 den 15 september.

Månadens fond – den första fonden i Norden som investerar i regenerativt jordbruk

Reklam. Vår augustifond är S-Banken Regenerativt Jordbruk Specialplaceringsfond. Genom att investera i den är du med och bidrar till en ekologiskt mer hållbar odling och till en renare framtid. Investera i fonden före kl. 16 den 15 september.

Månadens fond – den första fonden i Norden som investerar i regenerativt jordbruk

Reklam. Vår augustifond är S-Banken Regenerativt Jordbruk Specialplaceringsfond. Genom att investera i den är du med och bidrar till en ekologiskt mer hållbar odling och till en renare framtid. Investera i fonden före kl. 16 den 15 september.

Månadens fond – den första fonden i Norden som investerar i regenerativt jordbruk

Reklam. Vår augustifond är S-Banken Regenerativt Jordbruk Specialplaceringsfond. Genom att investera i den är du med och bidrar till en ekologiskt mer hållbar odling och till en renare framtid. Investera i fonden före kl. 16 den 15 september.

Alla fonder

Avsnitt med titel A-andelsserier

Fonder (A-andelsserier)

Fond ({{ui.commonDate}}) Typ Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (p.a.*) Sedan start (p.a.*) Risk / Förväntad

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -
Avsnitt med titel Spararen-fonder

Fonder i Spararen-tjänst i S-mobil

Fond ({{ui.commonDate}}) Typ Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (p.a.*) Sedan start (p.a.*) Risk / Förväntad

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -
Avsnitt med titel B-, C- och D-andelsserier

Fonder (B-, C- och D-andelsserier)

Fond ({{ui.commonDate}}) Typ Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (p.a.*) Sedan start (p.a.*) Risk / Förväntad

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -

*Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna för andelserierna S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab