Gå direkt till innehållet

Alla fonder

S-Fonder

Fond ({{ui.commonDate}}) Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (P.A.*) Sedan start (P.A.*) Risk / Förväntad avkastning

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -

Spararen-fonder

Fond ({{ui.commonDate}}) Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (P.A.*) Sedan start (P.A.*) Risk / Förväntad avkastning

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -

FIM Fonder

Fond ({{ui.commonDate}}) Typ Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (P.A.*) Sedan start (P.A.*) Risk / Förväntad avkastning

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.