Gå direkt till innehållet

Säkerhetsgränser för S-Förmånskort Visa

Genom att fastställa lämpliga säkerhetsgränser för ditt S-Förmånskort Visa blir kortet säkrare att använda. S-Förmånskort Visa har flexibla säkerhetsgränser som du kan ändra avgiftsfritt så ofta du vill i kortuppgifterna på webbanken eller i S-mobil. Ändringar av säkerhetsgränserna börjar gälla genast när du har bekräftat dem med en kod eller genom identifiering i S-mobil.

Det kostar ingenting att ändra gränserna

  1. På webbanken
  2. I S-mobil
  3. Genom att besöka vårt kundtjänstställe
  4. Genom att ringa vår kundtjänst, tfn 010 76 5810 (lna/mta)

Så här får du webbankskoder

Olika säkerhetsgränser

Köpgräns per dygn

Köpgränsen kan vara 0–50 000 euro/dygn. Gränsen gäller kortets Debit-egenskap, dvs. auktoriserade köp som görs från ditt bankkonto. Gränsen inverkar inte på köp som betalas med Credit-egenskapen, alltså på kredit. 

Kontantuttagsgräns per dygn

Kontantuttagsgränsen kan vara 0–1 500 euro/dygn. Kontantuttagsgränsen gäller totalbeloppet för uttag som görs i automater eller kassor. Gränsen gäller separat för bank- och kreditegenskapen, med andra ord går det att under ett dygn göra auktoriserade uttag från såväl konto som kredit till ett belopp som motsvarar gränsen.

Internetköpgräns per dygn

Internetköpgränsen kan vara 0–10 000 euro/dygn. Den begränsar i huvudsak kortköp på internet till ett visst eurobelopp. På Debit/Credit-kort gäller gränsen båda egenskaperna, med andra ord betalningar på internet från både bank- och kreditkontot. Observera att internetköpgränsen även inverkar på användningen av olika tjänster där kortbetalning används. För att kunna använda exempelvis ABC-mobiltankning förutsätts att internetköpgränsen är tillräckligt hög. Om gränsen är fastställd till 0 euro går det inte att betala via tjänsten.

Geografisk begränsning

Med geografisk begränsning (geo-blocking) kan kortet bara användas inom ett visst område som du väljer. Kortet kan begränsas geografiskt till området Finland, Norden och Estland, Europa eller hela världen. Finland ingår i alla områden. Det är bäst att begränsa kortet till Finland och sedan ändra begränsningen vid behov, till exempel inför en resa.