Gå direkt till innehållet
Elektroniska fakturor

Vad är en e-faktura?

E-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din webbank eller S-mobil. Alla uppgifter finns färdigt på fakturan och du behöver endast kontrollera och godkänna fakturan. Du kan ta i bruk e-faktura på webbanken eller efter att fakturan är betald i S-mobil från de fakturautställare som skickar e-fakturor.