Gå direkt till innehållet

S-Förmånskort Visa för studerande

Som högskolestuderande kan du ansöka om kombinationskortet S-Förmånskort Visa Credit/Debit för studerande utan krav på studiepoäng. Kortet är en behändig kombination av bankkort och kreditkort med en kreditgräns på 1 000 euro. Ägarkunder och medlemmar i ägarkundshushåll får S-Förmånskort Visa utan månads- och årsavgifter.

Med S-Förmånskort Visa kan du betala inköp överallt i Finland, utomlands och på Internet och du kan alltid själv välja om du betalar från bankkonto eller med kredit. Med samma kort samlar du Bonus och betalningssättsförmån på köp inom S-gruppen.

 

 

Fördelar med kortet

 • Inga års- eller månadsavgifter
  Ägarkunder i handelslagen får S-Förmånskort Visa Credit/Debit utan månads- och årsavgifter. Du kan ha två S-Förmånskort Visa-kortprodukter. Avgiften för extra kort är 2,50 euro/månad. Om kortkrediten har utnyttjats vid utgången av faktureringsperioden tas en kontoavgift ut på 2 euro/e-faktura eller 5 euro/pappersfaktura. Om kreditfakturan skickas per post är kontoavgiften 5 euro per faktura. Om du väljer e-faktura är den första fakturan avgiftsfri. Därefter är fakturorna också avgiftsfria om du betalar tillbaka hela krediten på en gång. Om du inte betalar tillbaka hela krediten är kontoavgiften 2 euro per faktura.
 • Betala inköp från bankkonto eller på kredit
  Med kortet kan du betala inköp både i Finland, utomlands och på internet.
 • Du kan betala säkert med kort också på internet
  Kortet fungerar som betalningsmedel också i webbutiker.
 • Kreditgräns 1 000 euro
  Du kan amortera på krediten med ett lämpligt belopp.
 • Kreditränta
  Euribor 3 mån. (3,825 %, 4/2024) + marginal 11,95 %.
 • Du får räntefri betalningstid på i genomsnitt 30 dygn
  När fakturan förfaller kan du välja om du betalar den minimiamortering du valt (dock minst 40 euro) eller alla inköp på en gång.
 • Två betalningsfria månader
  Vid behov kan du göra ett uppehåll med amorteringarna två gånger om året.
 • Köpskydd
  När du betalar dina inköp med kreditkortet är dina inköp automatiskt säkrade från och med köptillfället.
 • Omfattande säkerhetsgränser
  Fastställ köp-, uttags- och internetköpgräns samt geografisk begränsning för ditt kort för att underlätta en säker kortanvändning.
  Läs mer om säkerhetsgränser
 • Bonus och betalningssättsförmån
  Utöver Bonus samlar du 0,5 procent betalningssättsförmån för inköp hos S-gruppen.
  Läs mer om Bonus och betalningssättsförmån
 • Ta ut kontanter i automater över hela världen
  Med kortet kan du ta ut kontanter i bankautomater i Finland och utomlands.
  Så här kan du göra kontantuttag och -insättningar i kassan
 • Valfri PIN-kod
  Du kan själv välja PIN-kod till ditt S-Förmånskort Visa. En valfri PIN-kod är lätt att komma ihåg och gör det ännu enklare att använda S-Förmånskort Visa.
  Så här väljer du PIN-kod till ditt kort
 • Google Pay
  Med Google Pay kan du smidigt betala inköp med en Android-telefon.
  Läs mer om Google Pay

Med kortets Debit-egenskap kan du dessutom:

 • Betala snabbt kontaktlöst
  Med kontaktlös betalning kan du betala små inköp snabbt, säkert och enkelt utan att använda PIN-kod, även utomlands.
 • Ta ut och sätt in kontanter i butikskassan
  Med kortet kan du avgiftsfritt ta ut och sätta in kontanter i butikskassorna inom S-gruppen.
  Så här kan du göra kontantuttag och -insättningar i kassan
 • Spara en euro för varje kortköp
  Du kan lägga undan en euro varje gång du betalar med Debit-egenskapen, om du har aktiverat tjänsten Spararen i S-mobil.
  Läs mer om Spararen

Du kan ansöka om kort, om du

 • är minst 18 år,
 • studerar vid universitet, yrkeshögskola eller någon annan högskola,
 • inte har några betalningsstörningar och har skött din ekonomi klanderfritt,
 • har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland,
 • inte har andra kortkrediter eller konsumtionslån.

Det finns inga krav på studiepoäng, utan du kan ansöka om ett kort redan när du har fått en studieplats. Bered dig på att vid behov styrka att du är studerande. Ansök enkelt om S-Förmånskort Visa för studerande i S-mobil eller på webbanken.

 

 

Så här får du webbankskoder

 

Du kan också ansöka om kort på våra kundtjänstställen eller genom att ringa vår kundtjänst på 010 76 5810 må–fr klockan 9–16 (lna/mta). På våra kundtjänstställen kan du identifiera dig med identitetsbevis eller identifiering i S-mobil och i telefontjänsten med webbankskoder eller identifiering i S-mobil.

Om du ännu inte är ägarkund i ett handelslag kan du bli ägarkund och aktivera våra banktjänster på ett kundtjänstställe.

Boka tid till ett kundtjänstställe

Vanliga frågor

Räntan för S-Förmanskort Visa Credit

RÄNTAN FÖR S-FÖRMÅNSKORT VISA CREDIT-KREDITKORTET är 3 mån. Euribor (3,825 %, 4/2024) + en marginal på 11,95 %, och kontoavgiften är 2 €/elektronisk faktura (debiteras endast om krediten inte återbetalas helt senast på förfallodagen) eller 5 €/pappersfaktura. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet.

När referensräntan ändras, ändras krediträntan på motsvarande sätt. Referensräntan på krediten är alltid minst 0,000 % även om referensräntans värde understiger 0,000 %. Den effektiva räntan på krediten, beräknad på en genomsnittlig kredit på 1 500 euro, är 19,951 % under antagande att referensräntan är 3,825 % (4/2024) och att kreditfakturan endast skickas i elektroniskt format (kontoavgift 2 €/faktura). Om kreditfakturan skickas per post (kontoavgift 5 €/faktura) är den effektiva räntan på krediten 25,284 %. Kontoavgiften för elektronisk faktura debiteras endast om krediten har utnyttjats vid utgången av faktureringsperioden och krediten inte återbetalas helt senast på förfallodagen. Kontoavgiften för pappersfaktura debiteras om krediten har utnyttjats vid utgången av faktureringsperioden. Krediten är fortlöpande. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna beror på beloppet på den kredit som ska utnyttjas, avbetalningsbelopp, faktureringssätt och kreditavtalets längd.

När du gör ett köp eller uttag i någon annan valuta än euro omvandlar vi transaktionen till euro enligt en så kallad partikurs för valuta som Visa Europe tillämpar. På detta tillkommer ett valutatillägg enligt vår servicetariff. Kursen fastställs utifrån den dag då transaktionen förmedlas till Visa Europe. Du kan kontrollera den partikurs som Visa tillämpar på Visa Europes engelskspråkiga webbplats och jämföra den totala procenten med ECB:s senaste genomsnittliga kurs. Du kan kontrollera ECB:s genomsnittliga kurs här.

Har du frågor?

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). När du ringer ska du alltid ha webbankskoder eller identifiering i S-mobil till hands.

Boka tid och besök oss

Vi har totalt cirka 80 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och lördagar. Du kan sköta dina ärenden utan att behöva köa om du bokar tid till ett serviceställe.

Boka tid

Säkerställ att vi kan nå dig

När dina kontaktuppgifter är uppdaterade hör du till de första som per e-post får information om S-Bankens och hela S-gruppens nya tjänster och aktuella ägarkundsförmåner.

Uppdatera dina kontaktuppgifter