Gå direkt till innehållet

Närståendes död

När en närstående avlider kan det kännas tungt att sköta praktiska ärenden. Praktiska arrangemang och dödsbohandlingar ska dock ordnas. Vi på S-Banken gör vårt bästa för att det går smidigt att sköta bankärenden i en sådan situation.

När du sköter dödsboets ärenden ska du ta med

 • gällande officiellt identitetsbevis
 • ämbetsbetyg för att påvisa att du är delägare i dödsboet (du får betyget av magistraten eller församlingen)
 • vid behov en högst tolv månader gammal specificerad fullmakt från alla de aktieägare som inte själva kan vara på plats och sköta ärendet

Kom ihåg att sköta åtminstone följande fyra ärenden:

1. Skaffa intyg över den avlidnes tillgångar och skulder, eftersom intygen behövs för bouppteckningen

 • Intyg över insatsen i handelslaget och över den avlidnes konton på S-Banken får du på något av våra kundtjänstställen (Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-Marketenheter). Hitta det närmaste servicestället
 • Saldointyg över krediter och över kontona på tidigare LokalTapiola Bank kan du beställa hos vår telefontjänst, tfn 010 76 5810 må–fr kl. 9–16 (lna/mta).

2. Betala den avlidnes fakturor

 • Som dödsbodelägare kan du betala el- och telefonräkningar, bolagsvederlag och andra motsvarande återkommande fakturor samt fakturor som hänför sig direkt till dödsfallet, till exempel avgifter för sjukhus, begravning och minnesstund. Du kan betala fakturorna från ett konto på S-Banken som står i den avlidnes namn.
 • Skicka fakturorna till S-Bankens Kundtjänst, PB 78, 00088 S-gruppen. Ange också att det gäller dödsboets fakturor och bifoga verifikat av vilket det på ett tydligt sätt framgår att det handlar om betalningar för den avlidne.
 • Observera att den avlidnes kontor endast får användas av alla dödsbodelägare tillsammans. Detta innebär att alla delägare ska vara på plats på vårt verksamhetsställe eller att de frånvarande har gett någon en fullmakt (länk till fullmakten) för att sköta dödsboets ärenden och till exempel ta ut pengar från dödsboets konto. Till exempel arvskatter hör inte till dödsboets skulder. De kan betalas från boets konto endast med samtycke från alla delägare.

3. Sörj för bouppteckningen

 • Ett bouppteckningsinstrument ska upprättas om den avlidnes tillgångar och skulder inom tre månader efter dödsdagen. Bifoga en släktutredning av vilken det framgår dödsbodelägarna.

4. Avsluta den avlidnes konton och överför eller avsluta ägarkundsförhållandet.

 • För att kunna avsluta den avlidnes konto krävs samtycke från samtliga dödsbodelägare.
 • Dödsbodelägarna kan besluta om den avlidnes andelsrätt ska överföras till en annan person eller om ägarkundsförhållandet ska avslutas. Vid överföring av andelsrätt ska mottagaren av andelsrätten vara på plats ­­­på vårt kundtjänstställe personligen.

För att använda de medel som finns på den avlidnes konto, avsluta banktjänsterna och överföra eller avsluta ägarkundsförhållandet behöver du åtminstone följande handlingar:

 • släktutredning
 • hela bouppteckningsinstrumentet
 • eventuellt testamente
 • den avlidna makans eller makens bouppteckningsinstrument om boet är oskiftat
 • avvittrings- och skiftesinstrument om boet redan är skiftat
 • en högst tolv månader gammal specificerad fullmakt från alla de aktieägare som inte själva kan vara på plats och sköta ärendet

Kontakta vår telefontjänst om du behöver hjälp med att sköta dödsboets ärenden. Vi hjälper dig gärna i alla dödsbofrågor.

Vanliga frågor