Gå direkt till innehållet

Barn eller ungdomar som kunder i S-banken

S-Bankens tjänster passar utmärkt även för barn och ungdomar. Minderåriga kan dock inte ingå avtal själva, utan detta görs tillsammans med vårdnadshavare, med andra ord vanligen den minderårigas föräldrar. När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas uppgift som vårdnadshavare. Därefter har föräldrarna inte längre rätt att använda den ungas banktjänster eller att få information om dem, om inte den unga ger separat tillstånd till detta.

Hitta det närmaste servicestället

Öppna konto till barn

Föräldrar kan tillsammans öppna ett konto i S-Banken till sitt barn. Du kan öppna kontot på S-Bankens webbank eller med tidsbokning på ett kundtjänstställe. Barnet kan själv använda sitt konto, om föräldrarna tillsammans ger tillstånd till detta. Både föraldrarna och barnet ska ha ett giltigt identitetskort eller pass utifrån vilket persons identitet kan bestyrkas.

I webbanken: Välj Inställningar > Banktjänster för barn eller ungdomar

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET


Öppna konto till barn

Föräldrar kan öppna ett konto till sitt barn på S-Bankens webbank eller på ett kundtjänstställe. För att öppna ett konto på webbanken måste den ena föräldern ha webbankskoder till S-Banken. Båda föräldrarna ska personligen vara på plats på kundtjänststället. Den ena föräldern kan också ge den andra fullmakt att underteckna kontoavtalet ensam. Den som ger behörighet genom en fullmakt ska vara kund i S-Banken och fullmakten ska vara i original. Det går att öppna ett konto om barnet har personbeteckning och namn hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Använda konto

Utgångspunkten är att barnets bankkonto kan användas gemensamt av föräldrarna, men de kan också meddela banken att båda använder kontot separat. Även om föräldrarna enbart använder barnets konto gemensamt, kan de alltid få uppgifter om barnets bankkonto även ensamma. Om föräldrarna använder barnets bankkonto separat kan barnets bankkonto anslutas till en förälders webbank.

Eget konto för 15–17-åringar

15–17-åringar kan själva förvalta medel som de har tjänat i arbete genom att öppna ett bankkonto för dessa medel. Vid öppnande av konto ska den unga uppvisa ett intyg över de egna inkomsterna. Intyget kan vara till exempel en lönespecifikation, ett arbetsavtal, ett beslut om studiestöd eller ett beslut om studieplats. Föräldrarna har då inte rätt att använda det aktuella kontot utan dispositionsrätt som har beviljats av den unga själv. För att använda bankkontot behöver den unga ett giltigt identitetsbevis eller pass.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Webbankskoder

Barn över 12 år kan få webbankskoder. På webbanken kan den unga kontrollera sina kontotransaktioner, göra gireringar och betala räkningar både på webbanken och i S-mobil. Den unga kan dock inte själv ingå nya avtal med banken.


Föräldrarna kan tillsammans i den ungas namn ingå avtal om webbankskoder på våra kundtjänstställen. Den ena föräldern kan också ge den andra fullmakt att underteckna avtalet ensam. Fullmakten kan ges på S-Bankens webbank eller genom en fullmakt på ett kundtjänstställe. Den som ger behörighet genom en fullmakt ska vara kund i S-Banken och fullmakten ska vara i original. Vid ansökan om bankkoder ska den unga personligen vara på plats. Den unga ska ha ett giltigt pass eller identitetsbevis för att kunna styrka sin identitet. Både föraldrarna och barnet ska ha ett giltigt identitetskort eller pass utifrån vilket persons identitet kan bestyrkas.

Lär dig mer om webbanken i vår demoversion

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Bankkort 

Det går att beställa egna bankkort, S-Förmånskort Visa Debit, till barn som fyllt 7 år. Kortet kan anslutas till barnets eget konto eller exempelvis till en förälders konto.

 

Ansöka om kort

Föräldrar kan beställa ett bankkort till sitt barn på vårt kundtjänstställe. Den ena föräldern kan också ge den andra fullmakt att underteckna avtalet ensam. Fullmakten kan ges på S-Bankens webbank eller genom en fullmakt på ett kundtjänstställe. Den som ger behörighet genom en fullmakt ska vara kund i S-Banken och fullmakten ska vara i original. Vid ansökan om bankkort ska barnet personligen vara på plats. Barnet ska ha ett giltigt pass eller identitetsbevis för att kunna styrka sin identitet. Både föraldrarna och barnet ska ha ett giltigt identitetskort eller pass utifrån vilket persons identitet kan bestyrkas.

Använda kort

S-Förmånskort Visa Debit som beviljas till barn verifierar köp dvs. kontrollerar kontots saldo vid köptillfället. För att barnet ska kunna använda sitt kort för betalning ska denna ha ett giltigt fotoförsett identitetsbevis. S-Banken erbjuder inte kreditkort till minderåriga.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET

Vi skickar och riktar inte marknadskommunikation till minderåriga. Vi samlar inte heller in analysdata enligt användare (digitalt fotavtryck) om våra kunder under 18 år i S-mobil och på vår webbplats. I menyn Mina uppgifter kan personer under 18 år ge tillstånd till marknadsföring per e-post, men i praktiken skickar vi inte marknadsföringsmaterial till minderåriga per e-post.

När en minderårig person fyller 18 år, ombes personen separat ge sitt samtycke till användning av analysdata och sändning av marknadskommunikation.

Spara till barn

Föräldrar kan börja spara till sitt barn på S-Bankens webbank. Spartjänster för barn kan endast aktiveras och administreras via en förälders webbank.

I webbanken: Välj Inställningar > Banktjänster för barn eller ungdomar

Det går att fondspara till ett barn genom att göra en engångsinsättning eller spara ett belopp varje månad från barnets konto. Barnets medel kan investeras i S-Sparfonderna och de flesta FIM Fonderna.

För att lämna uppdrag i ett barns namn gällande komplexa investeringsprodukter (till exempel S-Bostadsfond och S-Skogsfond) krävs det tillstånd. För ett sådant uppdrag ska föräldern lämna ett tillstånd utfärdat av magistraten till banken innan uppdraget lämnas. Mer information om anhållan om tillstånd finns på magistratens webbplats. I samband med aktivering av investeringstjänster bedömer S-Banken inte huruvida en tjänst är lämplig för barnet eller föräldern.

Bostadssparande för unga

  • BSP-kontot avsett för personer i åldrarna 15–44 år är ett enkelt sätt att börja spara till ett första eget hem.
  • När du som BSP-sparare har sparat ihop till minst 10 procent av den kommande bostadens anskaffningspris lånar S-Banken dig resten. Du kan få ett lån på 140 000–230 000 euro beroende på bostadens läge.
  • Du kan också få skattefri ränteavkastning på ditt sparbelopp.
  • Staten betalar räntestöd på BSP-lånet, vilket innebär att du får skydd mot stigande räntor.

Uppdatera barnets kunduppgifter

Om ditt barn eller den person du har vårdnaden om har banktjänster i S-Banken, ber vi dig uppdatera barnets eller personens kunduppgifter regelbundet.

 

Läs mer om uppdatering av kunduppgifter

 

Frågor?

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). När du ringer ska du alltid ha webbankskoder eller identifiering i S-mobil till hands.

Boka tid och besök oss

Vi har totalt cirka 80 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och lördagar. Du kan sköta dina ärenden utan att behöva köa om du bokar tid till ett serviceställe.

Boka tid