Spararen – spara i madrassen som en del av din dagliga ekonomi

 

Med Spararen kan du enkelt spara i en fond i samband med dina dagliga köp. Du sparar i madrassen helt spontant! Spararen är avsedd för oss alla oberoende av erfarenheter av sparande. Tre jämförelser bevisar att Spararens blandfonder är de förmånligaste i Finland*. Du betalar endast 50 cent per placerade 100 euro på årsnivå.

Du aktiverar Spararen i S-mobil med webbankskoder till S-Banken eller, om du är kund i S-Banken, med webbankskoder till en annan bank eller mobilcertifikat. 

 *Helsingin Sanomat, Suomen Sijoitustutkimus fondrapport, Morningstar

Börja använda Spararen

Tappat bort koderna? Gör så här

Överlägset enkelt sparande

  • Målspara
   Öka dina besparingar på önskat sätt. Sätt upp ett personligt sparmål och berätta hur du vill spara. Följ upp besparingarna och ta ut pengar avgiftsfritt när som helst.

  • Gjord för dig
   Beskriv vilken typ av sparare du är och hur du förhåller dig till avkastning och risker vid investeringar. Du får en skräddarsydd rekommendation om hur du kan investera dina pengar.

  • Hjälp av mikrosparande
   Du kan mikrospara som en del av din dagliga ekonomi: överför Bonus och en lämplig summa mellan 50 cent och fem euro för varje kortköp. Du kan också spara varje månad eller överföra mer pengar till ditt mål avgiftsfritt när som helst.

  • Förmånligt
   Du betalar högst 0,5 % i årlig avgift, dvs. 50 cent för varje 100 euro du investerar på årsnivå. Du kan när som helst överföra mera pengar till ditt sparmål eller ta ut pengar avgiftsfritt. Inga separata tecknings- eller inlösenavgifter tas ut.

 

Så här fungerar Spararen

 

 1. Beskriv ditt mål och välj det lämpligaste sättet att spara
  Berätta först hur länge du vill spara och hur stort sparbelopp du strävar efter. Välj därefter om du vill spara ett visst belopp per månad och om du vill börja mikrospara.
 2. Berätta för oss vilken typ av sparare du är
  Vi kommer att ställa några frågor till dig om din erfarenhet av investeringar, ditt placeringsmål och din ekonomiska situation. Utifrån dina svar får du en sparrekommendation som passar just dig. Vad och varför frågar vi?
 3. Ta del av den rekommendation som du har fått
  När vi känner till ditt mål, dina behov och din situation rekommenderar vi dig en lämplig sparplan. Du kan spara i en kombination av två fonder. Spararen Rimlig är en kombination av aktieinvesteringar och räntepapper. I Spararen Djärv ingår olika investeringar på aktiemarknaden. Dina besparingar överförs till det sparmål du har fastställt, och mot slutet av spartiden överförs en allt större del av besparingarna till fonden med mindre aktieplaceringar. På detta sätt säkerställer vi att aktievikten och risken kopplad till dina besparingar minskar mot slutet av spartiden. Du kan godkänna sparplanen vi föreslår för dig eller göra ändringar i den om du vill.
 4. Börja spara
  När du är nöjd med planen, godkänner du villkoren och börjar spara. Först samlas pengarna på ett Spararen-konto och överförs vidare till ditt sparmål alltid då kontosaldot överskrider 10 euro. Det kostar dig ingenting att när som helst sluta spara vid inköp.

Spararen är S-Bankens digitala spar- och investeringstjänst som utifrån svar som kunden ger på ett antal frågor erbjuder spartjänster som tillhandahålls av S-Banken Ab och placeringsfonder som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab. Vid investering bör kunden komma ihåg att historisk avkastning på investeringsprodukter inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet av de tillgångar som kunden har investerat i placeringsfonder kan stiga eller sjunka, och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka de pengar som han eller hon har investerat.

Börja använda Spararen

 1. Ladda ner S-mobil i appbutiken i din telefon. Appen är tillgänglig för Apple iPhone-telefoner samt Android-telefoner med Googles tjänster.
 2. Logga första gången in i Spararen med S-Bankens webbankskoder. I fortsättningen kan du logga in i appen med en kod till S-mobil som du själv har valt eller med ditt fingeravtryck.

 Börja använda Spararen

Tappat bort koderna? Gör så här

Mer information om Spararen-fonder

   
   Spararen Rimlig
   
   Spararen Djärv

Vanliga frågor

Du kan ladda ner Spararen i appbutiken på din telefon: på Apple-telefoner från App Store och på Android-telefoner från Google Play. Du hittar appen med sökordet Spararen.

Ladda ner Spararen till din telefon från appbutiken och följ anvisningarna i appen. Om du ännu inte har använt appen S-mobil, lönar det sig att ladda ner den samtidigt.

Du kan börja använda tjänsten Spararen, om du har S-Bankens webbankskoder.

Spararen är gratis att använda.

För fondplaceringar som du gör via Spararen betalar du högst 0,5 procent i löpande kostnader, dvs. 50 cent för varje 100 euro som du placerar på årsnivå.

Tillgångarna i Spararen-fonderna investeras i andelar i placeringsfonder som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab och i bland annat ETF-fonder. De fonder som förvaltas av FIM och som är investeringar i Spararen-fonderna återbetalar de avgifter som Spararen-fonderna har betalat till fullt belopp till Spararen-fonderna, dvs. de minskar inte placeringens värde. De årliga kostnaderna för andra fonder än de som förvaltas av FIM (till exempel ETF-fonder) följs upp och på så sätt säkerställs att de löpande kostnaderna för Spararen-fonderna inte överstiger i genomsnitt 0,5 procent på årsnivå.

Du kan när som helst överföra mera pengar till ditt sparmål eller ta ut pengar avgiftsfritt. Vi tar inte ut några separata tecknings- eller inlösenavgifter.

Spararen kostar alltid lika mycket och priset är detsamma oberoende av hur mycket besparingar du har i tjänsten. Om du har valt att spara på konto, är det helt gratis att använda tjänsten. Du kan alltid ta Spararen i bruk utan avgift och även sluta använda tjänsten när som helst utan extra kostnader.

Med hjälp av Spararen kan du spara i två blandfonder med global spridning: Spararen Djärv och Spararen Rimlig.

Spararen Djärv fokuserar på aktieplaceringar och lämpar sig för långsiktigt sparande. Spararen Rimlig sparar en större andel i mindre riskabla ränteplaceringar. Du behöver emellertid inte fundera över hur stor andel av pengarna du skulle placera i antingen aktier eller räntepapper, utan tjänsten placerar pengarna utifrån din situation, dina mål och din placerarprofil.

Om du behöver få tillbaka pengarna mycket snabbt och det är väldigt viktigt för dig att värdet på besparingarna inte varierar från dag till dag, kan du också spara på ett Spararen-målsparkonto.

Du kan aktivera mikrosparande med kort i samband med att du aktiverar tjänsten Spararen, under Sätt ett mål. Om du redan har aktiverat Spararen kan du börja mikrospara via Min profil, under Mikrospara.

Vid mikrosparande med kort överförs 1 euro för varje Debit-korttransaktion du gör till dina besparingar. Debit-korttransaktioner är alla dina kortköp i butik och på internet samt alla dina kontantuttag med kortet i automater och kassor. Om du har flera Visa Debit-kort utfärdade av S-Banken mikrosparar du med alla kort. Besparingarna debiteras alltid varje vecka direkt från det konto som kortet är anslutet till.

Observera att alla kort som är anslutna till kontot ökar besparingarna. Om det konto som kortet är anslutet till har två kontoinnehavare eller en annan person har omfattande dispositionsrätt till kontot ökar även dessa personers korttransaktioner besparingarna.

De pengar som du har sparat på korttransaktioner överförs först från ditt konto som en totalsumma till ditt Spararen-samlingskonto. Pengarna på ditt samlingskonto överförs i sin tur till ditt mål, när saldot på samlingskontot är minst 10 euro.

Du kan sluta mikrospara när som helst om du vill.

Vi rekommenderar att du använder Spararen och den nuvarande S-mobilappen samtidigt. Spararen kommer senare att bli en del av appen S-mobil som förnyas för närvarande. Därför finns redan nu en del av S-mobils gamla och nya tjänster också i Spararen. Förutom att mikrospara kan du kontrollera bonussaldot och sköta dina dagliga bankärenden. Observera dock att Spararen inte ersätter nuvarande S-mobil, utan du kan använda båda apparna parallellt. När nya S-mobil lanseras får du smidigt dessa två appar i ett och samma paket.

Om du inte kan följa sparplanen är det inte säkert att du uppnår ditt sparmål inom utsatt tid. I Spararen kan du varje dag kontrollera om du kommit närmare ditt mål och göra extra insättningar om du vill.

Om du också månadssparar, överförs pengarna från ditt konto på förfallodagen varje månad. Om det inte finns pengar på ditt konto på förfallodagen, försöker vi överföra det månatliga sparbeloppet under de tre följande vardagarna. Om det fortfarande inte finns pengar på kontot den tredje vardagen, överförs inget månatligt sparbelopp under den månaden. Det här leder inte till några extra kostnader för dig och beloppet som inte överförts påverkar inte månadssparandet under följande månad. Pengar som sparas vid betalning med Debit-kortet överförs inte till sparbeloppet, om det inte finns pengar på ditt konto vid överföringstidpunkten.