Gå direkt till innehållet

Spararen – spara i en del av din dagliga ekonomi

 

Med Spararen kan du enkelt spara i en fond i samband med dina dagliga köp. Du sparar i madrassen helt spontant! Spararen är avsedd för oss alla oberoende av erfarenheter av sparande. Tre jämförelser bevisar att Spararens blandfonder är de förmånligaste i Finland*. Du betalar endast 50 cent per placerade 100 euro på årsnivå.

Du aktiverar Spararen i S-mobil med webbankskoder till S-Banken eller, om du är kund i S-Banken, med webbankskoder till en annan bank eller mobilcertifikat. 

 *Helsingin Sanomat, Suomen Sijoitustutkimus fondrapport, Morningstar

Börja använda Spararen

Tappat bort koderna? Gör så här

Överlägset enkelt sparande

  • Målspara
   Öka dina besparingar på önskat sätt. Sätt upp ett personligt sparmål och berätta hur du vill spara. Följ upp besparingarna och ta ut pengar avgiftsfritt när som helst.

  • Gjord för dig
   Beskriv vilken typ av sparare du är och hur du förhåller dig till avkastning och risker vid investeringar. Du får en skräddarsydd rekommendation om hur du kan investera dina pengar.

  • Hjälp av mikrosparande
   Du kan mikrospara som en del av din dagliga ekonomi: överför Bonus och en lämplig summa mellan 50 cent och fem euro för varje kortköp. Du kan också spara varje månad eller överföra mer pengar till ditt mål avgiftsfritt när som helst.

  • Förmånligt
   Du betalar högst 0,5 % i årlig avgift, dvs. 50 cent för varje 100 euro du investerar på årsnivå. Du kan när som helst överföra mera pengar till ditt sparmål eller ta ut pengar avgiftsfritt. Inga separata tecknings- eller inlösenavgifter tas ut.

 

Så här fungerar Spararen

 

 1. Beskriv ditt mål och välj det lämpligaste sättet att spara
  Berätta först hur länge du vill spara och hur stort sparbelopp du strävar efter. Välj därefter om du vill spara ett visst belopp per månad och om du vill börja mikrospara.
 2. Berätta för oss vilken typ av sparare du är
  Vi kommer att ställa några frågor till dig om din erfarenhet av investeringar, ditt placeringsmål och din ekonomiska situation. Utifrån dina svar får du en sparrekommendation som passar just dig. Vad och varför frågar vi?
 3. Ta del av den rekommendation som du har fått
  När vi känner till ditt mål, dina behov och din situation rekommenderar vi dig en lämplig sparplan. Du kan spara i en kombination av två fonder. S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 är en kombination av aktieinvesteringar och räntepapper. I S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100 ingår olika investeringar på aktiemarknaden. Dina besparingar överförs till det sparmål du har fastställt, och mot slutet av spartiden överförs en allt större del av besparingarna till fonden med mindre aktieplaceringar. På detta sätt säkerställer vi att aktievikten och risken kopplad till dina besparingar minskar mot slutet av spartiden. Du kan godkänna sparplanen vi föreslår för dig eller göra ändringar i den om du vill.
 4. Börja spara
  När du är nöjd med planen, godkänner du villkoren och börjar spara. Först samlas pengarna på ett Spararen-konto och överförs vidare till ditt sparmål alltid då kontosaldot överskrider 10 euro. Det kostar dig ingenting att när som helst sluta spara vid inköp.

Spararen är S-Bankens digitala spar- och investeringstjänst som utifrån svar som kunden ger på ett antal frågor erbjuder spartjänster som tillhandahålls av S-Banken Abp och placeringsfonder som förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Vid investering bör kunden komma ihåg att historisk avkastning på investeringsprodukter inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet av de tillgångar som kunden har investerat i placeringsfonder kan stiga eller sjunka, och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka de pengar som han eller hon har investerat.

Börja använda Spararen

 1. Ladda ner S-mobil i appbutiken i din telefon. Appen är tillgänglig för Apple iPhone-telefoner samt Android-telefoner med Googles tjänster.
 2. Logga första gången in i Spararen med S-Bankens webbankskoder. I fortsättningen kan du logga in i appen med en kod till S-mobil som du själv har valt eller med ditt fingeravtryck.

 Börja använda Spararen

Tappat bort koderna? Gör så här

Vanliga frågor