Gå direkt till innehållet

Flexiblare ekonomi genom avgiftsfri höjning av kreditgräns

S-Förmånskort Visa är ett praktiskt betalningsmedel i vardagen och på semestern. För att du ska kunna få maximal nytta av ditt kort är det viktigt att kortets kreditgräns motsvarar dina behov.

Kreditgränsen på S-Förmånskort Visa kan vara 800–10 000 euro och du kan avgiftsfritt ansöka om höjning av kreditgränsen.

 

Ansök om höjning av kredit i S-mobil

På webbanken

  1. Logga in på webbanken.
  2. Välj Kort > Ansök om höjning av kredit.
  3. Välj det kort vars kreditgräns du vill höja.
  4. Ange den nya kreditgräns du ansöker om och fyll i de övriga begärda uppgifterna.
  5. Bekräfta ansökan.

För att identifiera dig behöver du webbankskoder till S-Banken eller identifiering i S-mobil.

Har du tappat bort webbankskoderna? Så här skaffar du nya koder

 

I S-mobil

  1. Logga in i S-mobil och välj avsnittet Bank.
  2. Välj Kort och det kort vars kreditgräns du vill höja.
  3. I kortets uppgifter välj punkten Kreditgräns > Ansök om höjning av kreditgränsen.
  4. Fyll i och bekräfta kortansökan.

Ansök om höjning av kredit i S-mobil

På kundtjänstställe

Om du inte har webbankskoder till S-Banken eller ett parallellkort är anslutet till din kredit, kan du ansöka om höjning av kreditgränsen på vårt kundtjänstställe. När du ansöker om höjning av en kredit som ett parallellkort är anslutet till, ska parallellkortsinnehavaren också vara närvarande på besöket.

Vi betjänar dig på närmare 100 serviceställen runt om i Finland – även på kvällar och lördagar. För att identifiera dig behöver du identitetsbevis eller identifiering i S-mobil.

Se vårt närmaste serviceställe

Du får ett beslut eller utförligare anvisningar omedelbart efter att du har fyllt i ansökan. Om beslutet är positivt är den nya kreditgränsen genast tillgänglig. Det beviljade kreditbeloppet anges på webbanken, i S-mobil och på nästa kreditfaktura.

Höjningen av kreditgränsen är avgiftsfri.

Vilken kreditgräns passar dig?

En lämplig kreditgräns tillgodoser dina behov och passar in i din ekonomiska situation. Du kan till exempel med hjälp av följande frågor uppskatta vilken kreditgräns som passar dig:

  1. Hur stora är de betalningar där du använder kreditkortet?
    Betalar du inköp på kredit i mobilappar? Betalar du inköp på kredit på internet? Eller ska du kanske resa eller genomföra en liten renovering?
  2. På vilket sätt har du förberett dig på oväntade utgifter?
    Behöver du flexibilitet exempelvis i händelse av att en vitvara eller bil går sönder?
  3. Hur stor del av krediten utnyttjar du vanligen?
    Är kreditgränsen på ditt kreditkort alltid nästan helt utnyttjad eller har du tillräckliga disponibla medel av krediten?

ANSÖK OM HÖJNING AV KREDIT I S-MOBIL

Visste du detta om betalning med kredit?

Krediten är genast tillgänglig

Även om du just nu inte behöver kredit kan livet ta oväntade vändningar. När kreditgränsen är tillräckligt hög får du vid behov maximal nytta av ditt kort. Med S-Förmånskort Visa-krediten kan du betala såväl i Finland, utomlands som på internet.

Krediten ger säkerhet för dina inköp

När du betalar med kredit är dina internetköp säkrade från och med köptillfället. Du kan få tillbaka dina pengar, om produkter som du köpt inte kommer fram, produkter som du fått är felaktiga eller exempelvis flygbolaget går i konkurs innan du reser.

Två betalningsfria månader

Du kan välja två betalningsfria månader om året för ditt kreditkort och 3 %, 5 %, 10 % eller 100 % av den utnyttjade krediten som minimiamortering (men minst 40 euro). Så här får du mer flexibilitet i utnyttjandet av krediten.

Kostnader för utnyttjande av kredit

  • S-Förmånskort Visa har inga månads- och årsavgifter.
  • Köp som görs på kredit faktureras en gång i månaden. På fakturan tillkommer en kontoavgift som är 2 euro per elektronisk faktura eller 5 euro per pappersfaktura. Om kreditfakturan skickas per post är kontoavgiften 5 euro per faktura. Om du väljer e-faktura är den första fakturan avgiftsfri. Därefter är fakturorna också avgiftsfria om du betalar tillbaka hela krediten på en gång. Om du inte betalar tillbaka hela krediten är kontoavgiften 2 euro per faktura.
  • Den förmånliga krediträntan, Euribor 3 månader + 11,95 % (11,950 %, 4/2023), är alltid oförändrad oberoende av hur hög kreditgränsen är. Du betalar ränta enbart på det belopp av krediten som du inte har betalat efter förfallodagen.
  • Om du inte har utnyttjat krediten vid utgången av faktureringsperioden, utgår ingen ränta och vi tar inte heller ut någon kontoavgift.

 

Räntan för S-Förmanskort Visa Credit

RÄNTAN FÖR S-FÖRMÅNSKORT VISA CREDIT-KREDITKORTET är 3 mån. Euribor (3,825 %, 4/2024) + en marginal på 11,95 %, och kontoavgiften är 2 €/elektronisk faktura (debiteras endast om krediten inte återbetalas helt senast på förfallodagen) eller 5 €/pappersfaktura. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet.

När referensräntan ändras, ändras krediträntan på motsvarande sätt. Referensräntan på krediten är alltid minst 0,000 % även om referensräntans värde understiger 0,000 %. Den effektiva räntan på krediten, beräknad på en genomsnittlig kredit på 1 500 euro, är 19,951 % under antagande att referensräntan är 3,825 % (4/2024) och att kreditfakturan endast skickas i elektroniskt format (kontoavgift 2 €/faktura). Om kreditfakturan skickas per post (kontoavgift 5 €/faktura) är den effektiva räntan på krediten 25,284 %. Kontoavgiften för elektronisk faktura debiteras endast om krediten har utnyttjats vid utgången av faktureringsperioden och krediten inte återbetalas helt senast på förfallodagen. Kontoavgiften för pappersfaktura debiteras om krediten har utnyttjats vid utgången av faktureringsperioden. Krediten är fortlöpande. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna beror på beloppet på den kredit som ska utnyttjas, avbetalningsbelopp, faktureringssätt och kreditavtalets längd.

När du gör ett köp eller uttag i någon annan valuta än euro omvandlar vi transaktionen till euro enligt en så kallad partikurs för valuta som Visa Europe tillämpar. På detta tillkommer ett valutatillägg enligt vår servicetariff. Kursen fastställs utifrån den dag då transaktionen förmedlas till Visa Europe. Du kan kontrollera den partikurs som Visa tillämpar på Visa Europes engelskspråkiga webbplats och jämföra den totala procenten med ECB:s senaste genomsnittliga kurs. Du kan kontrollera ECB:s genomsnittliga kurs här.