Gå direkt till innehållet

Hur kan jag ge andra personer dispositionsrätt till mitt konto?

Du kan ge dispositionsrätten enkelt på webbanken. Lägg till den i uppgifterna för det konto som du vill ge rätten till. Välj fliken Dispositionsrättigheter och sedan  Lägg till ny. Beakta att den du ger dispositionsrätten ska vara kund hos S-Banken.

Med omfattande dispositionsrätt som getts på webbanken kan innehavaren av rätten bland annat göra uttag och insättningar på kundtjänstställena, få ett kort till kontot och använda kontot på webbanken. Dispositionsrätten ger dock inte befogenhet att lägga till eller ändra kontoinnehavare eller innehavare av dispositionsrätt och inte heller att avsluta kontot.

Om den som ges dispositionsrätten ännu inte är kund hos S-Banken eller om du vill ge någon annan dispositionsrätt, kan du tillsammans med mottagaren av dispositionsrätten besöka vårt kundtjänstställe. Båda två behöver ha med sig giltigt identitetskort.