Gå direkt till innehållet

Hur säljer (löser in) eller byter jag fondandelar?

Du kan när som helst sälja fondandelar på webbanken och i S-mobil. På webbanken kan du sälja fondandelar på sidan Mina fonder genom att intill fonden klicka på knappen Sälj. Det exakta värdet på de fondandelar du säljer är inte känt vid tidpunkten för ordern. I S-mobil säljer du fondandelar i uppgifterna om den aktuella fonden i portföljen. Ordern Sälj fond finns i rullgardinsmenyn nere på sidan. 

Försäljningen av fondandelar genomförs enligt fondens stadgar, vilket i regel är senast följande bankdag. Du ser den genomförda försäljningen på sidan Mina fonder senast inom tre bankdagar efter att du lämnade ordern.

Försäljning av fondandelar innebär inte att dina tjänster Överför Bonus till fond och Regelbundet fondsparande upphör, utan du kan fortsätta att spara som normalt.

Observera att du i stället för att sälja även kan byta fondandelar. Du kan byta fondandelar på webbanken på sidan Mina fonder via länken Byt. Vid byte av fondandelar tas en avgift ut endast för den andra, högre, ordern. Avgifterna varierar beroende på fond. På fondens detaljsida kan du kontrollera hur stor avgift som tas ut. För S-Sparfonderna tas inga köp- eller säljavgifter ut.