Siirry suoraan sisältöön

Lainaturva auttaa lainasi takaisinmaksussa

Miten selviäisit lainasi takaisinmaksusta, jos elämä yllättäisi ikävästi? Vakavan sairastumisen, työttömyyden, tapaturmaisen vammautumisen tai kuolemantapauksen johdosta taloutesi tulotaso voi laskea ja lainan takaisimaksaminen vaikeutua. S-Pankin lainaturva auttaa sinua tai läheisiäsi lainan takaisinmaksussa silloin, kun kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan.

Elämäntilanteeseesi sopiva ratkaisu

Voit hakea lainaturvaa yksin tai yhdessä lainasi toisen velallisen kanssa. Lainaturva voidaan liittää uuteen tai jo olemassa olevaan S-Pankin lainaan ja vakuutusmaksut hoituvat vaivattomasti kuukausittain lainanlyhennysten yhteydessä. Voit valita itsellesi sopivan lainaturvapaketin oman elämäntilanteesi mukaan.

Lainaturvan vaihtoehdot

 1. Perusturva A sisältää kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan (palkansaaja ja yrittäjä).
 2. Perusturva B sisältää työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (palkansaaja) tai sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (yrittäjä).
 3. Laaja lainaturva sisältää sekä perusturva A:n että perusturva B:n tarjoamat turvat.

Näin lainaturva korvaa

  • Voit mitoittaa kuolemantapauksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan kattamaan joko koko lainasi tai puolet siitä.
  • Vakuutuksen maksimilainamäärä on 300 000 euroa.
  • Kuolemantapauksen sattuessa korvaus maksetaan valitsemasi vaihtoehdon (100 % / 50 %) mukaisesti jäljellä olevasta lainasta.
  • Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauksena haitta-astetta vastaava osuus valitusta vakuutusmäärästä.*
  • Kuolemantapauksesta maksettava korvaus on verotonta, kun sillä lyhennetään olemassa olevaa lainaa.
  • Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus on vakuutetulle verotonta.

 

* Tapaturman aiheuttamasta vammasta voit saada korvausta, jos lääkäri on todennut sen pysyväksi ja arvioinut sen aiheuttavan vähintään 10 % haitta-asteen. Yleisen haitan suuruus määritellään vamman laadun ja Sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaan astei­kolla 0–20, jossa 20 on suurin mahdollinen haitta. Haittaluokan perusteella määräytyy vamman aiheuttama haitta-aste, joka ilmoitetaan prosenttilukuna. Korvaus maksetaan haitta-asteen mukaisesti.

  • Korvaus maksetaan kuukausikorvauksena riippumatta lainan määrästä.
  • Voit valita kuukausikorvauksen määrän vakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä seuraavista vaihtoehdoista: 300 €, 500 €, 700 €, 900 €, 1 100 € tai 1 350 €.
  • Vakuutuskorvauksen maksaminen alkaa, kun työttömyyttä tai tilapäistä työkyvyttömyyttä on kestänyt 30 päivää.
  • Kuukausikorvaus on ansiotuloveron alaista ja vakuutusyhtiö vähentää veron automaattisesti maksaessaan korvauksen.
  • Voit saada vakuutuskorvausta työttömyyden tai tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella yhteensä 24 kuukauden ajalta, kuitenkin enintään 12 kuukausikorvausta yhtä työttömyys-tai työkyvyttömyysjaksoa kohti.
  • Pariturvassa korvauskuukausien määrä on molemmille vakuutetuille yhteensä 24 ja korvausta maksetaan samaan aikaan vain yhdelle vakuutetulle.
  • Työttömyyden perusteella maksetut korvaukset eivät vaikuta tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin korvauksiin eivätkä tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella maksetut korvaukset vaikuta työttömyyden perusteella maksettaviin korvauksiin.
  • Lainaturvan korvaus maksetaan kaikkien lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten korvausten lisäksi.

 

Tutustu esimerkkitapauksiin

Kimmo ja Tiina halusivat turvata taloutensa kaikista ikävimmän varalta

Kimmolla ja Tiinalla on yhteinen asuntolaina 150 000 euroa. Vakuutus on otettu kummallekin velalliselle ja valittu kattamaan 100 % lainan määrästä. Toinen puolisoista menehtyy äkilliseen sairauskohtaukseen. Vakuutuksen kuolemantapauskorvauksella maksetaan 100 % kuolinhetkellä jäljellä olevasta lainan määrästä. 

Lue lisää aihetta käsittelevästä artikkelista

Outi turvasi takaisinmaksun harrastuksensa tuoman loukkaantumisriskin varalta

Outilla on asuntolainaa 100 000 euroa sekä vakuutus, joka kattaa koko lainan määrän. Outi loukkaantuu vakavasti rakkaan harrastuksensa jääkiekon parissa. Hänellä todetaan jäällä sattuneen kaatumisen vuoksi lievä selkäydinvamma. Vamman todetaan aiheuttaneen 25 %:n haitta-asteen (haittaluokka 5)*. Outilla on tapaturman tapahtumisen hetkellä asuntolainaa jäljellä 80 000 euroa. Korvausta maksetaan 20 000 euroa. Outi käyttää osan korvauksesta lainan lyhentämiseen ja osalla hän remontoi asuntoaan paremmin toimivaksi. Pysyvän haitan turva jää edelleen voimaan, ja korvausta voidaan myöhemmin maksaa korkeintaan 75 % jäljellä olevan lainan määrästä. Myös turva kuolemanvaralta jää edelleen täysimääräisesti voimaan.

Paljonko lainaturva maksaa?

Kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan hinnoittelu

 • Vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutuksen määrä ja vakuutetun ikä.
 • Vakuutusmäärästä (joka voi olla 100 % tai 50 % lainan määrästä) maksat ikäsi mukaisen prosenttiosuuden kuukausittain.
 • Jos kyseessä on pariturva, vakuutusmaksu lasketaan vanhemman vakuutetun iän mukaan.
 • Kun lainamääräsi pienentyy lainaa lyhennettäessä, myös vakuutusmaksu pienenee.
 • Toisaalta vakuutusaikana ikääntyminen korottaa vakuutusmaksua.

Työttömyyden, sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan hinnoittelu

 • Vakuutusmaksu määräytyy valitun vakuutuksen kuukausikorvauksen mukaan ja sen mukaan onko kyseessä yksilöturva vai pariturva.
 • Vakuutusmaksu pysyy samana koko vakuutusajan, vaikka lainan kuukausierä muuttuisi.

 

Hinnastot

Vakuutetun ikäYksilöturvan kk-hintaPariturvan kk-hinta
18–19 0,023 % 0,034 %
20–21 0,023 % 0,034 %
22–23 0,023 % 0,034 %
24–25 0,023 % 0,035 %
26–27 0,023 % 0,035 %
28–29 0,024 % 0,036 %
30–31 0,024 % 0,037 %
32–33 0,025 % 0,038 %
34–35 0,026 % 0,039 %
36–37 0,027 % 0,041 %
38–39 0,028 % 0,044 %
40–41 0,030 % 0,047 %
42–43 0,033 % 0,052 %
44–45 0,036 % 0,058 %
46–47 0,041 % 0,066 %
48–49 0,047 % 0,074 %
50–51 0,054 % 0,087 %
52–53 0,062 % 0,101 %
54–55 0,071 % 0,117 %
56–57 0,083 % 0,137 %
58–59 0,097 % 0,162 %
Vakuutuksen kuukausikorvausYksilöturvan kk-hintaPariturvan kk-hinta
300 € 16 € 27 €
500 € 27 € 45 €
700 € 37 € 63 €
900 € 48 € 81 €
1 100 € 59 € 99 €
1 350 € 73 € 122 €

Hae asuntolainaa

Hae asuntolainaa helposti verkossa kaikkien pankkien tunnuksilla. Saatu lainalupaus ei vielä sido sinua mihinkään.

Osio otsikolla Usein kysyttyä

Usein kysytyt kysymykset 

Heräsikö kysymyksiä?

Soita meille 010 76 5800

Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa ma–pe klo 9–16 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min). Tarvitset soittaessasi aina verkkopankkitunnuksia tai S-mobiilin tunnistamista