Lainaturva auttaa lainasi takaisinmaksussa

Miten selviäisit lainasi takaisinmaksusta, jos elämä yllättäisi ikävästi? Vakavan sairastumisen, työttömyyden, tapaturmaisen vammautumisen tai kuolemantapauksen johdosta taloutesi tulotaso voi laskea ja lainan takaisimaksaminen vaikeutua. S-Pankin lainaturva auttaa sinua tai läheisiäsi lainan takaisinmaksussa silloin, kun kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan.

Elämäntilanteeseesi sopiva ratkaisu

Voit hakea lainaturvaa yksin tai yhdessä lainasi toisen velallisen kanssa. Lainaturva voidaan liittää uuteen tai jo olemassa olevaan S-Pankin lainaan ja vakuutusmaksut hoituvat vaivattomasti kuukausittain lainanlyhennysten yhteydessä. Voit valita itsellesi sopivan lainaturvapaketin oman elämäntilanteesi mukaan.

Lainaturvan vaihtoehdot

 1. Perusturva A sisältää kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan (palkansaaja ja yrittäjä).
 2. Perusturva B sisältää työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (palkansaaja) tai sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (yrittäjä).
 3. Laaja lainaturva sisältää sekä perusturva A:n että perusturva B:n tarjoamat turvat.

Näin lainaturva korvaa

  • Voit mitoittaa kuolemantapauksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan kattamaan joko koko lainasi tai puolet siitä.
  • Vakuutuksen maksimilainamäärä on 300 000 euroa.
  • Kuolemantapauksen sattuessa korvaus maksetaan valitsemasi vaihtoehdon (100 % / 50 %) mukaisesti jäljellä olevasta lainasta.
  • Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauksena haitta-astetta vastaava osuus valitusta vakuutusmäärästä.*
  • Kuolemantapauksesta maksettava korvaus on verotonta, kun sillä lyhennetään olemassa olevaa lainaa.
  • Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus on vakuutetulle verotonta.

 

* Tapaturman aiheuttamasta vammasta voit saada korvausta, jos lääkäri on todennut sen pysyväksi ja arvioinut sen aiheuttavan vähintään 10 % haitta-asteen. Yleisen haitan suuruus määritellään vamman laadun ja Sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaan astei­kolla 0–20, jossa 20 on suurin mahdollinen haitta. Haittaluokan perusteella määräytyy vamman aiheuttama haitta-aste, joka ilmoitetaan prosenttilukuna. Korvaus maksetaan haitta-asteen mukaisesti.

  • Korvaus maksetaan kuukausikorvauksena riippumatta lainan määrästä.
  • Voit valita kuukausikorvauksen määrän vakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä seuraavista vaihtoehdoista: 300 €, 500 €, 700 €, 900 €, 1 100 € tai 1 350 €.
  • Vakuutuskorvauksen maksaminen alkaa, kun työttömyyttä tai tilapäistä työkyvyttömyyttä on kestänyt 30 päivää.
  • Kuukausikorvaus on ansiotuloveron alaista ja vakuutusyhtiö vähentää veron automaattisesti maksaessaan korvauksen.
  • Voit saada vakuutuskorvausta työttömyyden tai tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella yhteensä 24 kuukauden ajalta, kuitenkin enintään 12 kuukausikorvausta yhtä työttömyys-tai työkyvyttömyysjaksoa kohti.
  • Pariturvassa korvauskuukausien määrä on molemmille vakuutetuille yhteensä 24 ja korvausta maksetaan samaan aikaan vain yhdelle vakuutetulle.
  • Työttömyyden perusteella maksetut korvaukset eivät vaikuta tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin korvauksiin eivätkä tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella maksetut korvaukset vaikuta työttömyyden perusteella maksettaviin korvauksiin.
  • Lainaturvan korvaus maksetaan kaikkien lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten korvausten lisäksi.

 

Kimmo ja Tiina halusivat turvata taloutensa kaikista ikävimmän varalta

Kimmolla ja Tiinalla on yhteinen asuntolaina 150 000 euroa. Vakuutus on otettu kummallekin velalliselle ja valittu kattamaan 100 % lainan määrästä. Toinen puolisoista menehtyy äkilliseen sairauskohtaukseen. Vakuutuksen kuolemantapauskorvauksella maksetaan 100 % kuolinhetkellä jäljellä olevasta lainan määrästä. 

Lue lisää aihetta käsittelevästä artikkelista

Outi turvasi takaisinmaksun harrastuksensa tuoman loukkaantumisriskin varalta

Outilla on asuntolainaa 100 000 euroa sekä vakuutus, joka kattaa koko lainan määrän. Outi loukkaantuu vakavasti rakkaan harrastuksensa jääkiekon parissa. Hänellä todetaan jäällä sattuneen kaatumisen vuoksi lievä selkäydinvamma. Vamman todetaan aiheuttaneen 25 %:n haitta-asteen (haittaluokka 5)*. Outilla on tapaturman tapahtumisen hetkellä asuntolainaa jäljellä 80 000 euroa. Korvausta maksetaan 20 000 euroa. Outi käyttää osan korvauksesta lainan lyhentämiseen ja osalla hän remontoi asuntoaan paremmin toimivaksi. Pysyvän haitan turva jää edelleen voimaan, ja korvausta voidaan myöhemmin maksaa korkeintaan 75 % jäljellä olevan lainan määrästä. Myös turva kuolemanvaralta jää edelleen täysimääräisesti voimaan.

Paljonko lainaturva maksaa?

Kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan hinnoittelu

  • Vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutuksen määrä ja vakuutetun ikä.
  • Vakuutusmäärästä (joka voi olla 100 % tai 50 % lainan määrästä) maksat ikäsi mukaisen prosenttiosuuden kuukausittain.
  • Jos kyseessä on pariturva, vakuutusmaksu lasketaan vanhemman vakuutetun iän mukaan.
  • Kun lainamääräsi pienentyy lainaa lyhennettäessä, myös vakuutusmaksu pienenee.
  • Toisaalta vakuutusaikana ikääntyminen korottaa vakuutusmaksua.

Työttömyyden, sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan hinnoittelu

  • Vakuutusmaksu määräytyy valitun vakuutuksen kuukausikorvauksen mukaan ja sen mukaan onko kyseessä yksilöturva vai pariturva.
  • Vakuutusmaksu pysyy samana koko vakuutusajan, vaikka lainan kuukausierä muuttuisi.

 

Vakuutetun ikä Yksilöturvan kk-hinta Pariturvan kk-hinta
18–19 0,023 % 0,034 %
20–21 0,023 % 0,034 %
22–23 0,023 % 0,034 %
24–25 0,023 % 0,035 %
26–27 0,023 % 0,035 %
28–29 0,024 % 0,036 %
30–31 0,024 % 0,037 %
32–33 0,025 % 0,038 %
34–35 0,026 % 0,039 %
36–37 0,027 % 0,041 %
38–39 0,028 % 0,044 %
40–41 0,030 % 0,047 %
42–43 0,033 % 0,052 %
44–45 0,036 % 0,058 %
46–47 0,041 % 0,066 %
48–49 0,047 % 0,074 %
50–51 0,054 % 0,087 %
52–53 0,062 % 0,101 %
54–55 0,071 % 0,117 %
56–57 0,083 % 0,137 %
58–59 0,097 % 0,162 %
Vakuutuksen kuukausikorvaus Yksilöturvan kk-hinta Pariturvan kk-hinta
300 € 16 € 27 €
500 € 27 € 45 €
700 € 37 € 63 €
900 € 48 € 81 €
1 100 € 59 € 99 €
1 350 € 73 € 122 €

Ehdot ja asiakirjat

Usein kysytyt kysymykset 

S-Pankin lainaturva on vakuutus, joka auttaa sinua tai läheisiäsi vakuudellisen lainan, esimerkiksi asuntolainan takaisinmaksussa silloin, kun kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan. Lainaturva antaa turvaa kuoleman tai tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalle. Palkansaajalle se antaa turvaa myös työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden varalle sekä yrittäjälle sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden varalle.

Voit saada lainaturvan, jos

• olet 18–59 -vuotias
• kotipaikkasi on Suomessa
• olet tehnyt lainasopimuksen pankin kanssa ja hoidat lainan takaisinmaksun kuukausierissä
• olet täyttänyt terveysselvityksen eikä vakuutuksen myöntämiselle ole sen mukaan estettä
• valitessasi työttömyyden/sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan, olet työssä tai harjoitat yritystoimintaa

Kuolemantapauksen korvaus on verovapaata, kun sillä lyhennetään olemassa olevaa lainaa. Myös tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus on verovapaata, vaikka se maksetaankin suoraan vakuutetulle.


Työttömyyden/sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden kuukausittain maksettu korvaus on ansiotuloveron alaista ja vakuutusyhtiö vähentää veron automaattisesti maksaessaan korvauksen.

Kuoleman tai tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan vakuutusmäärä on valitsemasi prosenttiosuus (100 % tai 50 %) lainan määrästä, kuitenkin enintään 300 000 euroa. Mikäli lainamäärä on yli 300 000 euroa, ei 100 % vakuutusmäärä ole valittavissa. Vakuutusmäärä muuttuu lainamäärän muuttuessa. Jos vakuutettuja on kaksi, vakuutusmäärä on sama molemmille vakuutetuille.


Työttömyyden/sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turva ei ole sidonnainen lainan kuukausierään. Voit valita haluamasi vakuutuksen kuukausikorvauksen seuraavista vaihtoehdoista: 300 €, 500 €, 700 €, 900 €, 1 100 € tai 1 350 €. Valitsemasi kuukausikorvauksen määrä pysyy samana, vaikka lainan kuukausierä muuttuisi.

Lainaturva turvaa lainasi takaisinmaksua. Voit valita itsellesi sopivan lainaturvapaketin oman elämäntilanteesi mukaan seuraavasta kolmesta vaihtoehdosta:

• Perusturva A sisältää kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan (palkansaaja ja yrittäjä).
• Perusturva B sisältää työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (palkansaaja) tai sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (yrittäjä).
• Laaja lainaturva sisältää sekä perusturva A:n että perusturva B:n tarjoamat turvat.

Kuolemantapauskorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Korvaus käytetään lainan takaisinmaksuun. Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus maksetaan, jos vakuutetulle sattuu tämän vakuutuksen voimassaoloaikana tapaturma, josta hänelle jää vähintään 10 % haitta-aste (haittaluokka 2). Työttömyyden/sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden korvauksen maksaminen alkaa, kun työttömyyttä tai tilapäistä työkyvyttömyyttä on kestänyt 30 päivää.

Kuolemantapauskorvaus on pantattu pankille ja sillä maksetaan vakuutussopimuksessa mainittua lainaa. Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus sekä työttömyyden/sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden korvaukset maksetaan vakuutetulle.

Kun haet tapaturmaisen pysyvän haitan tai kuolemantapauksen korvausta, voit soittaa LähiTapiolan Henkiyhtiön puhelinpalveluun 09 453 8000, josta saat neuvoja korvauksen hakemisessa.

Tapaturmaisen pysyvän haitan korvausta haetaan toimittamalla LähiTapiolalle korvaushakemus sekä lääkärinlausunto tapaturmasta ja sen aiheuttamasta haitasta. Kuolemantapauskorvausta haetaan toimittamalla LähiTapiolalle lääkärin antama kuolintodistus.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden (palkansaajat) sekä tilapäisen työkyvyttömyyden ja sairaalahoidon (yrittäjät) osalta voit hakea korvausta AXAn verkkopalvelusta. Lisätietoja saat AXAn korvauspalvelusta 010 802 841.

Työttömyyden korvausperusteena on vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättyminen taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Vakuutetun henkilön tulee olla työtön ja rekisteröitynyt työvoimatoimistoon työttömänä työnhakijana. Korvausta ei voi saada, jos työttömyyden syynä on vakuutetun joutuminen lomautetuksi.

Työkyvyttömyyskorvausta (sairausloma) haettaessa on vakuutetulla oltava lääkärintodistus sairauslomasta, joka on kestänyt vähintään 30 päivää (omavastuu).

Korvausta ei voi saada, jos tilapäisen työkyvyttömyyden syynä on esimerkiksi jokin seuraavista:

 • psyykkinen sairaus tai oire tai muu mielenterveydellinen häiriö tai stressistä johtuva tila
 • raskaus, synnytys, keskenmeno tai abortti
 • alkoholin tai lääkkeiden käyttö muutoin kuin lääkärin määräysten mukaisesti
 • lääketieteellisesti todentamaton selkäkipu tai vastaava vaiva

  Yksityiskohtaisemmat korvausrajoitukset löytyvät lainaturvan tuoteselosteesta ja ehdoista.

Kun haet tapaturmaisen pysyvän haitan tai kuolemantapauksen korvausta, voit soittaa LähiTapiolan Henkiyhtiön puhelinpalveluun 09 453 8000, josta saat neuvoja korvauksen hakemisessa.

Tapaturmaisen pysyvän haitan korvausta haetaan toimittamalla LähiTapiolalle korvaushakemus sekä lääkärinlausunto tapaturmasta ja sen aiheuttamasta haitasta. Kuolemantapauskorvausta haetaan toimittamalla LähiTapiolalle lääkärin antama kuolintodistus.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden (palkansaajat) sekä tilapäisen työkyvyttömyyden ja sairaalahoidon (yrittäjät) osalta voit hakea korvausta AXAn verkkopalvelusta. Lisätietoja saat AXAn korvauspalvelusta 010 802 841.

Työttömyyden korvausperusteena on vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättyminen taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Vakuutetun henkilön tulee olla työtön ja rekisteröitynyt työvoimatoimistoon työttömänä työnhakijana. Korvausta ei voi saada, jos työttömyyden syynä on vakuutetun joutuminen lomautetuksi.

Työkyvyttömyyskorvausta (sairausloma) haettaessa on vakuutetulla oltava lääkärintodistus
sairauslomasta, joka on kestänyt vähintään 30 päivää (omavastuu).

Korvausta ei voi saada, jos tilapäisen työkyvyttömyyden syynä on esimerkiksi jokin seuraavista:
- psyykkinen sairaus tai oire tai muu mielenterveydellinen häiriö tai stressistä johtuva tila
- raskaus, synnytys, keskenmeno tai abortti
- alkoholin tai lääkkeiden käyttö muutoin kuin lääkärin määräysten mukaisesti
- lääketieteellisesti todentamaton selkäkipu tai vastaava vaiva

Yksityiskohtaisemmat korvausrajoitukset löytyvät lainaturvan
tuoteselosteesta ja ehdoista.

Voit hakea lainaturvaa samalla, kun haet vakuudellista lainaa tai liittää vakuutuksen jo olemassa olevaan S-Pankin lainaan. Lainaturvaa ei ole mahdollista liittää vakuudettomaan lainaan tai opintolainaan. Voit hakea vakuutusta yksin tai yhdessä toisen velallisen kanssa. Vakuutusta haetaan täyttämällä vakuutushakemus ja allekirjoittamalla terveysselvitys.

Vakuutuksenottaja voi vakuutuksen voimassa ollessa pankin suostumuksella pienentää vakuutusturvan määrää tai LähiTapiolan suostumuksella suurentaa sitä edellyttäen, että hän täyttää vakuutuksen saamisen ehdot. Muutos tulee pyytää kirjallisesti ja se voi edellyttää terveydentilatietojen selvittämistä.

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti pankille tai suoraan vakuutusyhtiöille.

Heräsikö kysymyksiä? 

Soita meille 010 76 5800

Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa ma–to klo 9–20, pe 9–18 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min). Tarvitset soittaessasi aina verkkopankkitunnuksia tai S-mobiilin tunnistamista