Gå direkt till innehållet

S-Förmånskort Visa ger flexibilitet i vardagen

Börja använda S-Förmånskort Visa, med vilket du kan betala överallt i världen och tryggt på internet.

S-Förmånskort Visa ger flexibilitet i vardagen

Börja använda S-Förmånskort Visa, med vilket du kan betala överallt i världen och tryggt på internet.

S-Förmånskort Visa ger flexibilitet i vardagen

Börja använda S-Förmånskort Visa, med vilket du kan betala överallt i världen och tryggt på internet.

S-Förmånskort Visa ger flexibilitet i vardagen

Börja använda S-Förmånskort Visa, med vilket du kan betala överallt i världen och tryggt på internet.

Kort

S-Förmånskort Visa är ett mångsidigt bank- och kreditkort som kan användas var som helst. Ägarkunderna i handelslagen får S‑Förmånskort Visa utan månads- och årsavgifter.

Välj bankkort, kreditkort eller kombinationskort efter behov. Ansök om kort eller höj enkelt kreditgränsen för ditt nuvarande kreditkort på internet.

Du kan också ansöka om kort på vårt kundtjänstställe. Du kan identifiera dig där med identitetsbevis eller identifiering i S-mobil.

Höjning av kreditgräns

För att du ska kunna få maximal nytta av ditt kreditkort är det viktigt att kortets kreditgräns motsvarar dina behov.

 • Kreditgränsen kan vara 800–10 000 euro.
 • Du betalar bara för utnyttjad kredit.
 • Krediten är genast tillgänglig.

Bank- och kreditkort för studerande

S-Förmånskort Visa Credit/Debit ger studerande flexibilitet i vardagen.

 • Kreditgräns 1 000 euro. Du betalar bara för utnyttjad kredit.
 • För högskolestuderande, inga krav på studiepoäng. Du kan ansöka om kort direkt när du har fått en studieplats.
 • Du kan betala dina inköp antingen från ditt bankkonto eller med förmånlig kredit.

Bankkort för barn och unga

Det går att beställa egna bankkort till barn som fyllt 7 år.

 • Kortet verifierar köp, dvs. kontrollerar kontosaldot vid köptillfället.
 • Kortet kan anslutas till barnets eget konto eller exempelvis till en förälders konto.
 • Föräldrarna ska beställa kort till barn tillsammans med barnet på vårt kundtjänstställe. Den ena föräldern kan också ge den andra föräldern fullmakt att underteckna avtalet ensam.

Se värt närmaste kundtjänstställe

Räntan för S-Förmanskort Visa Credit

RÄNTAN FÖR S-FÖRMÅNSKORT VISA CREDIT-KREDITKORTET är 3 mån. Euribor (2,512 %, 1/2023) + en marginal på 11,95 %, och kontoavgiften är 2 €/elektronisk faktura (debiteras endast om krediten inte återbetalas helt senast på förfallodagen) eller 5 €/pappersfaktura. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet.

När referensräntan ändras, ändras krediträntan på motsvarande sätt. Referensräntan på krediten är alltid minst 0,000 % även om referensräntans värde understiger 0,000 %. Den effektiva räntan på krediten, beräknad på en genomsnittlig kredit på 1 500 euro, är 18,422 % under antagande att referensräntan är 2,512 % (1/2023) och att kreditfakturan endast skickas i elektroniskt format (kontoavgift 2 €/faktura). Om kreditfakturan skickas per post (kontoavgift 5 €/faktura) är den effektiva räntan på krediten 23,710 %. Kontoavgiften för elektronisk faktura debiteras endast om krediten har utnyttjats vid utgången av faktureringsperioden och krediten inte återbetalas helt senast på förfallodagen. Kontoavgiften för pappersfaktura debiteras om krediten har utnyttjats vid utgången av faktureringsperioden. Krediten är fortlöpande. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna beror på beloppet på den kredit som ska utnyttjas, avbetalningsbelopp, faktureringssätt och kreditavtalets längd.

När du gör ett köp eller uttag i någon annan valuta än euro omvandlar vi transaktionen till euro enligt en så kallad partikurs för valuta som Visa Europe tillämpar. På detta tillkommer ett valutatillägg enligt vår servicetariff. Kursen fastställs utifrån den dag då transaktionen förmedlas till Visa Europe. Du kan kontrollera den partikurs som Visa tillämpar på Visa Europes engelskspråkiga webbplats och jämföra den totala procenten med ECB:s senaste genomsnittliga kurs. Du kan kontrollera ECB:s genomsnittliga kurs här.

Så här gör du om ditt kort har förkommit

Om ditt bankkort eller kreditkort förkommer eller blir stulet, ska du genast spärra det genom att ringa bankernas gemensamma spärrtjänst för kort på 020 333 (lna/msa). Spärrtjänsten är öppen 24 h/dygn. Ansvaret för obehörig användning av kortet övergår från dig till S-Banken vid tidpunkten för spärranmälan. Vid samtal från utlandet tfn +358 20 333.

Har du glömt PIN-koden?

I S-mobil eller på webbanken kan du

 • kontrollera PIN-koden till ditt S-Förmånskort Visa avgiftsfritt en gång (därefter 1 euro/gång).
 • beställa din nuvarande PIN-kod per post till din hemadress (5 euro).
 • byta ut Pin-koden mot en helt nyvalfri PIN-kod (10 euro).

  Du kan även bäställa din nuvarande PIN-kod per post på ett våra kundtjänställen eller genom att ringa vår kundtjänst (1 euro).

S-Förmånskort Debit

S-Förmånskort Debit är ett betalkort utan chip. Då avläses kundens medlemsnummer och kortuppgifterna utifrån magnetremsan på kortet. S-Förmånskort Debit har inte erbjudits till nya kunder sedan 2012.

Kortdetaljer

 

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Boka tid och besök oss

Vi har totalt cirka 80 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och lördagar. Du kan sköta dina ärenden utan att behöva köa om du bokar tid till ett serviceställe.

Hitta närmaste serviceställe