Kreditkort och bankkort hos S-Banken

Du kan använda mångsidiga S-Förmånskort Visa för att betala inköp och ta ut kontanter över hela världen. Med ett och samma kort samlar du också Bonus och betalningssättsförmån på köp inom S-gruppen. Välj efter behov ett bankkort eller kreditkort, eller ett kombinationskort som fungerar som både bank- och kreditkort. Ägarkunder får alla S-Förmånskort Visa utan månads- och årsavgift.

Du kan göra ändringar i kortkrediten så att de motsvarar dina förändrade behov. Läs mer

Du kan också ansöka om kort på våra kundtjänstställen eller genom att ringa vår kundtjänst 010 76 5810 må–to kl. 9–20, fr kl. 9–18 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.). På våra kundtjänstställen kan du identifiera dig med identitetsbevis eller identifiering i S-mobil och i telefontjänsten med webbankskoder eller identifiering i S-mobil. 

RÄNTAN FÖR S-FÖRMÅNSKORT VISA CREDIT-KREDITKORTET är 3 mån. Euribor (-0,463 %, 7/2020) + en marginal på 7,95 % (7,950 %, 7/2020), och kontoavgiften är 2 €/elektronisk faktura eller 5 €/pappersfaktura. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet.

När referensräntan ändras, ändras krediträntan på motsvarande sätt. Referensräntan på krediten är alltid minst 0,000 % även om referensräntans värde understiger 0,000 %. Den effektiva räntan på krediten, beräknad på en genomsnittlig kredit på 1 500 euro, är 11,375 % under antagande att referensräntan är 0,000 % (7/2020) och att kreditfakturan endast skickas i elektroniskt format (kontoavgift 2 €/faktura). Om kreditfakturan skickas per post (kontoavgift 5 €/faktura) är den effektiva räntan på krediten 16,173 %. Kontoavgiften tas endast ut om kortkrediten har utnyttjats vid utgången av faktureringsperioden. Krediten är fortlöpande. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna beror på beloppet på den kredit som ska utnyttjas, avbetalningsbelopp, faktureringssätt och kreditavtalets längd.

När du gör ett köp eller uttag i någon annan valuta än euro omvandlar vi transaktionen till euro enligt en så kallad partikurs för valuta som Visa Europe tillämpar. På detta tillkommer ett valutatillägg enligt vår servicetariff. Kursen fastställs utifrån den dag då transaktionen förmedlas till Visa Europe. Du kan kontrollera den partikurs som Visa tillämpar på Visa Europes engelskspråkiga webbplats och jämföra den totala procenten med ECB:s senaste genomsnittliga kurs. Du kan kontrollera ECB:s genomsnittliga kurs här.

Utnyttja betalningssättsförmån

När du betalar dina inköp inom S-gruppen med S-Förmånskort Visa får du utöver Bonus en tilläggsförmån på 0,5 %. Betalningssättsförmån ges på betalningar med både debit och credit. Betalningssättsförmån för de köp som gjorts under månaden betalas in på huvudmedlemmens inbetalningskonto för förmåner i S-Banken senast den 10 varje månad. 

Har du glömt PIN-koden?

Du kan kontrollera PIN-koden till ditt S-Förmånskort Visa avgiftsfritt i kortuppgifterna på webbanken en gång (därefter 5 €/gång) eller beställa en PIN-kod per post till din hemadress på webbanken, i S-mobil, på vårt kundtjänstställe eller genom att ringa vår kundtjänst. För beställning av PIN-kod debiterar vi en serviceavgift på 5 euro.

LOGGA IN PÅ WEBBANKEN

 

Se anvisningar om beställning av PIN-kod >

Spärrtjänst för kort

tfn 020 333 (lna/mta, 24 h/dygn)

Om ditt kort förkommer, spärra det omedelbart. Du spärrar ett förkommet eller stulet betalkort genom att ringa bankernas gemensamma spärrtjänst. Den är öppen dygnet runt. Om du ringer spärrtjänsten från utlandet ska du slå numret +358 20 333. Ansvaret för eventuellt missbruk av S-Förmånskortet övergår från dig till S-Banken vid tidpunkten för spärranmälan.

Spärrtjänst för bankkoder

tfn 09 6964 6820 (lna/msa, 24 h/dygn)

Om dina webbankskoder eller din telefon där identifiering med S-mobil är aktiverad förkommer eller blir stulna ska du omedelbart spärra användningen av dem genom att ringa spärrtjänsten för bankkoder. När du ringer från utlandet är numret +358 9 6964 6820.

Efter spärrningen kan du inte längre använda dina webbankskoder eller identifiering med S-mobil. Ansök om nya koder på vårt kundtjänstställe och aktivera identifiering på nytt i S-mobil.

Beställ kreditfakturan som e-faktura

Se anvisningar om beställning av kreditfaktura till S-Bankens webbank.

Kontrollera först e-fakturaavtalet på webbanken i menyn Betalningar under E-faktura. Om du vill kan du till din e-post beställa ankomstavier om inkomna fakturor.

När du har kontrollerat avtalet kan du beställa e-faktura för din Visa-faktura enligt följande:

  1. Välj Betalningar > E-fakturabeställningar > Beställ ny e-faktura.
  2. Ange S-Banken Ab i sökfältet och klicka på Sök.
  3. På den lista som öppnas ska du välja den punkt vars faktureringsgrund är VISA-, FLEX-, PRODUKTKREDIT och klicka på Fortsätt.
  4. I fältet Referensnummer ska du ange det referensnummer som anges på din Visa-faktura eller i det sms som du fick i samband med att krediten beviljades.
  5. Välj betalkonto och klicka på Godkänn.

Det tar ungefär en vecka innan e-fakturan börjar gälla. Om du gör beställningen när din faktura precis har utställts kan det hända att du får en sista pappersfaktura efter din beställning.

Villkor och dokument

Frågor? 

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–to kl. 9–20, fr kl. 9–18 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Välkommen in!

Vi har närmare 100 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och veckoslut.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET