Siirry suoraan sisältöön
Eurooppaan fossiilivapaasti sijoittava osakerahasto

S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake -rahasto sijoittaa pääasiassa Euroopassa noteerattuihin yrityksiin. Rahasto huomioi sijoituspäätöksissään yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavan. Lisäksi rahasto noudattaa laajennettua poissulkua fossiilisten energianlähteiden osalta. Rahaston sijoituspolitiikkana on poissulkea fossiilisen energian tuottajat, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistavat yhtiöt sekä sellaiset sähköntuotantoon keskittyvät yhtiöt, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita. Rahasto painottaa sijoituksissaan yhtiöitä, jotka ovat hyvässä asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilistä vaihetta. Tällaisia yhtiötä ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka tuottavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseen tai seurauksiin sopeutumiseen.

Riski
Tuotto 12 kk* -18,26 %
Tuotto alusta* 3,23 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

 

Miksi S-Pankki Fossiiliton Eurooppa?

    • Rahasto sijoittaa fossiilivapaasti.
    • Se painottaa sijoituspäätöksissään yhtiöitä, jotka tuottavat positiivisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen.
    • Rahastolla on laaja eurooppalainen hajautus.

 

Verkkopankin kautta voit sijoittaa rahastoon kuukausittain tai tekemällä kertamerkintöjä. S-mobiilissa voit tehdä kertamerkintöjä rahastoon kätevästi puhelimellasi silloin, kun se sinulle sopii.

Tarvitsetko apua? Soita meille.
31.8.2022

Salkunhoitajan kommentti

Elokuussa osakemarkkinat laskivat vahvan heinäkuun jälkeen sekä globaalisti että erityisesti Euroopassa. Keskuspankkien viittauksilla jatkuviin, voimakkaisiin koronnostoihin lähikuukausina oli osakemarkkinoita viilentävä vaikutus. Samoin Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat joutuivat poikkeukselliseen tilaan, kun kaasun ja sähkön ostajat pyrkivät varmistamaan saatavuuden, mikä aiheutti niiden hintoihin ennennäkemättömän hintapiikin. Euroopan komission lupaukset tätä tasapainottavista toimenpiteistä rauhoittivat tilannetta juuri ennen kuun loppua. Rahaston vertailuindeksin parhaiten tuottaneet toimialat olivat finanssi- ja telekommunikaatiosektorit. Heikoiten taas tuottivat terveydenhuolto ja kiinteistöyhtiöt. Rahaston suhteelliseen tuottoon suurin positiivinen vaikutus tuli sijoittamattomuudesta GlaxoSmithKlineen sekä sijoituksista Carlsbergiin ja Nibe Industrieriin. Rahaston suhteellista tuottoa eniten painoivat sijoitukset Knorr-Bremseen ja Prudentialiin sekä sijoittamattomuus Flutter Entertainmentiin. Teimme muutoksia rahaston salkussa kuukauden aikana ostamalla uutena sijoituksena brittiläis-hollantilaista päivittäistavarayhtiötä Unileveriä sekä myymällä pois saksalaisen kiinteistöyhtiö Vonovian ja belgialaisen pankin KBC:n. Uskomme, että Euroopan taloutta ja osakemarkkinan tuottoedellytyksiä painavat lyhyellä aikavälillä energian korkea hinta, kuluttajien heikkenevä ostovoima sekä globaalin investointisyklin jäähtyminen. Näistä syistä suhteellisen defensiivinen asemoituminen rahaston sijoituksissa on mielestämme perusteltua.

Seppo Kurki-Suonio

Rahastoa hoitaa

Seppo Kurki-Suonio
johtaja,
Osakesijoitukset
seppo.kurki-suonio@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 30.08.2022

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Nestle SA 4,98 % 0,16 %
Novo Nordisk A/S 4,16 % -0,06 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 3,82 % 0,06 %
ASML Holding NV 3,25 % -0,26 %
Cie Financiere Richemont SA 3,08 % 0,04 %
Schneider Electric SE 2,94 % -0,2 %
Novartis AG 2,72 % 0,04 %
ABB Ltd 2,5 % -0,04 %
Zurich Insurance Group AG 2,41 % 0,22 %
Merck KGaA 2,38 % -0,05 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

*Tämä on mainos. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yhtiöihin, joiden hiilijalanjälki on matala ja yhtiöt ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilisyyttä. Rahasto poissulkee sijoituksistaan rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisten poissulkujen lisäksi kaikki fossiilisen energian tuottajat, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistavat yhtiöt sekä sellaiset sähköntuotantoon keskittyvät yhtiöt, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita. Lisäksi varmistetaan, etteivät rahaston sijoituskohteet aiheuta merkittävää haittaa muille tiedonantoasetuksen (EU 2019/2088) mukaisille ympäristö- tai yhteiskunnallisille tavoitteille.

Rahaston hiilijalanjälki on vähintään 50 % pienempi verrattuna eurooppalaisen yleisen osakemarkkinan hiilijalanjälkeen. Hiilijalanjälkeä kuvataan CO2e-intensiteetin painotetulla keskiarvolla. Neutraalissa asemassa olevissa yhtiöiden osalta varmistetaan, että hiili-intensiteetti on absoluuttisesti tai toimialaansa nähden matala.

Rahasto painottaa ratkaisujen tuottajia. Ratkaisun tuottajat ovat sellaisia yhtiötä, joiden valmistamat tuotteet tai palvelutauttavat ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Tällaiset tuotteet tai palvelut liittyvät esimerkiksi vihreään rakentamiseen, uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja kestävään vedenkäyttöön. Osana vastuullisuusanalyysiä arvioidaan yrityksen toimintaa lukuisissa ESG-asioissa. Näitä ovat erityisesti CO2-päästöt, yrityksen valmistamien tuotteiden hiilijalanjälki, yritysten alttius ilmastonmuutokselle sekä se, auttavatko yrityksen tuottamat laitteet tai palvelut ilmastomuutoksen hillitsemisessä, vai ovatko ne omiaan pahentamaan sitä. Muita arvioitavia seikkoja ovat esimerkiksi liiketoiminnan eettisyys, omistajakontrollit, hallituksen ominaisuuksissa ja työolot. ESG-asioita tarkastellaan joko suoraan tai osana ESG-luokituksia. Arvioinnissa keskitytään relevanttien asioiden tarkasteluun. Relevantit asiat poikkeavat jonkin verran eri sektoreiden välillä.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja rahoitustuotteelle valittujen kestävien sijoitustenvaikutuksen arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään pääsääntöisesti MSCI ESG Researchin tutkimusta. Tutkimus sisältää muun muassa yritysten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvää analyysiä, luokituksia ja pisteytyksiä. Lisäksi käytössämme on YK:n Global Compact -aloitteen toteutumisen seurantajärjestelmä.

Rahaston vertailuarvoksi on nimetty MSCI Europe Climate Paris Aligned Net EUR -indeksi, joka huomioi rahaston ESG-tavoitteet. Vertailuindeksi poikkeaa yleisestä markkinaindeksistä esimerkiksi siten, että sen tavoitteena on torjua ilmastonmuutokseen liittyvä riskejä ja lisäksi se huomioi myös Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut ilmaston lämpenemistä koskevat pitkän aikavälin tavoitteet. Indeksin laskemiseen käytettävät menetelmät ovat saatavilla rahastoyhtiöstä tai osoitteesta https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy