Siirry suoraan sisältöön

S-Sijoitusobligaatio Osakekori Kisasponsorit III/2016

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Sijoitusobligaatio on hyvä valinta, kun etsit tavallista määräaikaistalletusta parempaa tuottoa rahoillesi, mutta et halua ottaa riskejä, jotka liittyvät suoraan osakesijoittamiseen. Pääomaturvan ansiosta saat sijoittamasi nimellispääoman takaisin eräpäivänä, jolloin sinulle maksetaan myös mahdollinen tuotto. 

Liikkeeseenlaskupäivä 1.9.2016
Eräpäivä 1.9.2021
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Kymmenen pörssiosakkeen tasapainoin muodostama osakekori. Yritykset ovat Atos S.E., Bridgestone Corporation, Coca-Cola Company, Dow Chemical Company, General Electric Company, McDonald’s Corporation, Panasonic Corporation, Procter & Gamble Company, Samsung Electronics Company Limited ja Visa Incorporation.

Tuottomahdollisuus

Sijoitusobligaation tuotto perustuu kymmenen pörssiyhtiön osakkeen tasapainoin muodostaman osakekorin lainaehtojen mukaisesti laskettuun arvonkehitykseen sijoitusaikana. Osakekorin tuoton laskennassa neljän parhaiten kehittyneen osakkeen arvonmuutokseksi lukitaan kiinteä, 25 %:n tuotto (korvaustaso). Loput kuusi osaketta huomioidaan niiden todellisen arvonkehityksen mukaisesti ja niiden tuotto voi vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti osakekorin tuottoon. Jos osakekorin tuotto on nolla tai negatiivinen, sijoitukselle ei makseta tuottoa. Osakekorin kehityksestä riippumatta sijoittajalle maksetaan eräpäivänä sijoitettu nimellispääoma. Tämä nimellispääoman takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä, eikä se kata maksettua 8 %:n ylikurssia.

Pääomaturva

Mitä pääomaturva tarkoittaa?

Pääomaturva tarkoittaa sitä että saat takaisin 100 % sijoittamastasi nimellispääomasta eräpäivänä. Nimellispääomalla taas tarkoitetaan sijoitusobligaatioon sijoittamaasi summaa, josta on vähennetty ylikurssi eli nimellisarvon ylittävä merkintähinnan osa. Liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata ylikurssia. Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Ennen eräpäivää obligaation arvo voi olla sijoitettua nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.

Osakekori Kisasponsorit III/2016 -sijoitusobligaation tuotto määräytyy kym­menen pörssiyhtiön osakkeen muodostaman osakekorin kehityk­sen perusteella. Osakekorin yritykset ovat toi­mialojensa johtavia yrityksiä ja Rion 2016 kesäolympialaisten spon­soreita. Kisojen aikaisen maail­manlaajuisen näkyvyyden myötä valituilla yrityksillä on hyvät mah­dollisuudet kasvattaa tunnettavuut­taan ja myyntiään. Osakekorin riskiä pienentää toimi­alakohtainen ja maantieteellinen hajautus.

Katso tarkemmin markkinointimateriaali, lainakohtaiset ehdot ja liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite (Structured Note and Certificate Programme) täydennyksineen. Tutustu lisäksi tarkemmin keskeisiin riskitekijöihin markkinointimateriaalissa.

Usein kysyttyä