Siirry suoraan sisältöön
Kotimaisiin toimitila- ja asuintontteihin sijoittava

S-Pankki Tontti C

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Tontti -rahasto sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin, vuokralle annettaviin rakennettuihin tai rakennettaviin toimitila- ja asuinkiinteistöihin. Tonttien pitkät maanvuokrasopimukset tuovat rahastolle tasaista vuokratuottoa pitkällä aikavälillä. S-Pankki Tontti sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkäaikaista, ennakoitavaa ja vakaata kassavirtaperusteista tuottoa.

Riski
Osuuden arvo 28.3.2024
121,7938 €
Tuotto 12 kk*
7,63 %
Tuotto alusta*
5,81 %
Kertasijoitus vähintään 5 000 000 €

Seuraavat merkintäpäivät ovat 29.12.2023, 28.3.2024, 28.6.2024, 30.9.2024 ja 31.12.2024. Seuraava lunastuspäivä on 30.9.2024.

 


Lisätiedot: S-Pankki Tontti on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti Suomessa sijaitseviin toimitila- ja asuintontteihin. Rahastoa hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.

S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuivat 2.11.2023

S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuivat 2.11.2023. Lue lisää tiedotteesta.

2024-03-28

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 28.3.2024

Kiinteistömarkkinoiden tunnelma oli katsauskauden aikana odottava. Tonttirahaston näkökulmasta mielenkiintoisia sijoituskohteita on tarjolla, mutta vuoden ensimmäisen kalenterineljänneksen aikana emme tehneet uusia sijoituksia. Sen sijaan jatkoimme markkinatilanteen kehittymisen seuraamista. Pidämme edelleen merkittävän osan rahaston varoista likvideissä sijoituksissa, kuten pankkien määräaikaistalletuksissa.   Katsauskauden tuotto oli osuussarjoittain 1,29–1,46 prosenttia. Hyvää tuottoa selittivät kassavirtatuoton lisäksi myös sijoitusten positiiviset arvonmuutokset, joiden vaikutus rahaston tuottoon oli noin 0,7 prosenttia. Rahaston sijoituskohteiden positiivisen arvonmuutoksen taustalla on elinkustannusindeksin nousu, mikä on kasvattanut rahaston maanvuokratuottoja ja rahaston sijoituskohteiden arvoja. Kaikki rahaston maanvuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin siten, että vuokrat ja lunastushinnat nousevat elinkustannusindeksin mukana, mutta eivät laske siinä tapauksessa, jos elinkustannusindeksi laskisi.  Rahasto jakoi osuudenomistajilleen maaliskuussa vuotuisen tuotto-osuuden, yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa. Tämä on noin 2,5 prosenttia rahaston tuotonjakohetken sijoitetulle pääomalle. Jaettu tuotto-osuus oli 100 prosenttia tilikauden 2023 realisoituneesta tuloksesta. Maaliskuun lopussa rahaston kiinteistösalkun vuokratuottotaso oli keskimäärin noin 4,7 prosenttia vuotuisena tuottona ja maanvuokrasopimuskannan keskimaturiteetti noin 73 vuotta. Rahaston hallinnoitavat varat olivat maaliskuun lopussa 200 miljoonaa euroa ja sijoitusaste vastaavasti noin 89 prosenttia. Noin 61 prosenttia rahaston sijoituksista sijaitsee pääkaupunkiseudulla.   Rahastolla oli katsauskauden lopussa nostettuna pitkäaikaista vierasta pääomaa 50 miljoonaa euroa, minkä myötä rahaston rahoitusasteeksi muodostui 25,0 prosenttia. Raportointihetkellä pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta 50 prosenttia on suojattu korkokatto- ja korkoputkisopimuksin.  Rahaston kiinteistösalkun tuottotaso on hyvä ja sen odotetaan lähitulevaisuudessa jatkavan tonttisijoituksille tyypillistä tasaista kehitystään haastavasta talousympäristöstä huolimatta. Tonttien ja maa-alueiden arvostus perustuu pitkään, yli taloussyklien ulottuvaan kassavirtaan, johon hetkellisillä talouden tai kassavirran muutoksilla ei yleensä ole juurikaan vaikutusta. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajille pitkäaikaista, ennustettavaa ja vakaata tuottoa sekä inflaatiosuojaa erilaisissa taloussuhdanteissa. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille kvartaaleittain. Seuraava merkintäajankohta on kesäkuun lopussa.

Ville Vääränen

Rahastoa hoitaa

Ville Vääränen
rahastonhoitaja,
S-Pankki Tontti
09 6134 625209 6134 6252

  

 

Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

**Lunastuspalkkio on:

    • 5,00 %, jos sijoitusaika on alle 2 vuotta
    • 4,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 2 vuotta mutta alle 3 vuotta
    • 3,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 4 vuotta
    • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta mutta alle 10 vuotta
    • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 10 vuotta

Rahaston säilytyspalkkio ei sisälly hallinnointipalkkioon.

Tuottosidonnainen palkkio enintään 20,00 % rahaston kalenterivuoden kokonaistuoton siitä osasta, joka ylittää 6,00 % vertailutuoton (tuottoylite). Tuottosidonnaisena palkkiona veloitetaan kuitenkin korkeintaan 20,00 % edellisen kalenterivuoden alusta lasketusta tuotosta.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. 

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuottoluvuissa on huomioitu mahdolliset tuotonmaksut. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.