Siirry suoraan sisältöön

Sääntömuutoksia S-Pankki Toimitila- ja S-Pankki Tontti -erikoissijoitusrahastoissa

2.10.2023

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 27.6.2023 päättänyt sääntömuutoksista S-Pankki Toimitila- ja S-Pankki Tontti -erikoissijoitusrahastoissa. Muutokset tulevat voimaan 2.11.2023.

S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahaston sääntöihin on tehty seuraavat muutokset:

Rahaston sääntöjen 8 §:ssä on muutettu rahaston lunastusten toteuttamisaikataulua. Jatkossa rahaston kaikkien osuussarjojen kohdalla lunastustoimeksianto, joka on vastaanotettu lunastuspäivänä ennen klo 16.00, toteutetaan seuraavan lunastuspäivän arvoon. Tämä tarkoittaa, että lunastusprosessi kestää vähintään kuusi (6) kuukautta. Esimerkkejä lunastusaikataulusta löytyy tämän tiedotteen lopusta. Rahaston lunastuspäivät eivät muutu.

Lisäksi rahaston sääntöjen 8 §:ssä on poistettu C-osuussarjaa ja yli viiden miljoonan (5 000 000) euron lunastuksia koskeva erityisehto.

29.9.2023 klo 16.00 jälkeen vastaanotetut lunastustoimeksiannot toteutetaan uusien sääntöjen mukaisesti, jos osuussarjan lunastusehtoihin ei liity säännöissä mainittuja lisävaatimuksia.

Rahaston sääntöjen 17 §:ssä on täsmennetty muotoilua vakuuden antamiseen liittyen.

S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston sääntöihin on tehty seuraavat muutokset:

Rahaston sääntöjen 8 §:ssä on muutettu rahaston lunastusten toteuttamisaikataulua. Jatkossa lunastustoimeksianto, joka on vastaanotettu lunastuspäivänä ennen klo 16.00, toteutetaan seuraavan lunastuspäivän arvoon. Tämä tarkoittaa, että lunastusprosessi kestää vähintään kuusi (6) kuukautta.

C-osuussarjan lunastusaikataulun muotoilua ja katkoaikaa on täsmennetty. Mikäli lunastustoimeksianto kohdistuu rahaston osuussarjaan C, tulee lunastustoimeksianto toimittaa viimeistään kuusi (6) kalenterikuukautta ennen lunastuspäivää ennen klo 16.00. C-osuussarjaan kohdistuva lunastus toteutetaan lunastuspäivän arvoon (syyskuun viimeisen pankkipäivän arvo).

Lisäksi rahaston sääntöjen 8 §:ssä on poistettu yli miljoonan (1 000 000) euron lunastuksia koskeva erityisehto.

Rahaston lunastuspäivät eivät muutu. 29.9.2023 klo 16.00 jälkeen vastaanotetut lunastustoimeksiannot toteutetaan uusien sääntöjen mukaisesti, jos osuussarjan lunastusehtoihin ei liity säännöissä mainittuja lisävaatimuksia. Esimerkkejä lunastusaikataulusta löytyy tämän tiedotteen lopusta.

Rahaston sääntöjen 17 §:ssä on täsmennetty muotoilua vakuuden antamiseen liittyen.

Sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta rahastoista perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahastojen uusiin sääntöihin voi tutustua tämän tiedotteen liitteenä ja rahastojen rahastokohtaisilla sivuilla s-pankki.fi/rahastot.

Esimerkkejä S-Pankki Toimitila -rahaston lunastamisesta

  1. Annat lunastustoimeksiannon 2.10.2023, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 30.9.2024 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.
  2. Annat lunastustoimeksiannon 28.3.2024 ennen klo 16.00, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 30.9.2024 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.
  3. Annat lunastustoimeksiannon 30.9.2024 ennen klo 16.00, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 31.3.2025 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.


Esimerkkejä S-Pankki Tontti -rahaston lunastamisesta

  1. Annat lunastustoimeksiannon A- tai B-osuussarjaan 2.10.2023, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 30.9.2024 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.
  2. Annat lunastustoimeksiannon A- tai B-osuussarjaan 28.3.2024 ennen klo 16.00, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 30.9.2024 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.
  3. Annat lunastustoimeksiannon A- tai B-osuussarjaan 30.9.2024 ennen klo 16.00, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 31.3.2025 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Hallitus

Mikonkatu 9

00100 Helsinki

 

Rahastojen säännöt 2.11.2023 alkaen

S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston säännöt 2.11.2023 alkaen (112 kt)

S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahaston säännöt 2.11.2023 alkaen (115 kt)